Advanced Search found 13 item(s) featuring "L.O."

1923-10-07 La Tosca (L.O.)
 • . . . den sleependen gang van het orkest. 't Woog niet op het succes van den avond, dat geenszins onderdeed voor dat van verleden jaar. L.O. . . .
1929-02-19 Te Antwerpen: Vlaamsche Opera: Dansenreeks van Em. Painparé (L.O.)
 • . . . Painparé werd bij zijn verschijning op het tooneel dapper toegejuicht en scheen zelf dankbaar gestemd over de creatie van zijn dans cyclus. L.O. . . .
1923-05-02 De Walküre (L.O.)
 • . . . De zaal zat vol, wat ook te verwachten is voor de volgende gastvoorstellingen, waarvan de eerstkomende gesteld is op a.s. Zaterdag en "Tannhaüser" aankondigt. L.O. . . .
1923-10-15 Het Russisch Ballet (L.O.)
 • . . . de bezwaren niet te boven, verbonden aan een onvoldoende getal repetities. Rijk aan visioenen was deze eerste voorstelling van de drie aangekondigde voorstellingen. L.O. . . .
1923-04-04 Te Antwerpen: Koninklijke Vlaamsche Opera: Eerste opvoering van "Het Hofconcert" (L.O.)
 • . . . hofconcert. Een juistere toon wordt misschien getroffen op de volgende vertooningen van dit werk, dat genoeg succes bekwam om eenige malen opgevoerd worden. L.O. . . .
1923-01-16 Te Antwerpen: Koninklijke Vlaamsche Opera: "Hoffmann's Vertellingen" (L.O.)
 • . . . de vertooning ontbrak kan waarschijnlijk met geringe inspanning aangevuld worden. 't Succes, dat thans behaald werd, zal er te meer verdiend om wezen. L.O. . . .
1923-10-19 Pinksternacht (L.O.)
 • . . . dans en orkest en brengt trots het begeleidend karakter van alle dansmuziek den inhoud der uit te voeren stukken glansrijk naar voren. L.O. . . .
1927-01-28 Te Antwerpen: Fransche Opera: Eerste opvoering van "Résurrection" van Alfano (L.O.)
 • . . . uitbeelding van Mej. Vervoort, zoodat noch het een noch het ander kon instaan voor een succes en het werkje tamelijk onverschillig opgenomen werd. L.O. . . .
1923-10-05 De Vrijschutter (L.O.)
 • . . . Engelen . Van dezen avond was de manifestatie ter eere van den heer Bernard Tokkie het vibreerende en door iedereen beaamde orgelpunt. L.O. . . .
1923-01-24 Fransche Opera: "Iphigénie en Tauride" (L.O.)
 • . . . harerzijds toe strekken, om plaats te verleenen aan den indruk, die niet medehielp om het artistieke peil van den avond hoog te houden. L.O. . . .
1927-01-01 Te Antwerpen: Fransche Opera: Creatie van "Dans l'ombre de la Cathedrale" (L.O.)
 • . . . Cluytens. De verzorging van het geheel kon echter de successtemming niet verwekken, die aan het werk een plaats op het repertorium verzekeren zou. L.O. . . .
1923-01-09 Koninklijke Vlaamsche Opera: Eerste opvoering van "De Doode Stad" (L.O.)
 • . . . Van Aert als zanger uitblonk. Volle zalen stelt "De Doode Stad" in 't verschiet. 't Weze het loon voor deze waarlijk belangrijke prestatie! L.O. . . .
1934-01-31 Kon. Vlaamsche Opera: Eerste opvoering van "De Dochter van Mme Angot" (L.O.)
 • . . . zich in alle détails herkennen deed. En daarmede heeft de Vlaamsche Opera op feestelijke wijze de "Dochter van Mme Angot" ingehaald! L.O. . . .