38 document(en) met "jullie" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Blauwe Maandaag speelt kommentaar bij Oidipous • 14 maart 1987
toeschouwers -- of het volk dat om uitleg komt vragen aan zijn koning -- uit: wat zitten jullie hier te doen, wat wil je weten

Als er iets is datje moet doen,... • 16 juli 1988
Uitdaging Jullie nemen soms geweldige risico's met jullie voorstellingen: vaak lijkt het erop dat jullie ze nog volop aan het maken zijn terwijl jullie optreden...Jullie worden omschreven als een kunstenaarskollektief waarvan de leden in de eerste plaats geïnteresseerd zijn in hun eigen ontwikkeling

Tragi-komedie van de wanhoop: "Tulpen Vulpen" van... • 10 januari 1989
Jullie zeggen alleen maar O God, jullie slenteren maar zo'n beetje door de dood". De verwantschap tussen Tulpen Vulpen en La maladie de la mort van Duras is dan ook nooit ver weg

Sireuil: "Marianne" is afscheid van mijn jeugd:... • 8 februari 1990
Hoe kom je bij de Musset uit, zeker nu jullie dit jaar maar één kreatie hebben

Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
Jullie kijken naar iets wat al lang niets meer betekent, zegt hij, in ettelijke afleveringen

Kunnen jonge artiesten geholpen worden?: Dossier: de... • 1 april 1994
Jullie benadering is inderdaad verwant aan de manier waarop Hugo De Greef destijds in de diepte wou werken

De erotiek van een pas die danspas... • 1 oktober 1994
De liefde evenzeer als de zee, en het leven zelf, en de gedachten... Voelen jullie dan niet dat ze het gebeuren zelf is van de metamorfosen

Slide show zonder verklaring • 21 april 1995
Misschien hadden jullie verwacht dat ik uit de kleren zou gaan, zegt ze, verwijzend naar de titel "performance", maar dat doe ik niet

Een festival van persoonlijkheden • 1 augustus 1995
Blokdijk heeft meteen de vergadering geschorst, die twee juryleden bij zich geroepen, en gezegd: als ik die tekst nog één keer hoor, zet ik jullie meteen buiten de jury...Op scherp staan Jullie selecteren wel, maar of je ook krijgt wat je geselcteerd hebt, weet je van te voren niet...Krijgen jullie daar geen nachtmerries van

Jonge bewoners van Marollen spelen hun eigen... • 4 oktober 1995
Het voorstel: verplaats de energie van jullie leven op straat, de kleine vandalenstreken maar ook de frustrerende zoektocht naar werk of de moeilijke en gewelddadige kontakten met de ordehandhavers

"Niet zo absoluut een meesterwerk willen maken":... • 3 februari 1996
Hoe zijn jullie bij Purdy uitgekomen...Eigenlijk zijn jullie veredelde knutselaars...Maar dan kan je toch makkelijk opwerpen dat televisie, nog meer dan film, aan strikt ekonomische wetmatigheden gebonden is. Hoe kunnen jullie daar dan in passen

Olivier Py presenteert fabelachtige ramp in Avignon • 28 juli 1997
Een bericht verschijnt: "Wie zijn jullie"? De verzamelde wereldleiders besluiten na beraad een groot vuur in de Sahara aan te steken met het antwoord : "Wij zijn de aardbewoners". Drie dagen later...volgt de repliek van de sterren: "We hadden het niet tegen jullie". Dat dit zowat het eerste moment was waar ik echt mee kon lachen, zegt veel over deze voorstelling

Dansen aan de rand van Europa: Vlaming... • 30 december 1998
Bepalen die observaties jullie werk bij "Danças"? Wij hebben onszelf twee opdrachten gesteld

Model voor "Kortrijkse school" in de dans • 17 september 1999
Wat zijn dan de grote lijnen van jullie werking

Kunst met gaten: Een gesprek met tentoonstellingsmaker... • 1 januari 2001
Mijn voorstel was een vraag: jullie hebben een groot gebouw dat op allerlei manieren zeer intensief gebruikt wordt

Afkalven tot de essentie • 13 juni 2001
Leidt zo'n intense samenwerking als een duet ertoe dat jullie samen choreograferen

Danslab met Belgisch tintje • 13 oktober 2001
Onderzoek Welke opdracht hebben jullie...Hoe functioneren jullie concreet...Wat betekent bijvoorbeeld laboratoriumwerking voor jullie

Verwarrend helder • 24 oktober 2001
Jullie negeren ook haast elke theatrale conventie...Waarom spelen jullie het werk niet en rond, als er geen duidelijke focus is? Burrows : Mensen rondom het gebeuren plaats laten nemen is ook een conventie

P.A.RT.S. in de buurt van Bauhaus • 3 november 2001
tegenstelling tot het gros van de kunsthogescholen slagen jullie er con brio in kunstenaars af te leveren...Hoe vermijden jullie dat er sleet op de oorspronkelijke dynamiek komt...Hoe evalueren jullie studenten, zeker in de tweede cyclus, als ze zelf hun doelstellingen bepalen

Een bloem uit de chaos • 3 april 2002
Hij verfilmde ook 'Fase' en 'Rosas danst Rosas'. Wat verbindt jullie