67 document(en) met "diepe" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


De januskop van rituelen: Chouinards "Earthquake in... • 21 november 1985
Dat achternahollen van of speuren naar een pre-industriële, diepe menselijke waarheid, heeft natuurlijk altijd iets ridikuuls

Dolle pret vóór het voetbal: Jan Decorte... • 6 juni 1986
een krampachtig realistische live-Dallas-uitzending waar de sterakteurs hun narcisme (een uitzonderlijk iemand die diepe waarheden belichaamt) de vrije loop kunnen laten

Ralf Ralf: met veel humor en onkonventioneel • 27 januari 1987
Af en toe zwijmelen ze terug in een diepe slaap, om met een schok weer de draad op te nemen

Kleurlingen met te veel ernst en te... • 17 oktober 1987
Op de achtergrond van de smalle en zeer diepe ruimte van de Vlamingenstraat ligt een hoop stro (verwijzend naar geborgenheid, warmte, het boerenleven

Danstaal als taal van waanzin: "Mercurial States"... • 12 februari 1988
Later wordt dat beeld vervangen door dat van een diepe vensternis met tralies ervoor

Loze diepgang, loze humor: "Ballet in wit"... • 9 september 1988
Het zou natuurlijk mogelijk zijn de voorstelling te beschrijven - in termen van mystieke, uitbundige, humoristische en nog andere "sferen", om te spreken over de diepe emotionele geladenheid van de

Dito' Dito' met leuke Ibsen, maar loodzware... • 29 juni 1989
met een afstandsbediening), worden al de diepe gedachten van Ibsens stuk op nogal losse schroeven gezet: wat destijds diepgaand was, is verworden tot een clichématige verwoording, en het valt te

Discordia met kritische lezing van "Oom Wanja":... • 5 juli 1989
Het decor van deze voorstelling is een kommentaar op zich; de kleine, diepe scène is volgehangen met doeken, die een na een opengeschoven worden, waarbij steeds meer art-déco-meubels, met hier en daar

Foto-album van de jaren '60 • 18 oktober 1989
haar verhaal klinkt een diepe teleurstelling door over de loop die haar leven genomen heeft; een revolver suggereert zelfmoordgedachten

Johan Leysen is goede illusionist: "Van Wagner"... • 16 januari 1990
Vier akteurs en een regisseur die reflekteren over een teaterpraktijk die nog steeds diepe sporen nalaat in onze wijze om over kunst en kunstenaarschap te denken

Ongelijke voorstelling over erotiek: "Liqueurs de chair"... • 27 januari 1990
Hij lijkt met zijn scheefhangende hoofd in een diepe letargie verzonken, bijna een standbeeld

Stemmen uit het leven van een vrouw • 13 december 1991
Het is tekenend voor de diepe indruk die de voorstelling laat dat het een hele poos stil bleef op het einde van de voorstelling vooraleer er geapplaudisseerd werd

Anne Teresa De Keersmaeker: 'Veel van wat... • 1 december 1992
Er zijn tal van ongewoon langdurige en zelfs ongewoon vervelende meesterwerken die desondanks diepe sporen hebben nagelaten

Teshigawara weet publiek te fascineren • 3 februari 1995
De belichting, met talrijke blackouts, laat de wanden nu eens als spiegelende, diepe waters, dan weer als roestige korsten verschijnen

Het lichaam zelf, op het podium, overal:... • 1 juni 1995
Hij sprak mij van de ontreddering van deze dansers, de diepe gevoelens die af te lezen waren uit hun bewegingen, de getormenteerdheid van hun handelingen

Pina Bausch sluit dansers op in eeuwig... • 9 september 1995
De manier waarop ze elkaar vaak van het podium dragen of verdringen toont iets.als een diepe gekwetstheid

Meg Stuart op grens van toonbaar en... • 19 oktober 1995
Als de dansers allen met het hoofd diep voorovergebogen heen en weer strompelen over de scène, ligt de betekenis van diepe droefenis en eenzaamheid zo voor de hand dat je je verbaasd afvraagt of ze

Dansers brengen nieuwe kijk op Wozzeck: Bert... • 9 december 1995
Daardoor spreekt het verhaal niet meer over een zielig kind, maar over haar diepe onvrede, ongeduld, wispelturigheid misschien

Koreograaf Marc Vanrunxt zweeft tussen emotie en... • 13 december 1995
Vaak lijkt het hem diepe ernst te zijn, maar door de vreemde kombinaties van muziek met dans en kostuums slaat die ernst soms plots om in zware patetiek met een uitgesproken kitscherig randje...De eigenaardige, onontwarbare mengeling van die effekten met diepe emotie en een niet te miskennen streven naar een eigen danstaal, vormen het waarmerk van Vanrunxts werk

"Quel moi est-ce que je peins" • 1 februari 1996
paranoia sloeg wel eens om in diepe depressie en gevoelens van minderwaardigheid