Leeuwendalers

Jr.V.L., 1935-06-22


Source

De Standaard, 1935-06-22


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◻◻◻◻ B.: Fairy Queen... 1935-07-03
 2. ◼◻◻◻◻ Lode Monteyne: J. v.d. Vondel: "De ... 1926
 3. ◼◻◻◻◻ Willem Putman: Kluchten... 1938-11-30
 4. ◼◻◻◻◻ M.L.: Driekoningenavond... 1935-03-08
 5. ◼◻◻◻◻ P.: Het Vlaamsche Volkst... 1927-04-23

Openlucht-voorstelling van Vondel's "Leeuwendalers" te Herentals

Aan het Meulenven te Herenthals heeft onder groote belangstelling een opvoering plaats gehad van Vondel's "Leeuwendalers".

Deze openluchtvoorstelling is een van de schoonste kunstprestaties die het tooneelgezelschap Staf Bruggen al geleverd heeft. Het is ook een kultuur-daad vanwege het tijdschrift: "Herentals" dat het gewaagd heeft Vondel voor het volk op een half uur van Herentals te midden in de bosschen te doen opvoeren. In een buitengewoon typisch Kempisch natuurkader aan een ven dat daar te midden van bosch en duin verloren ligt onder een milde zomerzon voor een uitgelezen publiek dat van heinde en ver was opgekomen, is Vondel's "Leeuwendalers" op prachtige wijze in de beste voorwaarden (Geen woord ging verloren, alhoewel spelers en publiek door een ven gescheiden waren) op een "groen speeltooneel" opgevoerd geworden. Dit stuk belooft de inzet van een schitterend zomerseizoen te worden. Op algemeene aanvraag moet "Leeuwendalers" te Herentals een tweede maal opgevoerd worden, heel waarschijnlijk op Zondag 4 Augustus. Een bewijs dat het openluchttheater te Herentals leefbaar is: een derde openluchtvoorstelling: "Het Wonder van de Hegge" door Dr. J. Grietens zal doorgaan bij gelegenheid van de Kempische letterkundige tentoonstelling, die te Herentals in de Katholieke Normaalschool van 22 augustus tot 4 september gehouden wordt.

De opvoering van "Leeuwendalers" heeft eens te meer bewezen hoe Vondel's tooneel genietbaar is. Waarom zou men dan onzen door-en-door Vlaamschen Vondel niet boven uitheemsche werken verkiezen? Vondel, de dichter van het fijne "Wildzang" wordt uitbundig in "Leeuwendalers" als hij aan zijn liefde tot de natuur vrijen teugel geeft. Zijn taal is malsch als room als hij de natuur bezingt en klinkt als staal als hij een pleidooi voor den vrede houdt. Ontsnapt u hier en der een mythologisch beeld, toch word u door het plastische van deze taal overweldigend en nooit losgelaten. "Leeuwendalers" is een spel vol kontrasten in den aard van Shakespeare's "Midzomernachtsdroom". Vol fantasie, vol kleuren (de kostumering op 't frische groen kwam voortreffelijk uit), een mengeling van droom en werkelijkheid met het algemeen menschelijk gevoel als grondslag "pais en vree".

De muziek van Gaston Feremans, uitgevoerd door de Symfonie Peter Benoit en de regie van Staf Bruggen maakten van de spreekkoren een festijn voor oog en oor. Wat ons bijzonder getroffen heeft is het realistische in de taal en in de houding van Govert en Warner (boerenkrakeel om een haan en om een lam), de verschijning van De Wildeman (tot grote vreugde van de kinderen), het grootsche tafereel van de weeklacht van de "Leeuwendalers" en de verheerlijking van de weldaden van den vrede.

Het spel van Hageroos en Adelaart was jeugdig frisch, idyllisch-schoon en geweldig pakkend tot op het einde. Al wie uit liefde sterft, die sterft de zoetste dood.

Vondel's "Leeuwendalers" is buitengewoon geschikt om in openlucht opgevoerd te worden en kan door iedereen genoten worden.

Heel de groep Staf Bruggen verdient lof om deze uitstekende vertolking. Ook allen die medegeholpen hebben verdienen dank om het oprichten van dit Herentalsche openluchttheater.


Items that may be related to this text

 1. ◼◻◻◻◻ B.: Fairy Queen... 1935-07-03
  A Midsummer Night's Dream • (date-year) 1935 • William Shakespeare
 2. ◼◻◻◻◻ Lode Monteyne: J. v.d. Vondel: "De ... 1926
  vondels • leeuwendalers • Joost van den Vondel • Leeuwendalers
 3. ◼◻◻◻◻ Willem Putman: Kluchten... 1938-11-30
  Staf Bruggen • Groep Staf Bruggen • staf bruggen
 4. ◼◻◻◻◻ M.L.: Driekoningenavond... 1935-03-08
  (date-year) 1935 • William Shakespeare
 5. ◼◻◻◻◻ P.: Het Vlaamsche Volkst... 1927-04-23
  Staf Bruggen • staf bruggen • William Shakespeare
 6. ◼◻◻◻◻ Anon.: De landdag van het N... 1935-06-25
  (date-year) 1935 • (date-month) 1935-06
 7. ◼◻◻◻◻ Victor J. Brunclair: K.N.S. "Volpone", do... 1935-03-17
  (date-year) 1935 • William Shakespeare
 8. ◼◻◻◻◻ N.B.: Julius Caesar... 1935-07-03
  (date-year) 1935 • William Shakespeare
 9. ◼◻◻◻◻ Willem Putman: "Goud" van O'Neill... 1928-11
  Staf Bruggen • staf bruggen
 10. ◼◻◻◻◻ Anon.: Muziekpaljassen... 1930-01-04
  Staf Bruggen • staf bruggen