Date 1990-01-01

Publication De Standaard

Performance(s) Vera Cruz

Artist(s) Georges Lavaudant

Company / Organization

Keywords cruzveraherinneringenonbetekenendethéâtrevariainwendigebroerradio-uitzendingenteaterdirekteur

Een toverdoos vol herinneringen: "Vera Cruz" van Georges Lavaudant

BRUSSEL -- Georges Lavaudant begon zijn carrière als regisseur op het einde van de jaren '60. Zijn werk bij het Théâtre Partisan en later het Maison de la Culture de Grenoble viel op door het sterk beeldend karakter ervan, ook bij de regie van klassieke auteurs als Brecht of Shakespeare. Voor het ogenblik regisseert Lavaudant bij het Théâtre National Populaire. Het Brusselse "Théâtre Varia" nodigde hem uit voor een reeks voorstellingen van zijn laatste werk: Vera Cruz.

De voorstelling heeft een intrigerende opzet. In een eerste deel spreekt een voormalige teaterdirekteur met zijn jongste broer over een andere broer, een gerenommeerd akteur, die net overleden is. Deze tekst is door Lavaudant zelf geschreven. De man spreekt zonder ophouden, en zijn verhaal vertoont steeds meer uitweidingen over futiele details, nutteloze herhalingen en onlogische verbanden.

Het spreken wordt bijna obsessioneel, zonder begin of einde. Een inwendige stem die hoorbaar wordt en zich tot niemand in het biezonder richt, maar de spoken van vervluchtigde teatrale gebeurtenissen en onbetekenende herinneringen plots weer tot leven wekt.

Het tweede deel van de voorstelling is nagenoeg een spiegelbeeld van dit eerste deel: tekst ontbreekt hier nagenoeg volledig, het klankbeeld bestaat uit flarden muziek, radio-uitzendingen en gefluister. Negen akteurs beelden als in een barokke opera allerlei fantastische gebeurtenissen uit. Ook hier is het logische verband weer zoek. Het ene beeld kantelt over in het andere net zoals in het eerste deel de inwendige stem de man op sleeptouw nam.

Op die manier worden de twee facetten van de teatrale arbeid ook op scène gezet: het uitdenken van een tekst vooraf, het zoeken van een teatraal beeld op scène zelf. Het eerste mondt onvermijdelijk uit in het tweede, terwijl het werk op de scène zelf achteraf ook weer als een tekst geordend moet worden.

Deze voorstelling poneert geen enkele gedachte of verhaal maar wil door haar irrationele struktuur vol kleine details en onbetekenende herinneringen het publiek prikkelen om mee te fantazeren, eigen lang vergeten herinneringen weer op te roepen.

"Vera Cruz" van Georges Lavaudant is ie zien in Théâtre Varia, Scepterstraat 78 te 1040 Brussel op dinsdag 16, woensdag 17 en donderdag 18 januari 1990. Reservaties: tel 02-640.82.58.