Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


322 document(en) met "kennis" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Verne Aangenaam kennis te maken, maar hoelang moet ik hier nog blijven zitten...Het is immers zijn doel alle geografische, geologische, fysische en astronomische kennis die de moderne wetenschap heelt verzameld, samen te vatten en in de aantrekkelijke vorm die hem eigen is, de...Opnieuw Nemo) Nemo U hebt waarschijnlijk gedacht, mijnheer, dat het lang duurde voor ik u een tweede bezoek bracht: dat was omdat ik, nadat ik kennis met u had

Nr. 8, September 1984 • Luk Van den Dries • Jan Fabres theatertrilogie
Fabre zegt daar zelf over : "Als basis om een theaterconcept te maken, maak ik gebruik van mijn kennis van de moderne kunstgeschiedenis...De toeschouwer vult dat referentiekader natuurlijk zelf in, naar eigen kennis en vermogen...Picturale schoonheid en perversie, emotionaliteit en kennis: het behoort tot de zovele tegenstellingen die het vocabulaire van deze produkties uitmaken

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
galerij Der Sturm kan men kennis maken met de schilders van de in 1905 in Dresden gestichte groep Die Brücke (Lyonel Feinin-ger, Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Emil Nolde, Karl Schmidt-Rottluff

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans • DE MUNTSCHAUBUHNE IN Cosi fan Tutte
Na afloop van het experiment zullen ze samen blijven met meer kennis van zaken

Nr. 9, Januari 1985 • Sam Bogaerts • Sam Bogaerts
Problemen, getuigenissen worden gebruikt als aanleiding om kennis te geven van de Kunstzin van de makers

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
En in de derde plaats willen wij dat de muziekcriticus alles weet, dat hij kennis heeft van de geschiedenis van het stuk en de componist; maar ook willen dat hij op het moment van de voorstelling al...die kennis weer even vergeet...België waar hij grondig kennis maakte zowel met het Vlaamse als met het Franstalige theater

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
tegen deze mij onterende toestand waarom sterven ze ongehoord weg ik dien klacht in uitdrukkelijk wilt U dat eindelijk ter kennis nemen ik dien klacht in De verpleger U dient klacht...van de mensen en vergeet U niet dat elke voorstelling onzin is Freud ik geef graag toe kennis bezit waarvoor psychiater zou kunnen benijden U mag mij vertrouwen Daniël Paul

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Luk... • MUNTDOSSIER
Hij beschikt over een ongelooflijke historische en culturele kennis die hij associatief en onderbewust verwerkt...Wij hebben de opdracht zoveel mogelijk te proberen onze kennis door te geven

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
met kennis van zaken een alternatief te bedenken of zelfs maar -- b.v

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Callens • David Mamet, dichter bij Beckett dan bij...
Het is een sterk staaltje van understatement dat niettemin een haarscherp, ofschoon mild humoristisch, beeld geeft van twee mannen die elkaar met gemeenplaatsen en gebrekkige kennis proberen te

Nr. 11, Juni 1985 • Steve Paxton over Ave Nue
Kennis "Kunst is voor mij heel duidelijk een manier om kennis te verkrijgen over de wereld

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
omwille van de kennis en de innerlijke rijping die het meebrengt...De kennis en de ervaring, de wil om op uitdagingen in te gaan, waarvan Brook in de veertig jaar dat hij nu als theatermaker werkt blijk heeft gegeven, zijn daar zeker niet vreemd aan

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Twintig jaar NTG
Door die jarenlange praktijkervaring en zijn grondige kennis van wat Gent op dat moment aan talent te bieden had, was Dré Poppe toch wel dé aangewezen persoon om directeur te worden van het nieuwe

Nr. 12, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven • HET NIEUWE GLOBE
Er zijn twee redenen om iets te doen: ofwel ben je vrij zeker; je hebt iets te vertellen; ofwel zit je met splinters van kennis waaraan je vorm wil geven omdat je er anders maar mee blijft zitten

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
Men begon in die periode andere bronnen van kennis dan de Bijbel te herontdekken...de visie van Panagopoulos waren deze schrijvers geleerden die kennis bezaten van de kabbalistiek, één van de 'exacte wetenschappen' van de Middeleeuwen

Nr. 13, April 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
De wederzijdse kennis vordert snel, vindt D. Hill, o.a

Nr. 13, April 1986 • Sander J. Van den Broecke • Sous Ie pont: acht dansprodukties in het...
Sous le Pont mag dan kwalitatief geen onverdeeld succes zijn geweest, het had alleszins de grote verdienste het publiek kennis te laten maken met een breed scala aan bewegingstheater

Nr. 13, April 1986 • De redactie • HET VTC-COLLOQUIUM OVER HET THEATER- EN DANSBELEID
Geen enkele partij zou het in haar hoofd halen om posten als financiën of economie toe te wijzen aan iemand uit eigen of andere rangen, die niet over de nodige kennis beschikt om die functie naar

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • Geld, kunst en beleid in Vlaanderen
Onze economische kennis schiet te kort om in te schatten in welke zin precies (positief of negatief) een structurele wijziging in de economische fundering van de kunst (minder staatssubsidies en meer

Nr. 14, Juli 1986 • Jo Nachtergaele, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Alex... • K R O N I E K
Leonard, het jongste broertje, zit als het ware in de overgangsfase van puberteit naar volwassenheid: hij wil een zelfstandig leven leiden, kennis maken met "onbekende opvattingen" en vooral een


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK