201 document(en) met "To begin" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Brialmont verdwijnt na proeve van bekwaamheid: Wereldpremière... • 29 mei 1985
Haar vriendin, Clara Viebeg, heeft haar aangegeven bij de politie, en zo zien we Rosa bij het begin van het stuk in de cel terwijl ze haar verdediging voorbereidt

Steve Paxton: De esthetiek van de zwaartekracht • 1 juni 1985
het begin zijn er ook sporen van het vroeger werk van Paxton te merken: het verslepen van planken dat al in Bound te zien was, het om elkaar cirkelen van de dansers uit Contact Improvisation

Klapstuk brengt eigen produkties: Wat kan medium... • 31 augustus 1985
het Klapstuk, en je hebt een overzicht van wat Klaptstuk is: een complexe vraagstelling en misschien ook het begin van een antwoord op wat dans nu is, wat hij te vertellen heeft en hoe hij dat nog kan

Absurde humor op Klapstuk: "Group O" en... • 25 oktober 1985
Uitgangspunt is het leven van Jan F. Van Deene, een Nederlander die in het begin van de eeuw naar Parijs ging om zich als schilder te ontwikkelen

Marc Thompkins sluit Klapstuk • 30 oktober 1985
Het begin van de voorstelling geeft meteen de toon aan: de dansers staat in een lijn rechtop in de lengte van de scène, met de rug nar elkaar

"Teater" leest Strindbergs "Met vuur spelen" radikaal:... • 17 oktober 1986
De kinderwieg wordt bij het begin van het stuk achteloos op scène gebracht door Kirsten, en blijft nagenoeg het hele verdere verloop onbewaakt in een uithoek achtergelaten

Einde van romantische illuzie: "Le diable au... • 8 november 1986
verlangen het gebeuren in een verhaal om te zetten, met een begin, een midden en een einde, dat het kontingente gebeuren (de fysieke begeerte) zal transcenderen...Hij is bezeten door het idee van een zuiver begin waarin de woorden nog betekenden wat ze betekenden...metafoor "zuiver begin -- zondeval en verduistering door het woord en de begeerte -- loutering en verheldering in een platonisch onbeweeglijk naast elkaar zitten, geluk dus". Het is typisch dat die ene keer dat

Lekker leuk circus • 23 januari 1987
Het circus geeft allang voorstellingen meer op de stoep van de straat zoals in het begin van zijn carrière

"De bacchanten" blijft bij te veel geode... • 10 maart 1987
Als god zien we hem enkel optreden aan het begin en het einde van het stuk; tussendoor verschijnt hij als het menselijke alter ego van de god...Hier en daar werkt dat allemaal wel goed, en vooral in het begin wordt de ontwikkeling van de tragedie vrij goed verbeeld

Blauwe Maandaag speelt kommentaar bij Oidipous • 14 maart 1987
BRUSSEL -- In het verhaal van Oidipous heerst van bij het begin een onheilszwangere sfeer, veroorzaakt door het feit dat iedereen wéét wat er aan de hand is, maar het moment van openbaring eindeloos

Adriana Boriello speels en intiem: "Allegro, vivace... • 4 april 1987
het begin zie je ze op de achtergrond van een immense lege scène zonder coulissen naast elkaar staan, vreemd uitgedost in rokjes met vreemde franjes, een beetje volkskledijachtig, en een kort...Koncentratie Tussen dit begin en einde ligt een vreemd en grillig spel van drie vrouwen die elk een zeer eigen, herkenbare, zij het puur bewegingstechnisch vrij gelijklopende bewegingsstijl

Orkater komt met "Onder het melkwoud": Betoverende... • 23 april 1987
door de voortdurende afwisseling van stemmen, de hele groep aan als het levende lichaam van het stadje Llareggub, en terwijl je de prachtige taal smaakt, begin je als vanzelf te fantazeren over de figuren

Episch verhaal over driehoeksverhoudingen: Gallotta opent Klapstuk... • 16 oktober 1987
Het begin van Les Louves b.v

Kleurlingen met te veel ernst en te... • 17 oktober 1987
Om met het eerste te beginnen, het scènebeeld is erg schatplichtig aan konceptuele kunst uit het begin van de jaren '70, meer in het biezonder het werk van iemand als Robert Morris

Trisha Brown Company fascineert op Klapstuk: Vier... • 29 oktober 1987
LEUVEN -- Klapstuk '87 eindigt met werk van twee Amerikanen, Trisha Brown en Steve Paxton, die begin de jaren '60 samenwerkten in de Judson Church, een danslaboratorium eigenlijk, waar later de "Grand

Jan zag eens slurfjes hangen: Jan Decorte... • 16 november 1987
Nog hernomen: het begin dat geen begin is ("sorry, maar er ontbreekt een akteur" is vervangen door "dit is echt te onnozel om op te voeren"), de beestjes (i.p.v

Psychoterapie als amusement: "Hitchock's driesprong" van "Artikelen... • 19 december 1987
begin '88 met Handkes Rit over het Bodenmeer

Nicole Mossoux danst "Les petites morts": Uitzonderlijke... • 24 februari 1988
Maar op een bepaald ogenblik moeten aan die begin-opzet, die binnen een zeer summiere aanduiding van de tematiek alle plaats liet voor de dans, allerlei scenografische en regie-vondsten toegevoegd

Paul Peyskens maakt "KIT": "Voor jongeren van... • 12 maart 1988
voorstelling, werd van bij het begin geteisterd door financieringsmoeilijkheden omdat de verwachte subsidie uiteindelijk niet werd toegekend...PP: In het begin heb ik uiteindelijk wel een tekstje geschreven en dan hebben we daar Horowitz speelt Chopin bij gebruikt als muziek

Als er iets is datje moet doen,... • 16 juli 1988
Maar je moet het zien zoals de konstruktivisten dat deden in het begin van deze eeuw in Rusland; die riepen alle mensen die iets deden, tot kunstenaar uit; dat waar je voluit mee begaan ben krijgt een