44 document(en) met "Impliciet" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Boeiend onderzoek, ook voor buitenstaanders: Studenten teaterwetenschappen... • 20 maart 1987
Hier en daar zijn er enkele absurde toestanden ingelast in de stukken, die impliciet of expliciet refereren naar droombeelden van de figuren

Dansen en musiceren met volle overgave: Rosas... • 3 oktober 1987
Doordat de eigenheid van de dansers zo impliciet sterk aanwezig is in de voorstelling, is dit een uiterst fragiele voorstelling, die maar mogelijk is door het intense plezier en de overgave van alle

"Les Survivants" blijft klapstuk van Gallotta • 19 oktober 1987
Gallotta trekt een lijn door van kinderlijke tema's naar de voorstellingswereld van volwassenen, wat het best te herkennen valt in de impliciet erotische onderstroom van de voorstelling

Kritische benadering van gruwelijke spelletjes: "Madame de... • 21 januari 1989
Al is die impliciet in de tekst, een mengvorm van preciositeit (het cynisme, het reinigingsritueel) en spel-lust is wellicht te verkiezen boven het al te nadrukkelijk emotioneel-realistisch akteren

Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
Maar Asselberghs heeft ook weinig gedaan om dat statement aan te scherpen, hij liet alles nogal impliciet, en daarmee is misschien een kans verkeken

Meg Stuarts kommentaar op echtheid van de... • 25 oktober 1994
Stuarts signatuur is ogenblikkelijk herkenbaar en is impliciet een kras kommentaar op de geënsceneerde "echtheid" van de "show". Stuarts idee is biezonder eenvoudig

Fabres wereld in een notedop • 13 mei 1995
centrale figuur van Helena Troubleyn zijn ook hier impliciet aanwezig

Klapstuk verkent grenzen van dans: Leuvens festival... • 7 oktober 1995
het niet tekenend dat we het over dans-dans gingen hebben als we pure dans bedoelden, waarmee we impliciet toegaven dat we hedendaagse dans vooral zagen als dans met teatrale inslag, bewegingsteater

Klapstuk mediteert over ziekte en dood: Konfrontatie... • 20 oktober 1995
Impliciet toont Sander hier het beeld van de moderne westerling, die de angst voor de dood op afstand wil houden door zijn lichaam eeuwig jong te trainen

Neuer Tanz-schimmen laten interpretatie open • 2 februari 1996
Het wordt op vernuftige wijze de zaal rondgestuurd en legt zo impliciet de contouren ervan vast

"Niet zo absoluut een meesterwerk willen maken":... • 3 februari 1996
Die kaart wordt in deze voorstelling echter alleen impliciet getrokken, als vraag naar wat we bedoelen als we spreken over vriendschap onder mannen, wat het verschil mag zijn met het begrip liefde

Wooster Group zet publiek subtiel op verkeerde... • 23 april 1996
De vragen worden impliciet gesteld, antwoorden komen er niet

Wonderlijk danskwartet van Jonathan Burrows • 9 mei 1996
Het is alleen impliciet aanwezig in een bijzondere levendigheid, een sterke "kleuring" van de bewegingen door de persoonlijkheid van de dansers

Needcompany probeert vat te krijgen op kluwen... • 6 december 1996
En kunnen wij als kijker enkel impliciet zien, door de kille afstand van de theatrale constructie

Bevallige nachtmerries • 30 januari 1997
De nadelen zijn hiermee ook impliciet gegeven

De Parade wekt Foucault tot leven • 21 maart 1997
Impliciet wordt hier zo gesuggereerd dat het leven een belangrijke, zo niet essentiële factor is om de drijfveren achter het werk te begrijpen

Drie keer Meg Stuart • 3 mei 1997
Stuarts tegenzet is een complexe geste, vol innerlijke tegenspraken en groteske overdrijvingen die impliciet, maar op niet te miskennen manier de mogelijkheid van een belangeloze, gewichtsloze (dans

Discordia speculeert over fictie en realiteit • 28 november 1997
Een vraag die in theater altijd impliciet aan de orde is, namelijk of wat we zien nu "echt" of "vals" is, wordt hier als niet relevant terzijde geschoven

Bittere ontmoeting van mens en geschiedenis: Peter... • 6 februari 1998
Alle acteurs luisteren steeds aandachtig mee wanneer in elk deel een andere acteur het woord neemt om zijn verhaal te vertellen, in dat meeluisteren van vier anderen worden impliciet vier

De reünie van dans en ballet • 3 juni 1998
Haar werk, dat altijd al zijn kracht haalde uit de spanning tussen een dwingende, sterke vorm en een impliciet doorsijpelende "inhoud", liet zich, naarmate de jaren negentig vorderden, inspireren door