27 document(en) met "arbeid" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Studenten herlezen Schillers "Don Carlos" • 5 maart 1986
Blijkt dat een zorgvuldige lezing, die gekompleteerd wordt met een voorzichtig zoeken naar aangepaste verbeeldingsmiddelen van dramaturgische arbeid, toch zeer boeiend teater oplevert

Groot, groter, grootst: Jan Decleir speelt Pjeero... • 30 oktober 1986
Die zien het natuurlijk graag zo, want dan kunnen zij ongestoord voortwerken aan de verovering van de hemel door de arbeid van de arme

Decorte, om te gieren • 14 februari 1987
Omdat Mieke Verdin niet meer beschikbaar was voor de rol van "Feunse diplomeut" werd Marcel Vanthilt (van "Arbeid Adelt", ook wel bekend van andere media-exploten) ingehuurd

Kleurlingen met te veel ernst en te... • 17 oktober 1987
Het resultaat van de koreografische arbeid met de twee Nederlandse danseressen Josepha Dumatubun en Natasha Kempadoo heet The Onyx Table, en werd aangevuld met drie andere, reeds bestaande stukken

Tweede keer, goede keer.: "Trilogie van het... • 7 juni 1988
Omdat er uiteindelijk zeer veel dramaturgische arbeid was geleverd rond dit stuk (het uitstekende programmaboekje is daar een bewijs van) en het debacle van de opvoering ook een veel beter inzicht had

d liedje, gezongen door nieuwe mensen, met... • 8 september 1988
plaats van in een of andere zaal vond die gewoon in de kantoren op de tweede verdieping van het gebouw aan de Van Evenstraat plaats, tussen de visuele sporen van de arbeid

Loze diepgang, loze humor: "Ballet in wit"... • 9 september 1988
bereiken, maar de resultaten van die arbeid wijselijk hoogstens aan familie en vrienden tonen

Een toverdoos vol herinneringen: "Vera Cruz" van... • 1 januari 1990
Op die manier worden de twee facetten van de teatrale arbeid ook op scène gezet: het uitdenken van een tekst vooraf, het zoeken van een teatraal beeld op scène zelf

Als het licht van een uitgedoofde ster:... • 1 juni 1991
Het theatraliseren, het waardigen van de wereld door een vorstelijke blik is een in oorsprong niet-burgerlijke daad: niet de realiteit van arbeid en ratio is er aan de orde, maar het bepalen van de

Op zoek naar nieuwe verbanden: Rosas danst... • 1 januari 1992
De registers die ze bespeelt, zijn zeer divers: naast de puur choreografische arbeid, het structureren van de dans op het podium, is er een steeds verdergaand onderzoek naar alle andere parameters die

Melancholische miniaturen: Anne Teresa De Keersmaeker danst... • 1 november 1993
andere choreografen als Paxton die ook met Bach in de weer geweest is... Nooit word je overdonderd, nooit krijgt de choreografische arbeid het dwingend karakter dat je de structuur doet vergeten als

"Exiles" een verhaal van wanhoop en wellust:... • 12 november 1993
Die intensieve voorbereidende arbeid is de voorstelling duidelijk aan te zien: elk woord, elke repliek, elk gebaar wordt gewogen en heel precies geplaatst

Karin Vyncke toont diepste emoties in dans • 24 februari 1996
Een meer doorgedreven dramaturgische arbeid zou dat euvel kunnen verhelpen

Onschuldig sprookje met goede afloop : "De... • 24 februari 1997
Om de eindjes aan elkaar te knopen -- want uiteraard wordt dit onschuldige wicht door perfide uitgevers onderbetaald voor haar gewetensvolle arbeid -- verhuurt zij de ruimte onder haar tafel aan een

De Tijd wekt herinneringen • 18 september 1997
Dat verzamelwerk blijkt een complexe metafoor te zijn voor de arbeid van herinneren en heel-maken van de losse gebeurtenissen die het leven uitmaken

Klapstuk '99: over intuïtie en concept: Pieter... • 1 december 1999
Met andere woorden: er is de conceptuele arbeid van de kunstenaar, maar die bestaat maar bij gratie van de conceptuele arbeid van de kijker

De biologie van het spel • 9 mei 2001
Een substantieel deel van de choreografische arbeid gaat naar het herhaalbaar maken van wat daar ontstaat Maar dat is in feite onmogelijk

Afkalven tot de essentie • 13 juni 2001
en de choreografische arbeid uit te puren tot zijn loutere essentie

Een haat-liefdeverhouding met dans • 12 september 2001
Na mijn middelbare school wou ik filologie en filosofie studeren om vertaalster te worden of andere intellectuele arbeid te verrichten

Een wervelend loopbaanoverzicht • 21 november 2001
Rosseel hernam zijn choreografische arbeid daar met werk als Distant Mirror, Solid Ground, Spent Passions en Disregarding Changes