68 document(en) met "oorlog" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Brialmont verdwijnt na proeve van bekwaamheid: Wereldpremière... • 29 mei 1985
Rosa is een vrouw die tijdens de oorlog -- door omstandigheden, ze verliest haar man: "Eerst was ik de zijne, toen was ik de mijne" -- ontsnapt uit een benepen dorpswereld...De oorlog geeft haar de kans, profiterend van de verwarring er een eigen handel en wandel op na te houden, die haaks staat op de rigide logica van de mannenwereld...Na de oorlog wordt dat niet meer aanvaard

Mannen van den Dam lichtvoetig én ernstig • 13 februari 1986
Politiek interesseert deze vrouw nauwelijks, maar ze is niet voor Hitler als ze doorheeft dat die oorlog zal gaan voeren, wat het risico van militaire keuring, en dus ontmaskering meebrengt...Uiteindelijk weet ze zich toch door de oorlog te slaan, om daarna in een miezerig baantje als krattenmaker te belanden...van voor en na de oorlog

"Om Eleanor", niet bang voor Virginia Woolf • 26 april 1986
de konfrontatie met haar kleinnicht Peggy merk je de veranderde leefwereld na de oorlog het sterkst

"Silicone", een woord dat niet komt: Rijnders'... • 2 juni 1986
Hij is gewikkeld in een oorlog der seksen met Marlies Heuer, die een geweldig discours over gevoelens en ervaringen aanwendt om Muizelaar te lijf te gaan

Wooster Group toont replica van de turbulente... • 9 oktober 1986
Het vierde bedrijf dan is opnieuw een soort talkshow met Leary en G.Gordon Liddy, de CIA-man, een confrontatie tussen Leary en een man die overhoop geschoten werd in de oorlog door een LSD-verslaafde

Einde van romantische illuzie: "Le diable au... • 8 november 1986
Op die manier is dit stuk dus niet alleen een reflektie over tekst en teater, maar ook over het mekanisme waarmee de oorlog tussen de seksen op het romantische slagveld zijn beslag vindt

Deelder praat onevenwichtig • 19 mei 1987
Van hetzelfde allooi is zijn geleuter over fout en niet fout in de oorlog, iets waar Nederlanders in het algemeen maar niet genoeg van lijken te krijgen

Sophocles knap vertaald naar Amerikaanse politiek: "Ajax"... • 25 mei 1987
De vragen die in het klassieke stuk aan de orde zijn, duiken ook in deze bewerking op, maar het tijdstip is nu een nabije toekomst, na de overwinning van de VS-troepen in een oorlog ergens in Centraal...Nauwelijks is de oorlog beëindigd of de interne spanningen tussen de generaals breken in volle hevigheid los...Ajax wordt gespeeld door de doofstomme Howie Seago, figuurlijk ook te begrijpen als de man die door het bloed en het geweld van de oorlog, waar hij zelf in verwikkeld is, met verstomming geslagen werd

"Alchemie" toont nieuwe betovering van oud gebouw:... • 20 oktober 1987
Aan zwarte doosjes tegen de muur zie je dia's van alle vliegtuigcrashes sinds 's mans geboorte, terwijl wat verder Sophia Loren over de oorlog vertelt

Uitdagende denkoefening over denken: Kaaiteater prezenteert "Rachel's... • 7 november 1987
Gedwongen door de bedreiging van de oorlog, vluchtte zij het land uit en belandde zij na diverse omzwervingen in New-York en uiteindelijk in Los Angeles, waar ze weer snel aansluiting vond bij de

Uitgesleten rituelen in dwingende symboliek: A.T. De... • 30 december 1987
ich Kein Weib kein Mann..."). Bovenop die persoonlijke beelden heeft Muller in de tekst beelden van maatschappelijke ontreddering ingebouwd in zijn tekst (de waanzin van oorlog, ingebouwde slijtage

Vandekeybus' verdienstelijk debuut: "What the body does... • 6 februari 1988
Het centrale deel van het stuk bevreemdt nog meer: het is een zeer direkte voorstelling van de oorlog tussen de seksen waarin de vrouw gereduceerd wordt tot een door een man te betasten objekt en hier

Taal- en akteergeweld over een geweldenaar: "Gilles"... • 20 februari 1988
Dit alles speelde zich af op het einde van de honderdjarige oorlog, terwijl er geleidelijk een centraal gezag wordt ingesteld in Frankrijk, eerst door Charles VII en later door Louis XI...Het zijn de laatste hoogdagen van een woeste, plunderende en tegelijk praalzieke edelstand in een door de oorlog verzwakt land

De myte herlezen als een wrange klucht:... • 22 juni 1988
Philoktetes troepen vechten in de dolle klucht van de Trojaanse oorlog

Onthutsende patetiek in "Rinus" • 18 november 1988
LEUVEN - Verleden jaar was "Rinus" van de Nederlandse teatergroep "Nieuw West" (de naam is afkomstig van de nieuwe wijken die na de oorlog buiten Amsterdam gebouwd werden) al eens te gast in Leuven

Danstheater Sansunokawa • 6 januari 1989
ten tijde van de Chinees-Japanse oorlog van 1939

Een niet te missen droom van betovering:... • 28 januari 1989
Nadj omschrijft zijn koreografie als een verwerking van de verhalen die zijn grootvader vertelde, tijdens zijn doodsstrijd, over de oorlog

Autentiek klassicisme: "Troiades" van Thierry Salmon • 3 oktober 1989
BRUSSEL -- Trojaanse vrouwen van Euripides spelen is niet evident: de aktie beperkt zich tot het gejammer van de Trojaanse vrouwen over het leed van de verloren oorlog tegen de Grieken, waardoor ze...De bekende verhaalstof van de Trojaanse oorlog wordt hernomen, maar gezien door het oog van vrouwen die niets meer hebben, en bijeengedreven in een kamp, hun verdere lot afwachten

Foto-album van de jaren '60 • 18 oktober 1989
Over de betekenis van die periode -- met haar Algerijnse oorlog, de rassenrellen, de moord op Kennedy, het toenemende geweld in de samenleving en de ontvoogding van de jeugd -- vloeide al aardig wat

"Sigmaringen (France)" is staaltje vakmanschap van Daniel... • 21 april 1990
Dat meisje, met de ridikule artiestennaam Edith Lamour (Martine Logier)kan zowat model staan voor alle mensen die in de oorlog niet zo goed wisten wat nu "juist" en "verkeerd" was, maar niet wezenlijk