15 document(en) met "Samuel Beckett"


Ralf Ralf: met veel humor en onkonventioneel • 27 januari 1987
Samuel Beckett enz...ook voor wie nooit van Paxton of Beckett hoorde, zeer genietbaar en zeer grappig is, en tegelijk op verschillende vlakken de fantazie van de toeschouwer sterk prikkelt door de vreemde "gekheid" ervan

BKT opent met bijna onspeelbare Becketts • 8 oktober 1987
BRUSSEL -- Het BKT opent het seizoen met drie korte, vrij recente eenakters van Samuel Beckett...Overigens zijn bij die aankleding de aanwijzingen van Beckett vrij nauwgezet gevolgd...Wat ervoor pleit, is in elk geval dat ze niet vervalt in extreem onderstrepen van de zwartgalligheid van de tekst of gratuite moeilijkdoenerij omdat het Beckett is. Elke woensdag, donderdag

Jürgen Gosch regisseert "Warten auf Godot" precies:... • 2 februari 1988
BRUSSEL - Je went aan alles, zelfs aan een stuk als En attendant Godot van Samuel Beckett...Het gegeven van het stuk is zeer bekend, en de schriftuur van Beckett is zo dwingend dat er weinig ruimte is voor steeds nieuwe interpretaties...Toch blijft het een onthutsend stuk, al is Beckett sindsdien nog veel verder gegaan in het ontbinden van het betekenisgevend personage, tot er zoals in Ohio Impromptu alleen nog stemmen overblijven

Julien Schoenaerts volgt Samuel Beckett nauwgezet • 1 oktober 1991
BRUSSEL -- Samuel Beckett voorzag het stuk Krapp's laatste band van heel nauwkeurige regie-aanwijzingen, die Julien Schoenaerts nauwgezet volgt...gezwinde tred terugkeren), het vooraf bedachte, het hopeloos illusoire ook van dit akteurs-autisme (de term is van S. Hertmans). Maar evengoed merk je dat het avantgardisme van Beckett niet meer kan gespeeld

Guy Cassiers tussen kunst en schijnwereld: "Het... • 16 januari 1993
Het merkwaardige aan Het liegen in ontbinding van Guy Cassiers is dat je zelf gaandeweg maar moet zien uit te vissen hoe de verbanden liggen tussen de teksten van Beckett, Maeterlinck, Barnes en...Cascando van Samuel Beckett bestaat die werkelijkheid alleen maar uit stemmen in het hoofd van de schrijver

Guy Cassiers draait tijd om • 21 oktober 1994
Dit verhaal wordt voorafgegaan door het korte stuk Rockaby van Samuel Beckett en gevolgd door Hulpkreet van Peter Handke...Rockaby problematizeert Beckett andermaal het begrip "identiteit". Een stem klinkt op uit het niets naast een zwijgzame akteur in een schommelstoel...Schommelen Een magistrale vondst in dit stuk is de enscenering van "Rockaby". De strikte regieaanwijzingen van Beckett worden volkomen genegeerd en toch blijft de regie trouw aan de opzet van

Het lichaam zelf, op het podium, overal:... • 1 juni 1995
Dat expressie, en lichamelijke expressie in het bijzonder, onder deze omstandigheden een onmogelijkheid wordt, is door niemand beter onder woorden gebracht dan Samuel Beckett in zijn trilogie Molloy...er bij Beckett geen afstand tegenover het eigen lijf, en dus ook geen expressie, dan is er bij De Kuyper juist heel veel afstand, heel veel fantasie

Bert André's machteloze clown raakt essentie van... • 18 oktober 1995
1934 was Samuel Beckett, toen nog een illustere onbekende, in een ernstige depressie verzeild...Eén verhouding duurde langer en vond laat in 1946 een weerslag in Premier amour, een van de eerste verhalen die Beckett direkt in het Frans schreef, en pas veel later naar het Engels vertaalde...Beckett schreef daarin vaak een absoluut minimale expressie voor

Peter Brook en de materialiteit van Becketts... • 1 februari 1996
Happy Days speelbaar zoals Samuel Beckett het voorschrijft...Samuel Beckett was bijzonder veeleisend aangaande de uitvoering van zijn stukken...Stemmenballet In een omstandig essay over de stem bij Beckett, A voice comes to one in the dark, Imagine gaat An-Marie Lambrechts erg diep in op de vele aanwijzingen van Beckett voor Happy Days

'Sociaal verantwoorde kunst is de dood van... • 29 maart 2004
Eh Joe' van Samuel Beckett wordt geïnterpreteerd door Heike Langsdorf, die verscholen zit in een multimediale installatie van Antoine Desvigne...Beckett schrijft woorden die zich mechanisch, in een gelijkmatig ritme, maar onstuitbaar opdringen

Op Komst - Podiumkunsten • 1 april 2004
Monologen van Rainald Goetz, Samuel Beckett en Einsturzende Neubauten vormen het vertrekmateriaal, waarop de spelers Geert Vaes, Heike Langsdorf en Kaya Kolodziejczyk verder bouwen

Jérôme Bel maakt paradoxaal theater: Wereldpremière van... • 14 oktober 2004
Frans, niet ook de grote 'verdwijntruc' van de Ierse auteur Samuel Beckett...Beckett was de enige auteur die ik wel had willen spelen

Dansen in een extreem lethargische stemming: Vera... • 24 maart 2005
Vanaf haar eerste werken, zoals 'Perhaps she could dance first and think afterwards' hanteert Mantero frappante, licht absurde beelden die haar steeds weer dicht in de buurt van een auteur als Samuel...Beckett brachten

Kijken met een gevoel van onrust: Performer... • 6 mei 2005
Voor een omschrijving van die vage onrust beroept Kris Verdonck zich vaak op teksten van auteurs als Heiner Müller of Samuel Beckett, meesters in het beschrijven van het 'onbehagen in de cultuur'. De...Zijn actie koppel ik aan 'Company', een tekst van Beckett die opent met de omineuze zin 'A voice comes to someone in the dark, Imagine...' Verdonck ontdekte nog een technologie met hoogst

Vagevuur van het ballet: Over WORKS BY... • 1 december 2008
Het is een strategie, niet ongelijk aan de manier waarop Samuel Beckett in zijn oeuvre de taal, als een vanzelfsprekende aaneenschakeling van gedachten en voorstellingen, aan stukken wilde scheuren om