Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt in oktober, januari, april en juli.

Voorpagina

Document RAT

Redactie

Pol Arias, Jef De Roeck, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk Van den Dries Marianne Van Kerkhoven.

Redactiesecretaris

Luk Van den Dries

Werkten mee aan dit nummer

Alexander Baervoets, Johan Callens, Marijke Caris, Freddy Coppens, Peter De Jonge, Mark Deputter, Alex Mallems, Pieter T'Jonck, Hedwig Verlinde.

Eindredactie

Luk Van den Dries, Johan Wambacq.

Vormgeving

Stefan Loeckx

Druk

Pencoprint, Leuven

Zetwerk

Kritak, Leuven

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 500 fr. of fl. 30 (CJP 450 fr. of fl. 27); een tweejaarabonnement (8 nummers) kost 950 fr. of fl. 55; een groepsabonnement (4 nummers per abonnee, vanaf 25 abonnees) kost 450 fr. of fl. 27; een steun abonnement (8 nummers) kost 2000 fr.

of fl. 120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer 001-1356966-12 van Etcetera, Abonnementendienst, Vesaliusstraat 1, 3000 Leuven.

Losse nummers kosten 150 fr. of fl. 10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra.

ETCETERA

is een initiatief van Hugo De Greef en Johan Wambacq; is een uitgave van Uitgeverij en

Verspreidingscentrum Kritak, B-3000 Leuven;

verantwoordelijke uitgever is Luk Van den Dries, Van Eyckstraat 45, B-1050 Brussel.

ISSN 0771-4807 11 7440 007 2,

I N

ETCETERA

Jaargang 3, nummer 11, juni 1985

DIT NUMMER

Kaaitheater 85

is het laatste festival volgens de oude formule, animatie --receptieve produk-ties-- eigen creaties. Deze editie werd opnieuw een succes: 10.000 toeschouwers, veelal uitverkochte zalen. Vooral de Vlaamse inbreng en de eigen creaties zorgden daarbij voor verrassingen. Een aanwijzing hoe het nu verder moet? Pag. 4

Acteren in Vlaanderen

De geschiedenis van de Vlaamse acteur kenmerkt zich als de verovering van het lichaam. Net op het moment dat een en ander soepel begint te bewegen, wordt de fysieke behendigheid opnieuw in vraag gesteld. Moet men nog kunnen schermen als Laurence Olivier en dansen als Fred Astai-re? Als opmaat voor een dossier over acteeropleiding, een essay, enkele anekdotes en veel vragen. Pag. 22

Raad van Advies

De RAT maakt werk van de hervorming van het theaterdecreet. Voor seizoen 85-86 worden vier gezelschappen geschrapt, twee kregen rood, enkele verhuizen van categorie, één gezelschap komt erbij. Bij wijze van toneeltekst publiceert Etcetera het integrale dokument, compleet met cijfers en de interne beraadslagingen. Wellicht minder speelbaar, zeker bespreekbaar. Wie geeft repliek ? Pag. 32

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap RAAD VAN ADVIES VOOR DE TONEELKUNST Koloniënstraat 3t BRUSSEL

Notulen van de vergadei

Aanwezig ; P. Jaspaert : voorzitter

H. Meert : ondervoorzitter

A, Goris, P. Thomas, B. Vander

J. Van de Velde, 11. Uitterlinde

Luc Philips

is zeventig jaar en draait nog volop mee in het Vlaamse theater: een acteur die een stuk acteergeschiedenis in zichzelf heeft opgeslagen. Marianne Van Kerkhoven sprak met hem en dat levert meteen een aanloop op tot het Etcetera-dossier over opleiding en acteursmétier. Pag. 16

In dit nummer ook nog

De politisering van het theaterbeleid, pag. 2

Kleur is alles: Freud en Decorte, pag. 38

Een portret van David Mamet, pag. 40

Patrice Chéreau regisseert Muller en Marivaux, pag. 45

Column van Jef De Roeck, pag. 48

In de kroniek recensies en brieven van lezers, pag. 49

Gekonkel

De raad van beheer van de KVS heeft de directeurs Koen de Ruyter en Nand Buyl herbenoemd voor een termijn van liefst negen jaar. Dat gebeurde zomaar, geruisloos en volkomen legaal. Daarmee wordt elke artistieke vernieuwing van het repertoiregezelschap voor jaren en jaren onmogelijk gemaakt. De directie bereikt alras de pensioengerechtigde leeftijd, het publiek sterft langzaam uit, de programmatic wordt steeds dommer. Een vrolijk perspectief.

In de KNS staat met de opvolging van Domien De Gruyter binnenkort iets gelijkaardigs te gebeuren. Nadat veel waardevolle acteurs en actrices zijn afgevloeid of -gedankt, maakt men zich binnen het gezelschap op om strategische posities te bezetten: achter de schermen wordt er politiek gekonkeld, men sluit coalities met rivaliserende socialistische fracties. Nergens, nooit worden vragen gesteld over de artistieke functie van een repertoiregezelschap. En die ligt niet in het spelen van komedies, boulevard en revues.

De totaal verziekte boel van de KNS valt niet op te lossen met verschuivingen en een promotie. Iemand van buiten, met nieuwe ideeën zou eens hard aan het gezelschap moeten schudden om het wakker te maken uit zijn incestueuze slaap. Er lopen in Vlaanderen en in het buitenland enkele mensen rond die hun talent bewezen hebben, meestal in kleinere groepen met beperkte middelen. In de doorstroming van klein naar groot, vernieuwing en traditie ligt de mogelijkheid de zelfgenoegzaamheid te breken.

De Raad van Advies voor Toneelkunst kan hierin een stimulerende rol vervullen. In plaats van te pingelen aan de budgetten en het opheffen van kleinere gezelschappen (Brialmont, Tentakel, EWT, zelfs het NVT, het enige theater waar Vlaamse auteurs nog een kans kregen), zou het bijvoorbeeld de verlengingen van directies afhankelijk kunnen maken van driejaarlijkse evaluaties. Ik bedoel wel artistieke evaluaties, geen politiek gekonkel.

Luk Van den Dries

Administratie-adres ETCETERA Uitgeverij kritak Vesaliusstraat 1 B-3000 Leuven Tel 016/23 12 64

Redactie-adres ETCETERA Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat 83 B-1000 Brussel Tel 02/512 14 13

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. no part of this publication may be reproduced in any form, without written permission from the publisher.


Development and design by LETTERWERK