Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


14 document(en) met "cultuurcentra"Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
kritische tekst, cultuurbeleid en kunstenaar, lezer en recensent, cultuurcentra en kunstencentra, cultuurcentra en sommige theaters,... Van al die spanningen, in vervagende fragmentatie, in professionalisering

Nr. 69, Januari 1999 • Eric De Kuyper • Ballet/Dans
beperkt tot de grote burgerlijke cultuurcentra en afhankelijk van de ontwikkeling van de operacultuur in die centra - het ballet nooit een universeel (westers) verschijnsel was

Nr. 86, April 2003 • Wordt er te veel theater gemaakt in...
Om te beginnen mogen we niet vergeten dat minister Anciaux met zijn nieuwe decreet aangaande de cultuurcentra ervoor zorgde dat ongeveer een derde van die cultuurcentra nu gemeenschapscentra zijn...En de programmatoren van de resterende cultuurcentra...Indien cultuurcentra toch verveeld zitten met het eenmalig programmeren van rondreizende producties, waarom ze niet gewoonweg ontlasten van die taak

Nr. 87, Juni 2003 • (personalia)
Staf Pelckmans is directeur van cultuurcentrum de Warande en voorzitter van de commissie cultuurcentra

Nr. 87, Juni 2003 • Peter Anthonissen, Dries Moreels • Vanop de Maaskant gezien: Gesprek met Hugo...
De cultuurcentra daarentegen vertrekken niet van een artistiek project, maar van het idee van een publieke voorziening, dat wil zeggen: ze zijn een initiatief van de overheid...Plus, waar kan een kunstwerk nog getoond worden als de cultuurcentra dat niet meer of minder doen...Officieel is er plaats voor 76 cultuurcentra, en daarnaast zijn er een vijftigtal erkende gemeenschapscentra, waarvan de meeste in het verleden cultuurcentra waren

Nr. 87, Juni 2003 • Tuur Devens • De Queeste: Een zoektocht naar maatschappelijk geëngageerd...
De provinciale instellingen en cultuurcentra staan wel open voor hen, maar dat is slechts een noodoplossing

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
kunsten, fotografie, design, mode, videokunst, architectuur, urbanisatie, landschapsarchitectuur, patrimonium, musea, cultuurcentra

Nr. 87, Juni 2003 • Judith Vindevogel, Staf Pelckmans • Wordt er te veel theater gemaakt in...
De diverse juridische statuten van de cultuurcentra verhinderen een eenduidig dynamisch beleid, zeker in confrontatie met de andere cultuuractoren...Cultuurcentra kunnen mits het in acht nemen van enkele basisprincipes, waaronder democratische controle en het zich inschrijven in een strak beleidsplan, best wat afstand van lokaal bestuur verdragen...Het concentreren van kerntaken Vele cultuurcentra waren in het verleden ook tegelijk cultuurdiensten, waardoor er dik- 43 OPEN KOLOMMEN

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
Als het van de cultuurcentra afhing, zouden er zelfs vierenveertig voorstellingen door een dramadocent omkaderd moeten worden, maar dat zegt dan misschien meer over de competentie of achtergrond van...Eén van de expliciete doelstellingen van Theaterstorm is immers 'de schoolvoorstelling in de betrokken cultuurcentra vlotter en aangenamer te laten verlopen', in het verlengde van de eerste...Kunsteducatie werd immers ingeschreven in het op handen zijnde kunstendecreet, maar men zal moeten samenwerken met partners die vallen onder decreten inzake onderwijs, cultuurcentra, jeugdwerk

Nr. 91, April 2004 • Luk Van den Dries • Oefeningen in het verdwijnen: Enkele gedachten rond...
Je vindt ze vooral op de grote podia, de evenementenzalen en in een toenemend aantal cultuurcentra

Nr. 92, Juni 2004 • Marianne Van Kerkhoven • Op zoek naar radicaliteit: Een onvoltooide tekst
kunstencentra, cultuurcentra, stadsschouwburgen enzovoort al volgeboekt zijn...Waarin verschillen cultuurcentra, kunstencentra en werkplaatsen

Nr. 100, Februari 2006 • Critical Art Ensemble • Bioverzet
En nu heeft de ‘kunstwereld’ het licht gezien in werk dat afgeleid is van de moleculaire biologie en dat recht uit het laboratorium in cultuurcentra wordt gedropt

Nr. 105, Februari 2007 • Wouter Davidts, Maarten Delbeke • Van klei tot kristal
De nieuwe Warande bestendigt de vreemdsoortige identiteit en taak die de cultuurcentra in kleine tot middelgrote steden blijven waarnemen door een schril contrast te ensceneren met de – nog steeds...van de cultuurtempel die de Warande sinds jaar en dag is.”6 Onbeschaamd veruiterlijkt het de satelliet-rol die cultuurcentra tot op vandaag spelen...2005) Verzameld werk(t). Cultuurcentra en gemeenschapscentra in Vlaanderen en Brussel, Steunpunt voor het Lokaal Cultuurbeleid, Brussel

Nr. 109, December 2007 • Geert Sels • ‘Ik vrees dat ik behoor tot een...
Het kost niet veel en je reist er alle cultuurcentra mee af


Development and design by LETTERWERK