21 document(en) met "betrappen" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Steve Paxton: De esthetiek van de zwaartekracht • 1 juni 1985
Het maakt evident hoe moeilijk het is het complexe spel van evenwicht, kracht, impuls tijdens de beweging zelf te betrappen, je er rekenschap van te geven

Akteurs missen rijpheid: "Het heengaan" van Jan... • 7 juli 1989
Het kijken wordt dan ook bijna een op heterdaad betrappen van een lichamelijk zijn in volle ontwikkeling

Dehollander, Van Dijck en Turbiasz spelen Gombrowicz:... • 13 juli 1989
Het stuk eindigt met een monoloog van Dirk Van Dijck, waarin hij uitlegt hoe hij zijn begeerten steeds verborgen kon houden voor zijn medemensen, steeds op de loer om hem te betrappen op een misstap

"Simulation": beelden uit het dagelijkse bestaan • 7 oktober 1989
De zwaarwichtigheid laat zich vooral betrappen in een uitgekiende, schijnbaar betekeniszwangere, maar vooral holle estetisering...Daarin betoogt hij dat hij met deze voorstelling het moderne leven wil betrappen

Klapstuk gaat tweemaal op zoek naar onverwachte... • 14 oktober 1993
En precies die wil Platel ook op de scène gaan betrappen en er ons gevoelig voor maken

Koele obsessie en leuke hallucinatie • 22 oktober 1993
Die eigenaardigheid verwijst naar het thema van de voorstelling: de dagelijkse, obsessieve poging van de koreografe om iets "essentieels" of "reëels" te betrappen binnen de beperkingen en wetten die

De erotiek van een pas die danspas... • 1 oktober 1994
En dat zowel als je het wil hebben over een individuele voorstelling als wanneer je probeert de essentiële betekenis en werking van het fenomeen te betrappen

Jan Fabre worstelt niet ballet : Nieuwe... • 14 februari 1995
De schoonheid ervan is daardoor van een heel andere, moeilijk te betrappen orde

Extreme complexiteit en uitgepuurde eenvoud : Amanda... • 14 oktober 1995
Op het eerste gezicht zie je niets meer dan gewriemel, maar na zekere tijd begin je te vermoeden dat er een logika in het geheel moet zitten, al kan je die niet zo dadelijk betrappen

Baervoets gaat op zoek naar vrijheid :... • 24 april 1996
Hij probeert de onbevangenheid, het zuivere plezier in dans waarmee de Amerikaanse choreografen vanaf de jaren '60 nieuwe paden insloegen, te herhalen, te betrappen

Mooie plaatjes redden het niet : Charleroi/Danses... • 2 mei 1996
Niets minder dan het betrappen van de fundamentele paradoxen van onze snel veranderende samenleving, en in het bijzonder de verhouding tussen mens en machine, is zijn doel

Regisseur Zhang Yuan zet verhoudingen op hun... • 23 mei 1996
De hoofdfiguur, de homoseksuele schrijver A Lan, laat zich door de politieagent Xiao Shi betrappen in de openbare toiletten van Peking, rendez-vous-plaatsen voor homo's. Een door A Lan verzonnen...Het handelt over een vrouw die zich door een wachter laat betrappen op diefstal, in de hoop dat hij haar niet aan de rechter zal uitleveren, maar mee zal nemen om haar te misbruiken

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
Die eigenheid laat zich echter moeilijk betrappen

Marivaux op een drafje • 3 december 1999
LEUVEN -- Araminte en Dorante betrappen er zich op dat ze het woord "echt" uitspreken zonder goed te weten wat het nog betekent

LA: overleven in afwachting van betere tijden • 1 januari 2000
Ze sluit daarom een deal met de agenten Ray Nicolet en Marc Dargus: als ze hen bijstaat om Ordell Robbie te betrappen gaat ze zelf vrijuit

Een haat-liefdeverhouding met dans • 12 september 2001
mijn nieuwe voorstelling, Capture d'un caillot (letterlijk: het betrappen van een klonter, red

Bouwkunstboeken over Japan en België : Lappendekens... • 13 juni 2002
Het komt er eerder op aan om te trachten in wat zich aandient de sporen van die wereldbeschouwing te betrappen

Perverte knuffeldieren: DANStheater • 30 oktober 2002
Hoe moeilijk het ook is om het spel van licht op de keverschilden in foto's te betrappen, met zijn (bijzonder fraai afgedrukte) foto's van het werk en van de voorbereidende arbeid slaagt Braeckman er

Nieuwe boeken over Fabre • 30 oktober 2002
Hoe moeilijk het ook is om het spel van licht op de keverschilden in foto's te betrappen, met zijn (bijzonder fraai afgedrukte) foto's van het werk en van de voorbereidende arbeid slaagt Braeckman er

Koude kunst • 18 mei 2004
Een buitenstaander voelt die sfeer, al vallen de spiedende blikken nergens te betrappen