17 document(en) met "arme"


Nicole Mossoux vervormt dansend vrome beelden: Inspiratie... • 17 december 1985
En dan gebeurt er iets heel vreemds: plotseling krabben de handen van dit standbeeld, gekromd als heksenklauwen, over de arme

Groot, groter, grootst: Jan Decleir speelt Pjeero... • 30 oktober 1986
Die zien het natuurlijk graag zo, want dan kunnen zij ongestoord voortwerken aan de verovering van de hemel door de arbeid van de arme

Onbehaaglijker dan het lijkt: Kamagurka, Jan Decorte... • 16 januari 1987
Jan Decorte is een existentiële prins (heeft "niets te betekenen" hoor) die, op zoek naar zijn verloofde, het "prinsesje dat van niets weet" -- het arme kind is ontvoerd door het verschrikkelijke

"Zij was en zij is, zelfs" van... • 20 oktober 1991
En even kenschetsend, hij lijft het werk naadloos in zijn eigen universum in. Van Duchamps pseudomechanistische voorstelling van de verhouding tussen "de arme stakkers" van vrijgezellen die de

Frankenstein amusant • 25 april 1992
Bij voorbeeld: een rijke vrouw bezoekt de arme weduwe met vier kinderen, de zoon verlaat de familie om naar de universiteit te trekken, dit alles overgoten met het nodige geweeklaag

Tapijtjes tegen het bloeden • 20 mei 1992
Al is het stuk dan wat drakerig als je alleen naar de arme Eugenie (Mieke Verdin) kijkt, het geeft ook aanleiding tot uitspraken die zo als type-uitspraken van die kantelende samenleving, en zelfs van

Maguy Marin aan herbronning toe • 5 maart 1993
Ook hier heeft Marin een mooi beeld voor gevonden: steeds dezelfde groep arme schooiers steekt schuin het podium over, op steeds dezelfde eerst aarzelend-wantrouwige, en dan meer haastige manier

Tristero op drift in chaotische "Garga Shlink" • 15 oktober 1994
Het stuk zelf is biezonder ingewikkeld en chaotisch: het vertelt de strijd lussen de arme plattelandsbewoner Garga die in Chicago de touwtjes aan elkaar probeert te knopen voor hemzelf en zijn familie

Dansers brengen nieuwe kijk op Wozzeck: Bert... • 9 december 1995
Van Gorp probeert in taferelen een danstaal te ontwikkelen die herkenbaar verwijst naar de types die bij Büchner verschijnen: de arme gek Wozzeck, zijn gezellin en moeder van zijn kinderen Marie, en

Dafoe pakkend in "Hairy Ape" • 30 maart 1996
vanzelfsprekend in zijn situatie, nu vraagt hij zich af of en hoe hij menselijk is. In dit spel van bespiegelingen voelt Mildred (de hoge burgerij) zich als een vis in het water, maar de arme "Yank" verliest

Anna Huber toont onvoorstelbare lichaam • 4 oktober 1996
Ze laat bijvoorbeeld haar gekruiste arme over elkaar wegglijden, zodat nu eens de ene, dan weer de andere arm bovenligt

Zwarte vervangt indiaan • 7 april 1997
De arme figuranten staan erbij als bontgeschilderde ledenpoppen die mechanisch de voorgeschreven handelingen uitvoeren, zelfs op pijnlijk-dramatische momenten

Wildernis Brecht netjes bijgesnoeid: 't Barre Land... • 4 februari 1999
De arme bibliotheekbediende Garga krijgt bezoek van Shlink

De Harries spelen "Op=Op" • 23 november 2000
arme Harry, een moedwillig vergiftigd cadeau van de ander...Met zijn sprieterige gestalte weet arme Harry zich immers geen houding te geven in dit pak...Van de weeromstuit blijkt uit deze pesterijen echter niet alleen wat een stumper arme Harry is, maar ook hoe onbevredigd de rijke, zelfverzekerde Harry wel is. Hoe goed hij dat achter zijn branie ook

Anne Teresa De Keersmaeker • 1 januari 2002
Auch der kleine Lauf um die Bühne oder die weit fächernden Arme kehren immer wieder, sogar wenn sie für eine klassische Kompanie choreografiert wie bei "The Lisbon Piece". Diese charakteristischen

Als los zand • 11 oktober 2004
Met meteen daarna een demonstratie van het erotiserende effect daarvan op een arme drommel

Hedendaags theater is vaak even conservatief als... • 20 februari 2007
Ze vonden het not done om de lagere sociale klassen naar waarheid af te beelden: ook het personage van een arme drommel hoorde op podium zijden kousen te dragen