13 document(en) met "en amoureuze"


Tim Millers eigen wereld: Homoseksueel podiumkunstenaar • 18 oktober 1986
Hij danst, spreekt, voert nummertjes op en maakt ruim gebruik van dia's en muziek om via losse beschouwingen en anekdotes uit zijn leven een privé-mytologie van de menselijke relaties weer te geven...Millers verhaal zit wel subtieler in elkaar dan het hier zo plompweg staat, en het mooie is dat hij door de projekties van dia's met ogenschijnlijk volkomen onsamenhangende inhoud een visuele toegang...En precies daardoor komt het einde van het stuk, waarin hij -- met tape vastgebonden aan zijn vriend -- op zeer ernstige wijze over de finale oorzaak van al zijn amoureuze ellende spreekt, een beetje

Gesprekken vol (zelf)bedrog: "Het kompromis" van Istvan... • 24 januari 1987
Op de markt van politieke, artistieke en amoureuze idealen probeert iedereen zichzelf zo duur mogelijk te verkopen, wetens maar zeker niet willens...Vooral Rudi Van Vlaenderen als Zoltan en Daan Hugaert als Borsi leveren een uitstekende akteerprestatie door met een bescheiden realistische speelstijl de afstand tussen wat mensen zeggen en waar zij...Ook hierdoor steekt deze voorstelling gunstig af tegen de vorige produktie, waar het spel af en toe nogal sterk dreef op overdreven tics en hoogstandjes

Hilde Wils in mooi regiedebuut: "Judith" van... • 4 mei 1988
De schrijver grijpt dat gegeven aan om een zeer complex portret van een vrouw en een man te tekenen, Judith en Holofernes...Beiden zijn uitzonderlijke figuren, eenzaten die bewondering, ontzag en/of afgrijzen oogsten en in een uitzonderlijk moment samenkomen...Zo werd de rol van Mirza, die Judith slaafs volgt en zoals hier en daar blijkt een kwasi-amoureuze aanbidding heeft voor haar meesteres, zeer "low-profile" gehouden

Maatschappij Discordia brengt "Kean" met dubbele bodems • 14 mei 1988
Een met een gravin die ten einde komt op het ogenblik dat een vertwijfelde Kean op het toneel zijn rol afgooit; en de Engelse adel in eigen naam begint te beledigen...En een met een gewone vrouw, een vurige bewonderaarster die alles van hem aanneemt en de werkelijke figuur niet van de teatrale kan scheiden...Beide relaties lopen op hun manier verkeerd af doordat Kean het sociale en amoureuze spel in werkelijkheid en op de scène door elkaar haspelt

Rosas brengt dansteater met emotionele intensiteit: "Ottone,... • 28 september 1988
Hij mislukt en wordt ontmaskerd, maar Nero vergeeft hem in de algemene amoureuze euforie...voorstelling interessant wordt; je merkt een konstante spanning tussen de personages van het verhaal, het temperament van de dansers (en er zijn er enkele karaktervolle zoals -Saez, De-Mey en Ikeda) en de...Het is drie en een half uur zeer intensief kijken, want wat verteld wordt, zit in nuances van bewegingen en houdingen, en moet aanhoudend geïnterpreteerd worden

Een lach en een traan, wat wil... • 3 december 1988
Centraal in "Kras" staat Ina (Viviane De Muynck), een vrouw in de zeventig die al jaren gescheiden is en leeft in een huis vol kostbare huisraad en kunstwerken, waar ze "ingetrouwd" is. Alleen Do (Jan...Hoewel je, zoals steeds bij Discordia (en het inleidend praatje van Lamers terwijl de akteurs het publiek monsteren, verhoogt dat effekt), de scheiding tussen de akteur en zijn personage duidelijk...Nog op 9 en 10 december om 20 u. 30 in de Monty te Antwerpen en op 13 en 14 december in Nieuwpoortteater te Gent

Maten een beetje ondermaats: Stan brengt "naïeve... • 22 maart 1994
Geen van de personages komt erg goed uit de verwikkelingen waar persoonsverwisselingen, verkleedpartijen en de bijhorende vergissingen schering en inslag zijn bij vooral amoureuze intriges...En als het fluitspel en het gezang dan nog ontaarden in gepiep en gekraak, heb je natuurlijk de lachers op de hand...Een ironische ode aan het kijk- en speelplezier van het komische genre, zou toch eerst en vooral de eigen akteerwetten van het genre, met hun biezondere timing en speelstijl, op de hak moeten nemen

Moeizaam teater over twee filozofen • 4 november 1995
BRUSSEL -- Na Journalistiek werk, een eigen reeks stukken over erotiek en seks, pakt het gezelschap De Parade uit met een nieuwe eigen reeks over het tema Wetenschap en Fiktie...Hij inspireerde zich op leven en werk van twee boegbeelden van de Engelse filozofie, Bertrand Russell en de Oostenrijker Ludwig Wittgenstein, én op de relatie van Lady Ottoline Morrell met Russell...Daarmee schiet Damast toch wel voorbij aan het doel van de serie "Wetenschap en fiktie", namelijk inzicht bieden in de verschillende wijze waarop wetenschap en fiktie zin aan het leven geven

Acteurs van "Amado Mio" verbeelden liefde treffend:... • 15 december 1998
En er is het acteren dat slechts een lichte verheviging is van het gewone handelen, waarin de acteur door zijn manier van zijn en doen een specifieke kleur en inhoud verleent aan een tekst...dromen en verlangens die ze af en toe aan elkaar opbiechten...Zo krijg je het merkwaardige fenomeen dat er af en toe een zeer grote afstand is tussen de prilheid van de acteurs en de doorwrochte teksten die ze uitspreken

"Amlett" van Jan Decorte ontroert ondanks kleinheid... • 5 februari 2001
Het decor straalt één en al belangrijkheid en plechtigheid uit, zodat de spelers, die rond de tafel zitten terwijl het publiek binnenkomt, haast pietluttig worden...Tegelijk vereenvoudigt Decorte de intrige hier drastisch: volgens de geest is er sprake van een complot tussen de koningin en Claudius om hem de dood in te jagen...Amlett wordt nog duidelijker de snotneus die voor zijn verantwoordelijkheid of voor zijn gebrek aan reële levensinzet vlucht in kunstenmakerij en amoureuze intriges

Het onzekere verband tussen de wereld en... • 18 mei 2002
Hij ontloopt steevast de leegte en trivialiteit van een bestaan waarvan het weelderige gemak gestoeld is op economische en maatschappelijke omstandigheden die hij niet kan of durft bevatten...De naïviteit waarmee die het werkelijke leven imiteert in zijn spel, experimenteert met echt en vals in een klungelige goocheltruc of nadenkt over zijn lichamelijke integriteit en het probleem van de...En de wereld zelf, zo blijkt uit de verhalen, is een 'réel' waar we geen vat op krijgen.SimultaanOok Lynda Gaudreau peilt in haar 'Document 3' naar de onzekere relatie tussen de werkelijkheid en dat

Niet langer onbekend en onbemind: Vijfde editie... • 10 december 2003
Junge Hunde' ontstond als een samenwerkingsverband tussen theaters en kunstencentra in Europese steden als Ljubljana, Parijs, Leeds, Kopenhagen, Meiningen, Barcelona, Bergen, Milaan en uiteraard ook...Ze studeerde van 1996 tot 1999 aan PARTS in Brussel, en creëerde daar later het opgemerkte 'Attention'. In Polen werkte ze bij het gezelschap Dada Von Bzdülow, tot ze om amoureuze redenen verhuisde...Er is natuurlijk een associatief verband tussen de vragen die ik mij vooraf stelde en de handeling, maar uiteindelijk moet de kijker zelf uit de smaak en vorm van de beweging zijn eigen betekenis

De waarheid van de kitsch • 18 september 2004
Henrotte onthoofd zou hebben na een amoureuze escapade...De 'boodschap' van het verhaal is immers - tegen de regels van het melodrama in - dat alle onheil geschiedde door Moesens onvermogen om zich ten volle aan De Liefde en Het Verlangen over te geven...Door de aftandse vormen van melodrama en fabel te verwerken in een 'gesamtkunstwerk' komt die boodschap op het eerste gezicht tot de kijker als een vorm van monumentale kitsch