Date 2002-02-27

Publication De Tijd

Performance(s) Shauet dochSwollip2Pack

Artist(s) Sarrokh, AbdelazizBaervoets, Alexander

Company / Organization Hush!Hush!Hush!

Keywords hushsarrokhbaervoetsmaartgregoryswollippacktijd-cultuurvilla-lobosabdelaziz

Callas meets Ice-T

Abdelaziz Sarrokh verbaasde enkele jaren geleden vriend en vijand met zijn eerste dansvoorstelling: nooit eerder was in onze contreien dans van de straat op zo'n rechtstreekse manier het podium op geslingerd. Toch zijn de voorstellingen die Sarrokh met zijn gezelschap Hush!Hush!Hush! maakt altijd meer dan een showcase van getalenteerde breakdancers (de echte huzarenstukjes worden als een toetje voor na het applaus bewaard). Hij grijpt de dans steeds aan als een middel om iets te vertellen over de leefwereld van de mensen op het podium, en smokkelt vaak muziek binnen die niet tot het standaard hiphoprepertoire behoort. De waarde als getuigenis van dit werk staat buiten kijf, maar artistiek gezien is de output van Sarrokh wat wisselvallig. Desondanks blijft hij de Belgische podia veroveren, en niet alleen kleine, zoals CC Berchem, waar hij een centrale gast is in het Gregory!-programma (zie Tijd-Cultuur van vorige week). Ook in het PSK in Brussel is hij deze week te gast met 2Pack. In deze voorstelling staat de vermoorde rapper Tupac Amaru Shakur model voor de kwetsbaarheid van (migranten-)jongeren. De voorstelling speelt het hanige gedrag op straat uit tegen de gevoelens binnenshuis, als de façade afgelegd wordt. In de muziek weerspiegelt dat contrast zich in de afwisseling van rapmuziek van Ice-T met arias van Maria Callas. Deze voorstelling beperkt zich overigens niet alleen tot streetdance: ook flamenco en andere dansstijlen worden uitgeprobeerd. 2Pack is te zien in het PSK in Brussel op 5 en 6 maart, telkens om 20u30. Reservaties en inlichtingen : 02/507.85.10 (tussen 11 en 18 u) of via www.pskpba.be/paleisvzw .

De grenzen van de voorstelling

Schauet doch, de laatste voorstelling van choreograaf-danser Alexander Baervoets, liet de toeschouwer meer dan perplex achter. Een eindeloze processie van mensen over het podium, spaarzaam onderbroken door plotse handtastelijkheden of kleine incidenten, werd begeleid door de ondraaglijke klank van Lou Reeds Metal Machine Music en het geluid van misthoorns. Als de vertoning voorbij was, even abrupt als ze begonnen was, barstte plots over de lege scène de koraal Schauet doch van Bach los. Niemand kon ogenblikkelijk zeggen wat hier precies aan de hand was, maar niemand bleef ook onaangedaan. Met zijn nieuwe voorstelling Swollip morrelt Baervoets nu verder aan de grenzen van wat we onder dansvoorstelling verstaan. In dit werk stapt hij met vier vrouwen (Emma James, Gabrielle Nankivell, Katarzyna Rausz en Katrien van Aerschot) in de dansring voor een performance-compositie. Het spanningsveld tussen scène en publiek wordt het uitgangspunt van de voorstelling. Baervoets wil die grens op een niet-agressieve manier slechten. In de voorstelling hoeft u geen dwingende kijkrichting te verwachten, noch een vooraf bepaalde afstand. Misschien wordt de voorstelling echter wel een interactief proces. Op die manier gaat Baervoets verder in het radicaliseren van een gedachtegoed dat sinds Merce Cunningham, de vader van de postmoderne dans gemeengoed geworden is: veel meer dan Cunningham ooit durfde of toeliet, verlaat hij de vaste vorm van een voorstelling voor een experiment met de onmiddellijke gewaarwording van beweging op zich. Swollip gaat in permière op 5 en 6 maart om 20u30 in de Monty in Antwerpen en is daarna op 7 maart ook te zien in de Vooruit in Gent (zie elders). De voorstelling is op 22 maart ook te zien in CC Maasmechelen en op 11 april in CC Genk. Inlichtingen en reservaties Monty : 03/238.91.81 of www.monty.be.

Gregory weet niet van ophouden

In Tijd-Cultuur van vorige woensdag berichtten we reeds over het Gregory!-festival in CC Berchem. Dit evenement kent een vervolg in Gent in de Vooruit. Daar worden drie avonden lang double bills gepresenteerd die rechtstreeks geïmporteerd worden van dit Antwerpse festival. Op dinsdag 5 maart kan u Jonathan Burrows en Jan Ritsema nogmaals hun Weak Dance, Strong Questions zien opvoeren, gevolgd door Perfect van de jonge Zwitserse choreografe Alexandra Bachzetsis. Op woensdag 6 maart zijn enerzijds Marc van Runxt en Eric Raeves, en anderzijds Maria-Clara Villa-Lobos te gast. Villa-Lobos toont haar eerste groepsproductie. De nieuwe voorstelling Swollip van Alexander Baervoets wordt op donderdag 7 maart dan weer gekoppeld aan een verrassingsvoorstelling van nieuwe dansers van Hush!Hush!Hush!, het gezelschap van Abdelaziz Sarrokh (zie ook elders in deze selectie). Voorwaar een feestelijk einde van deze festival-uitstap.De voorstellingen hebben plaats in de Minard-schouwburg, vlakbij het gebouw van Vooruit. Voor meer inlichtingen en reservaties: www.vooruit.be of 09/267.28.28.