19 document(en) met "De Standaard"


BKT, Sara, Leila: getuigenisteater • 20 januari 1986
Geregeld komt de auteur zelf aan het woord om een en ander toe te lichten, ook wel duidelijk te maken dat zijn weergave maar een zwakke afspiegeling is van de werkelijke gevoelens, de onuitgesproken...Instruktief Naast de inhoud van het stuk wordt hier dus een mededeling gedaan over de onmogelijkheid van teater om iets meer te zeggen dan wat de werkelijkheid zelf ons al te zeggen heeft...akteerstijl die de tekst niet uitdiept, hem uitsluitend beschouwt als handleiding voor de juiste volgorde van een aantal standaard-expressies die een aantal standaard-emoties dekken binnen een standaard

Marc Steemans solo als Nijinski: Vragen over... • 22 oktober 1986
Het is zelfs zo dat er voor een monoloog van deze lengte (twee uur) biezonder weinig teruggegrepen wordt naar standaard-voorstellingen van krankzinnigen, die valselijk de illuzie zouden moeten creëren...De spanning tussen zijn wens om zich uit te leven in zijn dans, simpelweg plezier te verschaffen en de realiteit van de druk om zich te handhaven in het artistieke milieu werden onhoudbaar...Bij Nijinski hebben die inzichten echter geen politieke relevantie, maar zijn ze een literaire verwoording van de ervaring van de versplinterde mens (de dood). Een poging om een nieuwe eenheid (God

Discordia met kritische lezing van "Oom Wanja":... • 5 juli 1989
Dat veroorzaakt een lichte schok, omdat je meer plechtstatige formuleringen gewend bent van de oude standaard-vertaling uit de jaren '50...Dat gaat eindeloos lang door, de hele duur van het stuk, tot na het laatste doek de naakte muren van de scène, met een mezzanine als een klein teatertje, in zicht komen...de reeks voorstellingen van Discordia kan je nog gaan kijken naar "Op de hellingen van de Vesuvius" van Wanda Reisel op 5 en 6 juli, "Am Ziel" van Bernhard op 7 en 8 juli, "Der Schein trügt" van

Klapstuk 91: Geroezemoes na een dansfestival • 1 december 1991
Wat in het algemeen opvalt, is dat de ideologie of de artistieke doctrine van de programmator voor een stuk de mogelijkheden van de programmator achterna holt...de Klapstukstudio lag de scène in de breedte en niet in de diepte, helemaal anders dan in de Stadsschouwburg...De kracht van de scène Verschaffel: "De scène wordt vaak uitgebuit als een metafysische ruimte waar al wat je doet 'iets heeft' door de kracht van de ruimte waarin het gebeurt

Tekst en spel lopen elkaar voor de... • 14 mei 1996
Ligt dat aan de acteur, de regie of de tekst...Vaak ontstaat een krachtig beeld van de onmogelijke positie van de theaterkunstenaar, dat echter door de uitleggerigheid van de tekst onderuit gehaald wordt...Hier was materiaal voor een uitzonderlijke voorstelling, maar de onduidelijke keuze van de tekst, ergens tussen metafoor voor de artiest en weergave van waanzin, heeft dat belet

Een opbod aan solo's • 24 september 1997
Wat de 'grote namen' betreft kan Klapstuk in het mee-produceren of stimuleren van zo'n kleiner werk een interessante rol spelen, terwijl we voor de presentatie van hun grote-zaalvoorstellingen vaak de...De structuur van de voorstelling is zo als het ware een metafoor voor de structuur van het festival: een opbod aan solo's." "Belangrijk is wel dat we in dit festival ook de moderne dans niet als...De improvisatie staat tussen de Balanchine-voorstelling en de reeks nieuwe solo's in, ook weer als een wedstrijd tussen verschillende dansers, afkomstig van De Keersmaekers P.A.R.T.S

Klapstuk '99: over intuïtie en concept: Pieter... • 1 december 1999
Beste Guy, Bedankt voor je reactie op mijn korte stukje in De Standaard...Als Wagner de eerste keer de lichten in de zaal doofde, vond men dat allicht een buitennissige frats, maar plots opende zich daardoor de mogelijkheid van een 'andere' wereld op de scène, die...Met andere woorden: er is de conceptuele arbeid van de kunstenaar, maar die bestaat maar bij gratie van de conceptuele arbeid van de kijker

De kijker, de acteur, het stuk, de... • 1 juni 2000
Helaas wordt het echte van de theatrale situatie maar al te vaak verduisterd door gewoontes van de kijkers en de spelers en drogvoorstellingen waarmee de acteur zelf het zicht op zijn concrete...Terwijl op het eerste gezicht de zwarte doos, naar de woorden van Brook, de ideale, manipuleerbare ruimte zou moeten zijn die vrij baan laat aan de actie van de theatermaker en het publiek, leert een...Weg met de vakjes tussen de disciplines, weg met de toegangspoorten, het gebouw was een verticale stad waarin op ongedwongen wijze van de osmose tussen cultuur en publiek leven kon genoten worden

Verwarrend helder • 24 oktober 2001
Die discussies zijn nog steeds niet uitgewoed: tijdens het gesprek verschillen beiden vaak van mening, niet over de grond van de onderneming, wel over de formulering en de interpretatie van de inzet...Ik ben het er ook niet mee eens dat de voorstelling kaal is. Die bewering houdt enkel steek als je uitgaat van een bepaalde standaard over hoe theater er zou moeten uitzien...De uitvoerders zijn niet beter: met effectbejag behandelen ze het publiek als een stel kleuters die alleen bij de meest uitdrukkelijke signalen oppikken wat er aan de hand is. Maar hoewel we goed

De inwisselbaarheid van dans en beeldende kunst... • 1 januari 2002
De kosten van voorstellingen en de maatschappelijke plaats van de dans hebben deze discipline lang vastgespijkerd op een bestaand ‘format’. Het was tegen de gekunsteldheid en de institutionele...Net zoals de kunstenaars van de jaren ’60 dit credo zouden verlaten voor meer spannende avonturen, lieten ook de leden van de Judson Groep de beginselen van Cunningham echter al snel achter zich...tegenstelling tot de wereld van de beeldende kunst, waar de beeldenstorm van de jaren ’60, in het zog van Duchamp, tot een soort standaard voor hedendaagse kunst had geleid, werd het werk van deze

Konijnen en The Kinks • 27 februari 2002
Maar drie weken voor de première van de laatste voorstelling, De struiskogel, had ik al feitelijk, met instemming van de anderen, het heft in handen genomen...Op de vraag hoe hij in de Factory kon werken met al die mensen die rond hem hingen, antwoordde hij: De mensen hangen niet rond mij, ik hang rond de mensen...Wat de minst interessante mensen denken, wordt de standaard

Callas meets Ice-T • 27 februari 2002
vertellen over de leefwereld van de mensen op het podium, en smokkelt vaak muziek binnen die niet tot het standaard hiphoprepertoire behoort...Als de vertoning voorbij was, even abrupt als ze begonnen was, barstte plots over de lege scène de koraal Schauet doch van Bach los...Swollip gaat in permière op 5 en 6 maart om 20u30 in de Monty in Antwerpen en is daarna op 7 maart ook te zien in de Vooruit in Gent (zie elders). De voorstelling is op 22 maart ook te zien in CC

B-architecten • 1 januari 2004
De B-architecten steken de draak met de pretenties van 'goede vormgeving', en exploiteren de 'frisheid' en hippe banaliteit van de popcultuur...De woning Van Hoof lijkt haast een citaat van huis Botte van bOb Van Reeth, een woning die met zijn grote open ruimte op de begane grond en de 'huisjes' die op de etage in de hoogte verspringen, bijna...Er zijn bouwfirma's geïnteresseerd om dat te bouwen, zo vernemen we in een interview in De Standaard (19 februari 2004), en in datzelfde gesprek merken de architecten "hartelijk lachend" op dat ze

Het grote waagstuk van Kathryn Bennetts: Koninklijk... • 28 september 2004
Zijn nieuwe interpretatie van de klassieke vormentaal werd zowat de standaard voor wat ballet tegenwoordig moet zijn...Hoe groot de uitdaging ook was om dit gezelschap weer op de kaart te zetten, ze ging er graag op in. Ze had de kwaliteiten van de dansers leren kennen en waarderen...Het niveau van de dansers is ook veel hoger dan honderd jaar geleden, toen hooguit twee of drie dansers in een ensemble de top haalden en de rest zich noodgedwongen tot al dan niet bevallige figuratie

OP KOMST PODIUM • 21 oktober 2004
02/ 210.11.12 , www.kvs.be Sulla en de mus Victoria Gent Voor 'Sulla en de mus' werd schrijver Josse De Pauw door Victoria gekoppeld aan ex-theatercriticus Wim Van Gansbeke...DANS Terugblik op de toekomst STUK Leuven Het laatste Klapstuk-festival, met Jérôme Bel en Alain Platel als curatoren, deed heel wat vragen rijzen over de aard en de betekenis van de...Vanuit journalistieke hoek nemen Elke Van Campenhout (Klara, De Standaard), Jeroen Peeters (De Morgen) en Pieter T'Jonck (Tijd) deel aan het debat

Het circus rond de Krook: Architectuurwedstrijd Gents... • 25 november 2004
De Waalse Krook is een haast onbereikbare strook grond aan het water, aan de achterzijde van de Lammerstraat en de Walpoortstraat en vlak tegenover de Kuiperskaai aan het Gentse Zuid...Na de renovaties van gebouwen als de Vooruit, de Opera, het NTG, de Minardschouwburg, de Capitole en het S.M.A.K...Koen Van Synghel bond in De Standaard de kat de bel aan: hij demonstreerde de zwakke plekken in dit ontwerp

Banaal geluk: Recensie dans • 28 april 2005
Op de achtergrond weerklinken eindeloos de eerste maten van Vivaldi's 'Vier Jaargetijden'. De actie is even stereotiep als de huiskamer en de maskers...Een dansje hier, een licht gewaagde omhelzing daar, ondersteund door de beltonen van de gsm's waarmee de dansers geestdriftig zwaaien...Maar het beeld gaat haperen en stotteren, alsof er een fout in de opname geslopen is. Echte barsten in dit gladde geluk worden niet getoond: ze worden enkel verraden door de technische storingen

Wervelend feestje van een unieke dansschool: Dansopleiding... • 28 maart 2007
door Pieter T'Jonck Tien jaar geleden richtte choreografe Anne Teresa De Keersmaeker met de hulp van de Munt in de schoot van haar gezelschap Rosas de dansopleiding PARTS op...Ze rekruteert studenten over de hele aardbol, zodat de selectie bij de instroom al zeer streng is. Maar ook voor het docentenkorps wordt gezocht naar het beste wat de wereldmarkt te bieden heeft...Ondanks de hoge technische en intellectuele standaard van de school is de vorm van het curriculum het voortdurende voorwerp van debat tussen docenten en studenten

Waar is het kunstwerk? • 8 november 2007
Dat evenement (in 2006 in de kerk van de Rijke Klaren in Brussel) onderzocht de raakvlakken tussen theater en beeldende kunst...Hoe langer deze Vernissage duurt, hoe minder je weet Waar het kunstwerk zich eigenlijk bevindt of wat het feitelijk is. Is het de oorspronkelijke tafel, de ultralightversie op het podium, de films die...je ziet, het gesprek dat erover gevoerd wordt, de theatrale act van de spelers