Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


76 document(en) met "Het Nieuwpoorttheater" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
De Belgische cirque beige heeft bewezen dat het reële engagement van het NTG behoudsgezind is. In de artistieke vormgeving volgt het NTG twee lijnen: enerzijds het...Poëzien Theater Poëzien, ontstaan na het failliet van het Nationaal Jeugdtheater is het enige professionele poëzie-theater in Vlaanderen maar moet het wel zonder subsidies stellen...De vervreemding van het publiek is te groot geworden door het isolement, het vals intellectualisme, het mythische

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
De test voor het komende seizoen werd er blijkbaar glansrijk doorstaan; de grote overwinning ligt in het feit dat het Nieuwpoorttheater met zijn programmatie heeft aangetoond dat er in Gent wel...Het Rattenkasteel haalt slechts het niveau van een schoolvoorstelling -- wat bij het aanwezige fanpubliek voor het nodige enthousiasme kon zorgen--, maar het is nauwelijks een opera te noemen, laat...Ons standpunt is duidelijk: het is aan de Minister onze adviezen openbaar te maken, het is aan ons de grootste openbaarheid te hanteren bij het voorbereiden van het advies, En daar zullen wij in de

Nr. 13, April 1986 • Sander J. Van den Broecke • Sous Ie pont: acht dansprodukties in het...
presenteerde het Gentse Nieuwpoorttheater acht dans- en bewegingsstukken onder de titel Sous le pont...Zeer genuanceerd worden alle mogelijke gevolgen van het non-conforme belicht en naar het einde toe wordt zelfs een zekere suspens opgebouwd...Durvers als de mensen van het Nieuwpoorttheater, dit land heeft er net iets te weinig

Nr. 18, Juni 1987 • Luk Van den Dries • Tie3 zonder Tone Brulin
mensen zie je terug in Beursschouwburg, 't Stuc, Nieuwpoorttheater, ... Deze lange aanloop om maar te melden dat het vertrouwen wekkende handje afwezig bleef bij de voorstelling van Ali, de...En ook het handje van de Beursorganisatie dat anders het onverwachte van het ongenode scheidt, er normaal borg voor staat dat het onverwachte wel genoeg aan de verwachtingen zal beantwoorden, kwam...Maar ook thematisch wordt het anders ingekleurd: het gaat hem hier om het beeld dat de blanke heeft van de vreemde cultuur: het geheel van clichés over de jungle, Kuifje in Kongo, de expo '58

Nr. 20, December 1987 • Theo Van Rompay • Michel Uytterhoeven: "Ik wil een kijkgedrag ontwikkelen"
Het is echt de kwaliteit van het Stuc: het directe contact tussen artiest en publiek...Het is juist dat het minder manifest nodig is omdat organisatoren als deSingel, Kaaitheater, De Munt in bepaald opzicht, Vooruit, Stuc, Nieuwpoorttheater en Limelight die verantwoordelijkheid nu...Voor de nieuwe kunsten is het belangrijk dat publiek te ontmoeten, ook al noem jij het 'bereidwillig' en 'welwillend'. Het enige nadeel van Leuven is het gebrek aan een goede zaal waar

Nr. 23, September 1988 • Eric De Volder • "ACHIEL DE BAERE"
Creatie in het Nieuwpoorttheater in Gent op vrijdag 24 juni 1988 Hilt De Vos als Rachel en Prinses Elisabeth Dirk Buyse als Rudy, Mareel en Madame G. Bob De Moor als Achiel Tekst, decor, licht...Kon het niet meer uithouden van de pijn in mijn billen in mijn billen en benen het was koud weder nu te zien wat het zal zijn het is toch licht verbetert...Achiel Als het zo is dat ze zeggen dat het verandert dan het verandert

Nr. 24, December 1988 • (advertentie)
Eén van de vier wordt (zo lijkt het) op brutale wijze (zo veronderstelt men) aangevallen (zo zegt men) door één van de vier...De diepste zieleroerselen komen onverbiddellijk aan het licht en onvermoede geesteskronkels komen bloot te liggen, leder verzwijgt, liegt, interpreteert en concludeert dat het een lust...22 en 23 maart Nieuwpoorttheater

Nr. 25, Maart 1989 • Luk Van den Dries, Fred Six, Alexander... • K R O N I E K
Het papier en de letters daarop vormen het centrum van zijn taaluniversum: het schrijven, het schrijfproces, de aarzelingen van de auteur, de reminiscenties aan het medium, zijn mee in het stuk...Het is merkwaardig hoe het marionettentheater mee het denken over theater in het algemeen en dans in het bijzonder heeft beïnvloed...Het stuk eindigt op een punt waar het script zelf niet meer lijkt te weten of het een verhaal moet verder vertellen, dan wel die chaos constateren: op zich een interessant moment, maar het gaat

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
De teksten zijn gesteld in het Frans, het Duits, het Engels, het Spaans, het Italiaans en in een erbarmelijk Nederlands, het eerste nummer verschijnt in maart 1990 en zou, m.b.t...Daarom waren het Katona Joszef Theater uit Hongarije, het Centrum Sztuki uit Polen en het Vaktangov theater uit de Sovjet-Unie present op het festival...Net als de kunstmatigheid van het theater, staat ook het spontane, het 'gewoon doen' in het theater, weliswaar binnen een andere stijlopvatting, elke keer opnieuw ter discussie: hier is echter die

Nr. 31, September 1990 • (advertentie)
SEIZOEN 1990-1991 VLAAMSE PROGRAMMERING D R . ZERO OP EEN ZIGGURAT Het Gevolg regie: Bart Meuleman installatie: Guy Rombouts, Monika Droste première voor Nederland en...regie: Erik De Volder première voor Nederland 2, 3, 4, 5, 6 oktober, 2 0.3 0 u. STUART SHERMANS TAAL UILENSPIEGEL Nieuwpoorttheater regie: Stuart Sherman m.v.v...HET AVONTUUR Hef Gevolg regie: Elisabeth Van Dooren 4 november, H.OOu

Nr. 31, September 1990 • Inhoudstafel
Het operadossier in dit nummer onderzoekt welke bewegingsvrijheid daarin nog mogelijk is. Het kunstencentrum is het laboratorium van het andere...Het observatorium voor wat normloos, ongetekend en losbandig is. Het kunstencentrum keert het theater binnenste buiten, spoelt het al te dunne door, boort nieuwe bronnen aan...Precies omdat het het onverwachte opzoekt en het onmogelijke combineert, zorgt het kunstencentrum voor de zo noodzakelijke vernieuwing van de theatertaal

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Er is het hof en het aanstaande huwelijk van koningin Theseus met de amazonen-koningin Hyppolita, en met het dispuut tussen Lysander en Demetrius over Hermia, die verliefd is op Lysander maar door het...het Nieuwpoorttheater en een twintigtal andere Gentse plateaus dat zich tot doel stelde het publiek een blik te gunnen op de verschillende kunstvormen van het 'andere' Amerika...Dry land divine and other stories bijvoorbeeld viel op door het verfrissende van het concept (een Amerikaanse loser die in de desperate woestijn zwerft wordt door het samenspel tussen zang, verhaal en

Nr. 35, September 1991 • Daan Bauwens • Hugo Van den Berghe
Je formuleert het misschien anders maar eigenlijk bedoel je: Hoe komt het datje zolang blijft...Ik heb aan het gezelschap gezegd dat als ik directeur werd, ik het gezelschap volledig zou overnemen met de bedenking dat we dat na een of twee jaar evalueren en conclusies trekken...Het gaat niet zozeer om het klassieke talent maar om het creëren van een soort homogeniteit onder de mensen die daar deel van uit maken

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, Mui-Ling Verbist • Stekelbeesfestival 1991
Zowel vanuit Oud Huis Stekelbees als vanuit het Nieuwpoorttheater wordt onderzocht hoe deze 'artiesten-kern' best kan ondersteund worden...kader gecreëerd voor het tijdperk waarin dat allemaal gebeurde, zodat het ergens in het ijle blijft hangen, hopend dat de jongste generaties nog perfect weten waar Hitler voor stond...De drie actrices spelen alle personages en schakelen binnen deze regie zonder veel moeite van het ene naar het andere

Nr. 37, April 1992 • Johan Thielemans • opinie /
Het jonge Vlaanderen had in de jaren tachtig de bekeringsijver van het modernisme ontdekt, en al is deze opstelling overal elders als voorbijgestreefd gebrandmerkt, in Vlaanderen had men het licht...Deze houding wordt zowel in het Nieuwpoorttheater als in deSingel goedgepraat uit hoofde van 'smaak' of van 'intuïtie'. Omdat de sluiswachters vaak uit een idealistische impuls en met weinig...Je durft het woordje dienen niet schrijven, want dat ligt in de cultuursector niet goed in de markt). Daarom is het nodig dat de sluiswachters scherp in het oog worden gehouden, want het publiek heeft

Nr. 38, Mei 1992 • Marianne Van Kerkhoven • 'Klein Geschut': de context van Kindertheater
Vragen Wanneer we op zoek gaan naar de samenhang tussen de onmiskenbare artistiek-dramaturgische vooruitgang van het kindertheater zoals deze in de vermelde artikels aan het licht komt, én het...afwachting van een publiek debat, lijkt het ons nuttig enkele vragen te formuleren bij de ideeën die vandaag leven in het jeugdtheater wat over kinderkunstencentra: - wordt er niet te veel...met kindertheater bezig is, nog steeds zeer beperkt; het is dan ook in de eerste plaats het reeds bestaande waardevolle werk dat recht heeft op ondersteuning en omkadering

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
Hildegard de Vuyst wil nog geen uitspraken doen over de toekomstige programmatie van het Nieuwpoorttheater: "Ik wil op dit moment niets op voorhand definiëren niets op voorhand definiëren...Gent zijn er het Nieuwpoorttheater en de Vooruit...Toch valt niet te ontkennen dat het Nieuwpoorttheater en de Vooruit zich beiden op een gemeenschappelijke markt richten op dit ogenblik

Nr. 39, December 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra
Etcetera 38 sprak Erwin Jans met de verantwoordelijken van het Stuc, de Beursschouwburg, de Monty en het Nieuwpoorttheater over de kunstencentra als 'sluiswachters'. Voor deze aflevering trok hij naar...Etcetera 38 spraken we met de verantwoordelijken van de Monty, het Stuc, de Beurs en het Nieuwpoorttheater...Het Nieuwpoorttheater heeft een soort van laboratoriumfunctie

Nr. 40, Februari 1993 • Béa Migom • Kristel de Weerdt
Door het feit dat het Nederlandse kindertheater apart gesubsidieerd wordt, is het een gesloten wereld, terwijl er hier in Vlaanderen een intense correlatie is tussen volwassenen- en kindertheater...Ook het nieuwe toekomstperspectief ziet er uitdagend uit: de nieuwe structuur van Victoria met de nieuwe artiesten en de nauwe samenwerking met het Nieuwpoorttheater dat een belangrijke rol zal spelen...Binnen de nieuwe structuur zal Victoria vooral aandacht besteden aan het produceren terwijl het Nieuwpoorttheater zich vooral zal bezighouden met de omkadering, met het tonen van het werk van Victoria

Nr. 41, April 1993 • Johan Thielemans • L.A.'s best bewaarde geheim
De accomodatie van het Gentse Nieuwpoorttheater is in vergelijking hiermee riant te noemen, al was het maar omdat ze in Gent een ruimte hebben voor een bar, en er in het Amerikaanse zaaltje bij de...Als artistiek directeur heeft Robbins de politiek van het gezelschap als volgt omschreven: het gezelschap wil nieuwe teksten maken en spelen, en het wil klassieke teksten een nieuwe lezing geven...om voorstellen in te dienen voor het project Crossing L.A.. In de oproep lees ik dat Sellars belooft dat het project absoluut tot een van de hoogtepunten van het festival zal worden "a fabulous


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK