395 document(en) met "Moet" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Gerardjan Rijnders: "Ik heb vanuit mezelf weinig... • 1 juli 1984
Dan moet er een scène in waarin ze huilen, of lachen...Als zij iets doet, dan moet zij het daarmee eens zijn...Je hebt heel veel aan dingen die je kunt of aan dingen die je gezien hebt, maar uiteindelijk moet je zorgen dat er iets nieuws, als was het maar een combinatie van stijlen ontstaat

Nieuw plezier van dansen in Plan K:... • 25 mei 1985
Hij moet de schaarse gegevens zelf interpreteren

Brialmont verdwijnt na proeve van bekwaamheid: Wereldpremière... • 29 mei 1985
Daarin geeft ze blijk van een lucide inzicht in de werking van de mannenwereld: gegevens uit haar voorgeschiedenis brengt ze samen in een verhaal dat het voor de rechters aannemelijk moet maken dat ze

Hamlet is stout geweest: Jan Decorte in... • 19 juni 1985
oorspronkelijke verhaal moet deze opvoering een onthullende functie krijgen: "the play’s the thing wherein/I’ll catch the conscience of the king". Maar zijn eigen gedrag en het cabotineren van de acteurs ondergraaft

Pantarei onder paarse regen • 21 september 1985
Het lawaai en de lichtshow verhelen enigszins dat Pantarei hier, afgezien van het lawaai, niets over te melden heeft, tenzij volgens hen moet aangenomen worden dat iedereen na de uiteindelijke ramp op

"Hetze", de effekten van de macht: Studio's... • 4 oktober 1985
Ondanks zijn stilzwijgen genereert hij, enkel door zijn toezicht en de bedekte toespeling dat er iets moet gepresteerd of geleerd worden (wat is niet zo duidelijk), allerhande machtseffekten tussen de

Twee heren hebben een appeltje te schillen:... • 8 oktober 1985
Maar als je spreekt over experimentele kunst dan moet je op een bepaald ogenblik ook de vraag stellen waar je dan eigenlijk wel mee aan het experimenteren bent

"Niwa" meer pantomime dan dans op Klapstuk • 17 oktober 1985
Daarbij moet aangestipt worden dat dit eigenlijk geen dans-, maar veeleer een pantomime-voorstelling is. Zoals te verwachten en te voorzien wordt er dus -- afgezien van het reeds vermelde bekken

Lucinda Childs brengt pure dans op Klapstuk • 18 oktober 1985
Cunninghams uitgangspunt dat dans autonoom is, en dat "drama" moet voortkomen uit het dooreenweven van ritme- en bewegingspatronen, nam zij over, hoewel de verschillen met Cunninghams werk in de loop

Teater Malpertuis knap in vader-drama: "De moed... • 13 december 1985
Hij realizeert zich niet dat het precies dat sjacheren, intrigeren, vleien en slaan is, het gebrek aan afstand tussen vader en zoon, dat wel tot de moord moet leiden

Soefistische mystiek als spektakel: "De konferentie van... • 16 december 1985
En het moet toegegeven worden, de voorstelling loopt als een goed gesmeerde machine, de dansers kunnen dansen, er is terdege gewerkt aan de uitbeelding van de vogels en er is voortdurend iets nieuws

Ook de dood heeft grappige kanten: "Théâtre... • 10 februari 1986
Echt zeer diepgravend is het allemaal niet, (wat allicht ook iets te maken heeft met de gekozen teatervorm, mime) maar je moet toegeven dat het "Théâtre de Complicité" er met "A minute too late" op

Mannen van den Dam lichtvoetig én ernstig • 13 februari 1986
LEUVEN -- Je moet in leven zien te blijven, ook in een verscheurd Duitsland, geteisterd door nazisme en WO II, het Wirtschaftswunder én de scheiding in twee machtsblokken: ook in een wereld waarin...Als kraanman in een periode van opkomend nazisme, moet zij, om niet door de mand te vallen, meedoen aan alle mannenspelletjes, bier en schnaps moeten wel rijkelijk worden gedronken

Tranter als verdwaasde poppenspeler: "Underdog" van het... • 22 februari 1986
Lukt het niet dan moet hij terug naar zijn dorp...De vader gaat af, en op doordringend belgerinkel verschijnt de ene pop na de andere van onder een zwart doek: een oude kompagnon van de vader die nog geld van hem moet, de moeder van de poppenspeler

Studenten herlezen Schillers "Don Carlos" • 5 maart 1986
Zijn inbreng moet zowat die van kritische toeschouwer geweest zijn

Grimmige Thomas Bernhardt schittert • 29 maart 1986
Wij willen het leven niet, maar het moet geleefd worden...Wij haten het forellenkwintet, maar het moet gespeeld worden

Stuc toont eigen videoprodukties: Schuchter, maar beloftevol • 29 april 1986
speurtocht via bochtige redeneringen toch nuttig blijft (moet blijven); een koreografie van Rita De Corte, zeer trage en hiëratische bewegingen met vreemde kostumering; een nauwelijks te begrijpen verhaal

Italiaanse avant-garde toont mooie plaatjes • 15 mei 1986
realiteit die uiteraard in konflikt moet komen met de gevestigde machten

Wild komisch duo uit Australië: "Los Trios... • 16 mei 1986
eraan moet geloven

Italiaanse avant-garde blijft vrij duister • 17 mei 1986
Maar hoe ze daar toe komen, hoe dat moet gedacht worden... Het blijft duister