22 document(en) met "vertoon" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Op zoek naar nieuwe verbanden: Rosas danst... • 1 januari 1992
Vind je mij zo mooi, verleidelijk, lief, lijkt ze te vragen; terwijl je vlak onder dat uiterlijk vertoon toch ook uitdaging voelt, iets als: hoe lang kan ik dit spelletje hier nog rekken voor je er...De aard van haar vertoon, de schijnmanoeuvres ervan, zijn voor hem een gesloten boek, en eentje dat hij misschien ook liever gesloten laat

Dito-Dito lacht met overdreven ernst • 10 januari 1992
De toon van de voorstelling daarbij is niet die van een rekwisitoor, maar een bijna vertederde geamuseerdheid met de ijdelheid van het mannelijk vertoon

Rosas plaatst in "Erts" oude tema's in... • 7 februari 1992
Wat daadwerkelijk op de scène gebeurt, wordt daarom bijna een blik achter de schermen, een kijk op gevoelens en gebeurtenissen die gewoonlijk achter het vertoon verscholen blijven

De lucht is zwanger van onuitgesproken verlangens • 1 april 1992
Bij Stella voelde je zowat op elk moment dat de dansers het probleem om 'het te maken', het vertoon, met een ongeziene directheid aanpakten, zonder zich af te vragen of het wel klopte...De houding van de dansers en de globale opzet wachtten toen als het ware op de confrontatie met een publiek om de werking van het gebeuren scherp te stellen, precies op de manier waarop vertoon

Droeve wereld met een sprankeltje hoop :... • 22 september 1995
De mensen die er rond lopen hebben geen behoefte aan decorum, aan groot vormelijk vertoon om het belang en de waardigheid van hun leefwereld te onderstrepen...En de anderen missen blijkbaar het vermogen om op zijn vertoon een passend antwoord te vinden, er iets anders in te zien dan de zoveelste vertoning van hetzelfde

Koreograaf Marc Vanrunxt zweeft tussen emotie en... • 13 december 1995
barok, de kunst van de schijn, het vertoon, het wanstaltige, het ziekelijk bezig zijn met dood en verval

Marc Vanrunxt fascineert in al zijn poses • 9 oktober 1997
Het fascinerende van dit vertoon is dat er uit de soms koldereske, soms pathetische en zelfs ernstige collage van typische Vanrunxt-poses, binnen een over-theatrale presentatie, een diepe

De innerlijkheid verschalken: Het belang van de... • 1 maart 1999
De lichtheid van de ballettaal staat hier voor één pool in het 'verhaal' van de dansers: de uiterlijkheid, het vertoon...syntaxis'. Wie waar gaat staan, wie met wie optrekt, wie het midden van de scène verovert en wie dat juist mijdt, daar zie je de sporen van de kwetsbaarheid van dat vertoon

Het verraad van het fotoboek : De... • 29 juli 1999
Zonder veel vormelijk vertoon, maar uiterst subtiel

Persoonlijke verhalen en terloopse dans • 29 oktober 1999
elk geval maakt net het totale gebrek aan vertoon dit gebeuren zo ontwapenend

Teren op ruïnes van een lang vervlogen... • 1 maart 2000
Het wonen wordt steeds meer een vertoon zonder toeschouwers, tegen de wereld in. Het theater wil steeds minder een vertoon zijn, in een betrachting om toeschouwers te betrekken

Tsjechov verdrinkt in beeldenvloed : Aan de... • 25 mei 2000
Nadat alle tien personages met veel vertoon geïntroduceerd zijn, laat hij ze bijvoorbeeld een klein dansje in music hall-stijl uitvoeren

Een grap om bij te huilen • 12 december 2001
Het filmpje (Barkey die schetst op een overhead-projector, nvdr) dat ik vertoon bij aanvang van de voorstelling over een mannetje met een piemel in de zee is op het eerste gezicht een grappige schets

De droom van de perfect gebouwde samenleving... • 8 augustus 2002
Nochtans was de inzet van het barokke Rome van Sixtus V van een heel andere aard dan het egalitaire visioen van Morus, al was het maar omdat uiterlijk vertoon voor Morus uit den boze was

Ernstig, maar niet serieus • 6 november 2002
Niet als een zielig vertoon, maar als middel om het publiek, niet de actie zelf, te dramatiseren

Een dans van schijn en wezen: DANS... • 2 april 2003
Er is een harteklop, de dans, die maar doorgaat, maar daarop parasiteert een vertoon waarvan we niet meer kunnen uitmaken waar de acteurs zelf spreken en waar ze een rol spelen

Intimiteit, intimidatie • 1 januari 2005
performer aan de kant van de privacy moeten zoeken, terwijl virtuositeit, of algemener, elk theatraal vertoon, in de publieke ruimte te situeren valt

De verbinding tussen twee extreme werelden: Danseres... • 24 februari 2005
Het lichaam wordt dan een plastische, onvatbare vorm, die het ritme van intieme, grillige gedachten schijnt te volgen zonder zich te bekommeren om representatie of uiterlijk vertoon

Gekluisterde blikken • 21 april 2005
Die valt hier volkomen weg, omdat de blik geen relatie meer heeft tot de ruimte of de toeschouwer, maar uitsluitend naar binnen gericht is. Het vertoon dat de twee mannen brengen - en vertoon is er...Op een bijna terloopse, maar briljant gemonteerde manier vertelt dit beeld immers veel over relaties tussen mensen: het in elkaars ogen kijken is tegelijk een vertoon en een daad van geloof...Vertoon kortom

Hiphop van de straat naar de zaal:... • 6 mei 2005
Die overgang levert echter zelden ook een inhoudelijke sprong op: het blijft vaak bij vertoon van sterke staaltjes danskunst...Met hen zette hij het hiphopidioom naar zijn hand: hij mikt niet enkel op virtuoos vertoon, maar gebruikt deze taal om sterke verhalen te brengen, vaak onderbouwd door heel wat filosofisch onderzoek...die werken valt vooral op hoe de choreograaf met subtiele hints en bescheiden technische middelen verbanden legt tussen de dagelijkse wereld van hiphoppers en hun hanige vertoon