In de Volksschouwburg "Folies Bergère": De eerste voorstelling van "Cupido in de Pastorij" van Jaak Ballings

Anon., 1937-03-06


Source

De Standaard, 1937-03-06


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◻◻◻ J.V.G.: Te Antwerpen: Nederl... 1931-12-01
 2. ◼◼◻◻◻ Anon.: Klepens in Oorlogsti... 1919-05-04
 3. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Het realistisch Toon... 1938-11-30
 4. ◼◼◻◻◻ Anon.: "Het Voorste Legioen... 1937-03-06
 5. ◼◼◻◻◻ Anon.: In Holland geinterne... 1919-02-23

In de Volksschouwburg "Folies Bergère": De eerste voorstelling van "Cupido in de Pastorij" van Jaak Ballings

Gisterenavond had te Brussel in den Volksschouwburg der Kruisvaartenstraat onder een verheugende belangstelling, de eerste opvoering plaats van een nieuw suksesstuk van den populairen Vlaamschen tooneelschrijver Jaak Ballings.

Een nieuw stuk is wellicht te veel gezegd daar het feitelijk een omwerking is van Ballings' gekend zeer gemoedelijk tooneelspel: "Bij Heernonkel", doch een suksesstuk is het alleszins naar thans is gebleken na de eerste opvoering, die werkelijk een reusachtig sukses heeft gekend. En we mogen gerust zeggen dat het stuk zooals Jaak Ballings het thans heeft kunnen aanpassen voor de Brusselschen Volksschouwburg tevens een gansch nieuw uitzicht heeft gekregen. Het oude, gemoedelijke spel heeft niets van zijn zeer gewaardeerde volksche kwaliteiten ingeboet, terwijl aan de inkleeding een speciale zorg werd besteed, zoodat de gewone bezoekers van de Volksschouwburg die door den band "Bij Heernonkel" nog niet zagen opvoeren, een heerlijken indruk hebben meegedragen van dit degelijk, tegelijk vermakelijk en ontroerend tooneelspel.

De vertolking der hoofdrol was hier van kapitaal belang en de h. Verryck heeft dan ook niet geaarzeld den h. Gust Steegers, die in de uitbeelding van deze pastoorsrol niet aan zijn proefstuk is, als Heernonkel voor een week naar Brussel te halen. Hij was dan ook de spil der vertolking en heeft zich op zeer verdienstelijke manier van kiesche taak gekweten.

Al de rollen waren overigens in goede handen en werden in uitmuntende voorwaarden vertolkt.

Deze eerste voorsteling werd bijgewoond door den schrijver, de populairen tooneelauteur Jaak Ballings.

Achter elk der bedrijven werd telkens stormachtig toegejuicht.

Het was een reusachtig succes.

Wij komen in een volgend nummer breedvoeriger op deze voorstelling terug.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◻◻◻ J.V.G.: Te Antwerpen: Nederl... 1931-12-01
  ballings • Jac. Ballings • Bij heeronkel
 2. ◼◼◻◻◻ Anon.: Klepens in Oorlogsti... 1919-05-04
  (author) Anon. • Folies Bergère, Brussel
 3. ◼◼◻◻◻ Willem Putman: Het realistisch Toon... 1938-11-30
  ballings • Jac. Ballings • Bij heeronkel
 4. ◼◼◻◻◻ Anon.: "Het Voorste Legioen... 1937-03-06
  (author) Anon. • (date-year) 1937 • (date-month) 1937-03
 5. ◼◼◻◻◻ Anon.: In Holland geinterne... 1919-02-23
  (author) Anon. • Folies Bergère, Brussel
 6. ◼◻◻◻◻ Anon.: Majoor Jelap... 1921-06-26
  (author) Anon. • Folies Bergère, Brussel
 7. ◼◻◻◻◻ Anon.: Tangolita... 1921-09-05
  (author) Anon. • Folies Bergère, Brussel
 8. ◼◻◻◻◻ O.S.: Volksschouwburg Foli... 1929-02-24
  ballings • Jac. Ballings • Folies Bergère, Brussel
 9. ◼◻◻◻◻ Anon.: En hadde die liefde... 1937-02-09
  (author) Anon. • (date-year) 1937
 10. ◼◻◻◻◻ Anon.: Opening van den Koni... 1920-11-01
  (author) Anon. • Folies Bergère, Brussel