27 document(en) met "Instituut voor" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Universiteit als kultureel projekt: Beleidslijnen van 't... • 14 oktober 1986
Waarom interesseren studenten zich niet meer voor avantgarde, voor filozofie, voor hedendaagse kulturele manifestaties tout court...Maar ook, waarom is er nog zo weinig geld voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, hoe komt het dat de hele universiteit als maatschappelijk instituut voor onderzoek en kennisdrang op de helling...Voor studenten is er het probleem van de overbelaste lesprogramma's en de genadeloze konkurrentieslag op de arbeidsmarkt, die niet veel ruimte laat voor algemene vorming; voor de universiteit als

Maatschappij Discordia inventarizeert "komedie": Eerste dag in... • 14 januari 1987
voor het Instituut voor teaterwetenschap, KU Leuven, niet om het "billenkletser"-genre maar om dat soort komedie waar het lachen je stilaan bij vergaat, naarmate de voorstelling vordert...Discordia was met "Feuilleton" voor de tweede en laatste maal te gast in Leuven (en België). In de programmabrochure kreeg dit buitenbeentje in hun oeuvre het epiteton "enscenering van de migraine van...Je zou het ook kunnen bekijken als een soort zelfonderzoek van waar het gezelschap zich mee bezighoudt, een middel om de niet aflatende stroom aan produkties die zij brengen, voor hen zelf interessant

"Onbehaaglijke komedie" in de mist: Debat: Pret... • 17 januari 1987
LEUVEN -- In het raam van de "Week van de onbehaaglijke komedie" -- opgezet als een min of meer didaktisch projekt van het Instituut voor Teaterwetenschap (fakulteit Letteren en Wijsbegeerte) -- was...Een onbehaaglijk gevoel bij komedies ontstaat voor hem misschien doordat het niet "erg" genoeg is, dat er niet "lekker vet veel" gevoelens te rapen vallen, zodat het niet echt tragisch en ook niet...hilarisch is. Jan Decorte gaf zijn mening op een biezonder apodiktische manier te kennen -- en sloot zich voor de rest van het gesprek op in een absolute "camp-"houding

Hoopgevend geraas en gebral in Gerardjan Rijnders'... • 20 januari 1987
LEUVEN -- Als er tijdens de "Week van de onbehaaglijke komedie", opgezet door het Instituut voor Teaterwetenschappen, iets duidelijk is geworden, is het -- voor mij althans -- dat de grenzen van het...Eigenlijk is dat voor geen van zijn stukken vast te stellen...Uit het stuk spreekt hoogstens een fascinatie voor het fenomeen van relatiegesprekken, los van de relaties zelf, waar iedereen door geabsorbeerd wordt

"Alchemie" toont nieuwe betovering van oud gebouw:... • 20 oktober 1987
Alchemie staat voor twee dingen...Op uitnodiging van Klapstuk creëerden enkele kunstenaars en koreografen een werk voor deze produktie...De vierde dansteaterbijdrage kwam van Alain Platel, die een van de mooie kolommenzalen van het instituut gebruikte ais lokatie

Het Kritisch Theater Lexicon • 1 juni 1996
Het Vlaams Theater Instituut zorgt onder andere voor het archiveren en het ontsluiten van de geschiedenis van het theater...Zowel het alomvattende historisch project als de inspanningen voor audiovisuele archivering wachten echter nog op de Vlaamse regering...De reden voor dat laatste ligt voor de hand: het is o.a

Bij S/M/L/XL: het interieur zonder eigenschappen als... • 1 januari 1997
Maar moet het huis niet plaats maken voor dat wat geen woorden en zeker geen blikken van buiten verdraagt, voor het heimelijke spel van het lichamelijke, het louter subjectieve, het onbenoembare...Vanuit de oprit onder de glazen balk kan je de aanwezigheid ervan vermoeden door enkele glazen tegels in de vloer van de patio, in de glazen balk is de patio net ever, zichtbaar voor wie voor het...Koolhaas slaat een radicaal andere weg in. Wat hij voor anderen betekent is voor hem zonder belang, hij weigert zelfs een betekenisvolle plaats voor anderen te bekleden, hij laat zich niet, nooit

Open Stad discussieert over cultuur en ruimte • 10 oktober 1997
Open Stad moet de huidige stedelijke situatie in deze gebieden in al haar complexiteit, zelfs chaos, voor vol aannemen en met dit materiaal werken...Saint-Luc Bruxelles, het Henry Van De Velde Instituut Antwerpen en, uit het buitenland, het Berlage Instituut (Amsterdam) en Columbia University (New York). Commentaren komen van lesgevers als Elia...Zijn benadering wordt geïnspireerd door het conceptueel denken in de kunst en door zijn fascinatie voor de rijkdom van het schijnbaar alledaagse van de banale stad

Meg Stuart krijgt vandaag Leuvense cultuurprijs :... • 20 december 2000
Voor het grensverleggend belang van haar oeuvre krijgt ze vandaag de cultuurprijs Blanlin-Evrart van de KU-Leuven...En dat doet er weer aan denken dat Stuart al in het begin tegen het heilige huisje van het instituut-theater zelf aan het schoppen was...1989 maakt ze voor Klapstuk Disfigure Study waarmee ze doorbrak in Europa

Kijkerscontract opgeschort • 25 april 2001
Samen met Herman Asselberghs en Pieter Van Bogaert nodigde zij kunstenaars uit die haar na aan het hart liggen, voor een bijdrage aan dit experiment...Dat geldt zeker voor sommige werken...Davis Freemans performance Reflection word je getrakteerd op een persoonlijk samenzijn met de kunstenaar, die voor de gelegenheid echter een foto van je eigen gelaat voor zijn gezicht gebonden heeft

Het lichaam zonder het lichaam • 1 juni 2001
Het menselijk lichaam betekent met andere woorden maar .door de enscenering ervan, en als we dat willen onderzoeken, ligt het voor de hand om de gebruikelijke wijze om dat te doen door elkaar te...Een waterverwarmer, een teil met zeepsop, een processor voor het Programme court avec essorage (Kort programma met droogzwieren) - ook de titel van het werk - en twee reusachtige schijven...Dat verandert bij een voorstelling voor slechts één persoon

P.A.RT.S. in de buurt van Bauhaus • 3 november 2001
Bij de oprichting in 1995 blokletterde Jean-Marc Adolphe, een invloedrijke Franse criticus, dat het idee voor de school niet deugde, zelfs dat het niet meer dan een kweekvijvertje voor Rosas was...Samen met Alain Crombecque, directeur van het Festival dAutomne, nodigde hij de school uit voor een verblijf van een maand in Théâtre de la Bastille en Théâtre du Rond-Point in Parijs...houden audities voor studenten over de hele wereld

De schrijver die kijker werd: Het Kaaitheater... • 19 juni 2002
Voor de enen recycleert hij klakkeloos inzichten die in de beeldende kunst allang gemeengoed zijn, of - nog erger - stellen zijn voorstellingen gewoon niets voor...Als ik een voorstelling maak, identificeer ik mij met de rol van de schrijver, alleen schrijf ik niet voor het witte blad, maar voor de zwarte doos...BourgeoisAlweer een heikele kwestie: als Bel zijn voorstellingen maakt voor een 'black box' betekent dat immers ook dat hij een bepaald soort kijker voor ogen heeft

De machine als acteur: KUNSTENFESTIVALDESARTS • 7 mei 2003
De installaties vormen voor Kris Verdonck samen een verhaal over paniek en fragiliteit, over mechaniek en leven...Bij deze performance is er geen acteur of danser te bespeuren.Dat is wel het geval voor 'In' en 'To Sleep'. In beide gevallen zie je performers waaruit schijnbaar alle leven geweken is. Bij...Door die verschuivingen verandert de impact van de werken op de toeschouwers op een vaak erg onverwachte wijze.Verdonck vertrekt voor deze reeks performances van drie intrigerende inspiratiebronnen

Vele pigmenten • 24 januari 2004
Uytterhoeven is directeur van het Vlaamse Theater Instituut en bedacht het concept van het boek...roerend Goed' heten die gezelschappen die voor hun werking nauw bij een gebouw betrokken zijn zoals BSB(bis), P.A.R.T.S...Michel Uytterhoeven gaat ten slotte voor een stuk in tegen de tekst van Laermans

OP KOMST PODIUM • 18 november 2004
Immaculata' volgt het relaas van vier Vlaamse jongeren tijdens de laatste nacht en ochtend van hun leven, vlak voor twee medeleerlingen in hun school een bloedbad aanrichten...Over een voor de rest doodnormaal godinnetje De Werf Brugge Ineke Nijssen speelt, in een regie van Koen De Ruyck, een nieuwe theatertekst van Pepijn Lievens...De groep werd opgericht in 1993 aan het Instituut voor Toegepaste Theaterwetenschappen van de universiteit Giessen (Duitsland). De 'performerinnen' van 'She She Pop' zijn rebelse meiden die in hun

'Men verkiest te veel de waan van... • 18 november 2004
Terwijl publiek en kritiek een voorstelling evalueren volgens een schaal waarbij er tussen wit en zwart, goed en slecht, vooral veel grijs zit, bestaat voor een programmator alleen wit of zwart...Dat geldt nog steeds voor het ballet: dat staat voor lange tijd op één plaats, en de mensen komen van heinde en verre kijken...Dat is dus letterlijk niet meer te volgen, niet voor het publiek, niet voor de kritiek

Intimiteit, intimidatie • 1 januari 2005
Die idee mag anno 2005 voor de hand liggen, toen was de januskop van het theater intrinsiek bedreigend voor de idee van Kunst...Nochtans, die klassieke theatraliteit is als model voor de sociale omgang verregaand aan het tanen, onder andere omdat ze als 'onecht' in een kwalijk daglicht is komen te staan zoals ook Steijn...toveren onszelf een beeld van een persoonlijkheid bij elkaar uit de brokstukken die de wereld ons laat toekomen, en verbergen zo voor onszelf het feit dat het niets meer dan brokstukken, fragmenten

Beeldende kunst met een theatraal kantje: ANALYSE... • 20 juli 2005
de regelmaat van de klok wilden kunstenaars de nauwe grenzen van hun instituut, museum of theater, openbreken om in het echte leven te gaan staan...En ook dan is voor de kijker een rol weggelegd: hij kan zelf de context van die eilandjes op allerlei manieren wijzigen...Het toont hoe onverschillig nieuwe netwerkruimtes, zoals autostrades, zijn voor elke poging om ze mentaal te bevatten

CONCRETE ABSTRACTIE: DANS • 1 januari 2006
Pas zeer laat verzelfstandigt dans zich tot een eigen genre, met een eigen instituut en traditie...Beeldende kunst of, in Craigs geval, architectuur, was voor deze beweging als 'autonoom' medium een lichtend voorbeeld...Die tendens geldt ook voor de hedendaagse danspraktijk