175 document(en) met "HET KLEIN" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende twintig resultaten


Een steriele en academische wereld: Tweemaal Lucinda... • 20 oktober 1985
Het eerste programma, "Childs/Glass" omvatte "Dance 1", onderdeel van het vijfdelige "Dance", "Mad Rush" en "Field Dance", een onderdeel van haar choreografie voor "Einstein on the beach" van Robert...De speelsheid, het onnozele zelfs hiervan, verder echter tegengesproken, door de pijnlijk ernstige blik en het lange, magere en diepst gespannen lichaam van Childs, waardoor de zweem van een...Nog zo’n eigenaardigheid is de negatie van het onderscheid man-vrouw tijdens de voorstelling, terwijl bij het groeten na de voorstelling -- terug naar de gewone conventies -- mannen en vrouwen apart

Het cliché van de liefde: Werkteater met... • 14 november 1985
Het libretto van Busenello illustreert -- met een zeker simplisme -- hoe de liefde sterker is dan de deugd en het fortuin; het is het verhaal van Nero die zijn vrouw Octavia en zijn veldheer Otho...Monteverdi zelf zou het wellicht nogal moeilijk hebben met de versie van het Werkteater, in regie van Jan Ritsema, van zijn verheven-ideeën-opera, en niet alleen omdat de akteurs niet of nauwelijks...Ondertussen ontrolt het verhaal zich met de ijzersterke logika van het cliché

Nicole Mossoux vervormt dansend vrome beelden: Inspiratie... • 17 december 1985
Het werd een voorstelling met een eigenaardig karakter, krampachtig tot het waanzinnige toe...Ze staat vooraan op de scène, het hoofd met een lichte zijwaartse neiging, de handen over de borst en een versteende engelachtige glimlach op het gelaat...Het interessante van de voorstelling is vooral dat hier een kwaliteit van beweging, de intrinsieke meerduidigheid, het nauwelijks bepaald zijn tot een bepaald objekt of idee, tot het uiterste

BKT, Sara, Leila: getuigenisteater • 20 januari 1986
Als toeschouwer zit je in een klein zaaltje op de zolder van het BKT-gebouw aan de Kapellemarkt, aan café-tafeltjes waarop het (teater-)menu staat, temidden van enkele decorstukken, een tafeltje...Zo was het mij niet duidelijk wat we in een café (niet echt, maar toch) aan het doen waren of waarom er naast de bekladde spiegel nog twee andere spiegels aan de muren hingen, waarvan dan nog...Af en toe korrigeren ze eikaars speelstijl ("nee, op die manier kun je niet spelen, zo kan het niet geweest zijn"), en zo komt de toeschouwer tot het summum van onechtheid: onecht doen alsof het

Mannen van den Dam lichtvoetig én ernstig • 13 februari 1986
Viviane De Muynck, van de Mannen van de Dam, in regie van het tandem Paul Peyskens (woord) en Johan Daenen (beeld), brengt daar een schitterende voorstelling van...Dat decor geeft door zijn speelsheid aan het geheel een onderkoelde ironie, de versplintering ervan sluit perfekt aan bij de gespletenheid van de vrouw, de weergave van een zelfkant in het Duitsland...van de stijl... Het geeft de ernst van de aangehaalde problemen een lichtvoetigheid mee, die bepaald zeldzaam is. Dat Viviane De Muynck deze regie recht weet te doen, kompleteert het beeld van een

Stuc toont eigen videoprodukties: Schuchter, maar beloftevol • 29 april 1986
Zo lopen door elkaar: het absurde verhaal van een man die systematisch het terrein afspeurt naar aanwijzingen van een moord die misschien niet gepleegd is, of toch niet op die plaats, hoewel de...uitgesproken zonder enige hoorbare interpunktie, over een vakantie aan zee, door een vrouwenmond die in een klein kadertje midden in het beeld rechtop gekanteld (waardoor de mond expliciet refereert naar een...Zonder voorkennis is dit koncept niet dadelijk te distilleren uit de video, maar het pleit voor het werk dat het ook bij een eerste visie een sterke interne logika overbrengt

Struktuur en gevoel van Bartók in dans... • 21 mei 1986
Het opgezette reetje dat tot nog toe als een vergeten voorwerp van een andere voorstelling in de hoek van de scène stond, wordt plotseling het signaal van een verdringing...Fumiyo Ikeda, alsof ze stiekem iets verkeerds aan het doen is en daar reusachtig van geniet; in de grappige lompheid, het nadoen van grote mensen door de vier "meisjes" als groep; in de projektie van het...Als een rode draad in de voorstelling loopt een reisverslag (in het Frans, dat allen moeizaam spreken, zodat het materiële karakter van het spreken op de voorgrond komt) van een man die merkt dat

Spielerei met schilderkunst en dagelijkse sleur: "De... • 23 mei 1986
BRUSSEL - "De Mexikaanse hond", een nakomeling van het roemruchte "Hauser Orkater", heeft o.a...het pikdonker, enkel bijgelicht door een klein nachtlampje ontmoeten ze elkaar bij aanvang van het stuk; Leonard vertelt dat hij echt wil gaan leven, zonder angsten; b.v...Het tema van de wellustige vrouw en alle mogelijke andere schilderkunstige problematieken worden in een prachtig filmpje (van Alex van Warmerdam) met steeds overvloeiende doeken gedemonstreerd

Ou est le théâtre d'antan?: Seizoen '85-'86:... • 12 augustus 1986
zo'n produktie met veel akteurs voel je hoe belastend het kan zijn voor een gezelscahp om uitsluitend met gastregisseurs te werken: er ontstaat geen strategie van het akteren, het zijn altijd regie en...Schaamte Uiteindelijk werden de meest waardevolle voorstellingen van het seizoen geproduceerd door "Schaamte". Na het dit jaar hernomen "Incident" van het Epigonenteater (lichtjes overroepen m.i...mogelijke kritiek op dit mammoet-spektakel), al was het maar omdat het even duidelijk werd hoe benauwend het kleine schaal/klein budgetcredo kan zijn, zoals Frie Leysen van De Singel terecht opmerkte

Marc Steemans solo als Nijinski: Vragen over... • 22 oktober 1986
die periode schreef hij een dagboek dat het uitgangspunt vormt van de solo-voorstelling Nijinski - bij gratie van het vlees en niet van het intellekt van Marc Steemans in een regie van Martine Boni...Het gaat hier ook niet om een romantisch portret van een waanzinnige...Nog te zien in het klein Raamteater, Lange Gasthuisstnuit 26 te Antwerpen op 23, 24, 25, 30 en 31 oktober en l november om 20 u. 30

Groot, groter, grootst: Jan Decleir speelt Pjeero... • 30 oktober 1986
ziet het, dit is geen klein bier...Wolfsklem is een zeer vrije transpositie van het dierenepos Ysengrimus (dat put uit dezelfde verhaalstof als het méér bekende Van den vos Reynaerde) naar het heden...Daardoor is het eerste oninteressant omwille van zijn krenterigheid en het tweede in het beste geval onbegrijpelijk, in het slechtste geval megalomaan bombast

Ralf Ralf: met veel humor en onkonventioneel • 27 januari 1987
Plots kronkelt zich dan een koord over de scène, en aan het einde daarvan hangen twee krukken...Vanaf het ogenblik dat een van de twee mannen die krukken opneemt, komt de voorstelling echt op gang...Maar omdat het onderwerp mankeert, en omdat de verhouding tussen de twee zeer snel van het ene uiterste in het andere kan omslaan, van een sentimentele operasituatie in een scheldpartij tussen

Extravagante cocktail van woorden en emoties: "Pick-up"... • 9 mei 1987
Het eindeloos herkauwen, het vastlopen in de laatste groef zonder ooit dichter bij de kern van de zaak te komen, dat is precies wat de relatie gaande houdt en boeiend maakt; de morele beoordeling...Hoe pertinent Rijnders' observaties ook zijn (en soms gaat hij heel ver in het te kijk stellen van de relatiemoeilijkheden). Het is ook dat gekonstrueerde karakter van het gebeuren dat een ironische...Maar veel later in het stuk, als niemand dat nog verwacht, begint de orchidee plots een deodorant te verspreiden, door middel van een klein motortje aan de voet van de steel

Dansen en musiceren met volle overgave: Rosas... • 3 oktober 1987
Voor Mikrokosmos en het (niet gedanste) Monument/Selbstporträt/Bewegung van Gyorgy Ligeti tekent het pianistenduo Walter Hus en Stefan Poelmans...ruimte van conservatoriumzalen, stationshallen, turnzalen... De hele voorstelling draait rond de spanning die onder de oppervlakte van zo'n verpletterende alledaagsheid schuilgaat, het verlangen, het...Hij, groot, mager en met nogal slungelachtige motoriek (het effekt daarvan wordt ten volle uitgespeeld); zij, klein, als kwikzilver, nogal meisjesachtig op sokken met een plooirokje en overrompelend

Stephen Petronio is dansfenomeen • 19 november 1987
Het zijn elementen die een sfeer creëren, visuele en auditieve aanknopingspunten om toegang te krijgen tot deze zeer genereuze maar tegelijk slopende, frenetieke dans...Modern Het openingsstuk van het programma dat Petronio brengt, is de solo Nr.3 op Dance music for Borneo Horns nr...ogenblik het gevoel krijgt alsof hij zich uit een keurslijf wil bevrijden

Gemoralizeer zonder diepgang: "Cash Flow" van D.B.... • 16 januari 1988
Nochtans bestaat die oplossing: met een voorlopige investering van zijn eigen kapitaal in het bedrijf zou een suksesvolle uütgave kunnen uitgebracht worden die het bedrijf zou redden...Het decor van Raymond Vanhaelen is het meest genietbare onderdeel van deze produktie, een soort typisch direkteurskantoor...Maar het blijft uiteindelijk ook niet meer dan een illustratie, een passende "toile de fond". Nog te zien in het BKT, Kapellemarkt l te 1000 Brussel tot 13 februari, elke woensdag, donderdag

De heerlijke lichtheid van het bestaan: "Technicolor"... • 29 april 1988
Het "verhaal" van deze voorstelling is eena nogal associatieve collage van beelden, bijeengebracht in het fiktieve tijdsverloop van een dag en een nacht (wat aangegeven wordt door de belichting) die...Het is allemaal uitgekiend tot in het absurde, de nonsens en de karikatuur zijn met bittere ernst tot in hun laatste detail uitgewerkt, zodat het op een ingewikkelde manier weer zeer logisch lijkt...Het is een klein detail, maar de voorstelling barst van dat soort goed uitgedachte dubbelzinnigheden

"Emma", een groepsimprovizatie: "Les ballets contemporains de... • 26 mei 1988
Beide gaan over een schrijfster; in het ene wordt zij overrompeld door onverwacht sukses met een schrijfkramp tot gevolg, in het andere komt zij tot het besef dat ze niet kan leven zoals de personages...Door het gebrek aan een konsistent verhaal blijft er voor de toeschouwer daarbinnen een zeer grote vrijheid om het gebeuren zelf mee in te vullen en steeds nieuwe betekenissen toe te kennen aan het...De begeleidende muziek wordt live uitgevoerd door een klein orkestje, waarvan de muzikanten op een logische manier mee in het spel betrokken worden

De myte herlezen als een wrange klucht:... • 22 juni 1988
Klownsact De opvoering die in het BKT te zien is, een samenwerking tussen het Nederlandse gezelschap "Het vervolg" en het BKT, brengt terecht het stuk als een soort klownsact in een circus...kabaret, kompleet met een klein muzikaal combo dat het handelen begeleidt...Ik geloof alleen niet dat dit mimetisme in teatraal opzicht werkt, zeker niet als het de op zich al verstorende tekst van Müller aan het zicht onttrekt, zodat de chaos die errond gecreëerd wordt

"Het naakt in omgeving" boeit het publiek... • 25 oktober 1988
LEUVEN - De specificiteit van het Nederlandse Zeebeltteater in Den Haag -- de scène is uiterst klein, zodat de toeschouwer er bijna met zijn neus op zit -- bracht kunstenaar Tom vanden Haspel op het...Het is wellicht symptomatisch voor de kwaliteit van de voorstelling dat er zelfs geen gevoel van gêne voor voyeurisme ontstaat terwijl je aan het kijken bent...volgorde; de betekeniswaarde daarvan is nogal twijfelachtig, vooral omdat het zo voorspelbaar was) wordt het zelfs vervelend