456 document(en) met "heel" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een lichaam is een lichaam is een... • 1 januari 1983
Gewoon een slordige voorstelling of iets heel nieuws...Het blijft heel direct...Over Jan Fabre is al genoeg inkt gevloeid, maar het is in dit kader interessant op te merken dat ook hij een grote directheid bereikt door een heel 'realistische' (cfr

Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Ik had heel lang zitten nadenken over het scènebeeld, een massa tekeningen gemaakt...Het is niet opzettelijk, maar wel heel opmerkelijk dat deze voorstelling begint met twee meisjesvoeten, wat voor mij te maken heeft met een vrouwelijke Oidipous...Tegen het orgasme "Het thema van het stuk, en het thema van Jane Bowles, is heel freudiaans: het gevecht tegen het genot, tegen het orgasme

Steve Paxton in camera obscura • 3 mei 1985
En zoals in vorige producties zijn er op de achtergrond, als ondertoon bijna, weer heel wat verwijzingen naar het onderscheid natuur-cultuur, zonder dat dit thema expliciet wordt...Toch is ook deze beschrijving bijna verraad plegen aan een werkstuk dat enkel als een verwarrende, onthutsende, maar ook heel aangename sensatie te beleven is. Paxtons criterium voor het beoordelen

Uitgelokt "Incident": Epigonentheater in andere richting? • 14 mei 1985
En hier zie je ook hoe de houding van mensen verandert en verschuift in een heel concrete, eenvoudige actie, als die maar lang genoeg duurt

Nieuw plezier van dansen in Plan K:... • 25 mei 1985
Vlaanderen is Borriello wellicht het meest bekend door "Rosas danst Rosas". Droulers heeft sinds 1976 reeds heel wat choreografieën op zijn naam staan, oa

Discordia spelt met "leestekens": Nederlands "beste gezelschap" • 4 juni 1985
opvattingen die tot misverstanden leiden worden heel raak weergegeven in de dialogen, en er zijn ook een paar leuke oneliners in het stuk

Hamlet is stout geweest: Jan Decorte in... • 19 juni 1985
de huidige Hamlet-enscenering "In het kasteel" is er geen sprake meer van een nauwkeurige lezing: van de oorspronkelijke tekst blijft nagenoeg niets heel, zelfs aan het verhaal zijn belangrijke

Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
De tijden waren rijp voor verandering, en in de nasleep van dat ene festival werden er dan ook heel wat andere producties en festivals opgezet waarin moderne dans aan bod kwam

Twee heren hebben een appeltje te schillen:... • 8 oktober 1985
Tot nu toe heb ik de mensen met wie ik samenwerkte altijd heel goed gekend, samenwerking meteen man die je niet kent geeft een veel groter tegengewicht...Dat mannelijk tegengewicht is heel groot". Taktom Voor deze voorstelling gebruikt Dewit een aantal instrumenten die hij ontwikkelde voor vroegere voorstellingen, zoals de Taktom, een...zijn ideeën vooral laten leiden door heel emotionele persoonlijke ervaringen

Eenzaam dansen wordt spreken: Booth en Dewit... • 12 oktober 1985
heel bekende bewegingen verwerkt en in een nieuw verband geplaatst zijn doet deze dans "spreken". In essentie is het begeleidend verhaal niet nodig om de logica van deze voorstelling te vatten, maar het

Een steriele en academische wereld: Tweemaal Lucinda... • 20 oktober 1985
wisselende groepen, terwijl ondertussen ook nieuwe bewegingszinnen opgenomen worden, waardoor een heel delicaat kantwerk van onderling kruisende patronen en lijnen ontstaat...Dat lijkt heel speels, als een elfje, of een klein meisje in open lucht dat met geheven armen danst en zich inbeeldt ene ballerina te zijn

Galotta brengt (laat) hoogtepunt op Klapstuk: "Daphnis... • 26 oktober 1985
De manier waarop ze over scène bewegen is vormelijk heel verwarrend, omdat hun bewegingsvocabulaire zeer gedifferentieerd is en put uit heel wat bronnen, van klassiek ballet tot turnoefeningen...Van een quasi-klassiek samen bewegen vervallen Daphnis en Chloé plots in heel onhandige, ineengestrengelde poses die tegelijk zeer komisch en erotisch zijn...Steeds weet Galotta heel eenvoudige gestes op te laden met een grote rijkdom door het ingenieus combineren ervan

De januskop van rituelen: Chouinards "Earthquake in... • 21 november 1985
Daar gaat het ook niet om: met alle beschikbare middelen onderzoekt ze spelenderwijs, maar heel ernstig, de direkte sensaties van het lichaam

Tsjechov in het spiegelpaleis: Nieuwe Stuc-produktie van... • 23 november 1985
ontleend aan Tsjechovs De Meeuw, maar ook in de tragi-komische sfeer en het grijnslachen vanaf de zijlijn blijft Peyskens, ondanks vele drastische ingrepen in de tekst, heel dicht bij zijn voorbeeld

Mooi is nog niet interessant: Ginette Laurin:... • 5 december 1985
En dat ze iets kan, laat ze ook heel duidelijk merken; ze versmelt de invloeden van haar verschillende leermeesters op een oogstrelende manier...Het onderstreept wel dat Ginette Laurin heel wat kan, maar dat dat kunnen eigenlijk voor niets meer of minder aangewend wordt dan vlot, onderhoudend en zeer vakkundig, maar daarom niet direkt

Nicole Mossoux vervormt dansend vrome beelden: Inspiratie... • 17 december 1985
De voorstelling wordt dan ook niet gekenmerkt door een sober gebruik van bewegingsmateriaal: er wordt geput uit een heel rijke traditie, maar de verdichting, de heftige motorische vervorming van vrome...En dan gebeurt er iets heel vreemds: plotseling krabben de handen van dit standbeeld, gekromd als heksenklauwen, over de arme...heel klein figuurtje in een immense ruimte

Gevecht met kale muren: "Muurwerk" van Roxanne... • 16 januari 1986
Maar de manier waarop de spanning van de voorsteling opgebouwd is met heel minimale middelen, de trefzekere keuze van bewegingen die een maximale suggestivitelt hebben, de uitgekiende weg langs de

"Souf": veel gescheer en weinig (dans)wol: Tanit... • 31 januari 1986
Dat is allemaal heel mooi, maar wie zich niet voor het soufisme interesseert, komt van een kale reis thuis, want wat dans betreft valt er biezonder weinig te beleven

Mooie plaatjes, soms ook intens en fragiel:... • 20 maart 1986
Dat schijnt te maken te hebben met het feit dat veel van wat zij doen en de manier waarop zij zichzelf voorstellen, heel sterk toegesneden is op de individuele fysionomie, het individuele karakter van

"Om Eleanor", niet bang voor Virginia Woolf • 26 april 1986
heel gekke, schreeuwerig gekleurde kostuumpjes, samenraapsels van allerlei kledingsstukken lijken het wel, komen de drie aktrices op, en dadelijk beginnen ze een geanimeerd gesprek over wat, wie en...Dat drie-in-één akteren lijkt zowel een scenische omzetting te zijn van Woolfs gedachtenstromen die steeds vanuit een andere hoek komen, als een heel direkte manier om de teatrale geboorte van...Dat procédé is heel komisch maar het blijft niet de hele voorstelling boeien