Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


70 document(en) met "cultuurbeleid" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 48, Februari 1995 • Inhoudstafel
een globaal cultuurbeleid

Nr. 51, Augustus 1995 • (advertentie)
cultuurbeleid en -management culturele instituties en communicatie publicistiek woord- en beeldcultuur met een ruim vakaanbod dat diverse aspecten van de verschillende kunstmedia en kritische theorieën

Nr. 53, December 1995 • Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48...
Naar een globaal cultuurbeleid

Nr. 55, April 1996 • Parkbeleid of landschapsbeleid?
Wil de overheid effectief werk maken van een cultuurbeleid dat in nauwe relatie staat tot stadsen streekontwikkeling

Nr. 58, December 1996 • Myriam Van Imschoot • Een salon van weigeraars
Een nieuwe fase in het cultuurbeleid, in welke vorm ook, zou de gelegenheid moeten zijn om het dansbeleid artistiek te ontzuilen

Nr. 68, Juni 1999 • Gerrit Six • Kunst als product en kunst als activiteit
Buitenlands beleid, cultuurbeleid en de internationale praktijk van de podiumkunsten in Vlaanderen

Nr. 68, Juni 1999 • Katia Segers • Zin en onzin van sponsoring
Overheidssubsidiëring van de kunsten: geen evidentie Vooreerst loont het de moeite om even stil te staan bij het principe van cultuurbeleid en -subsidiëring van overheidswege...zijn neoliberaal geïnspireerd cultuurbeleid ruimt het welzijnswerk plaats voor de kunsten...Maar ook hier blijkt dat de naoorlogse overheden een cultuurbeleid hebben gevoerd dat zich eenzijdig tot doel heeft gesteld het culturele aanbod te verzekeren en horizontaal te spreiden

Nr. 69, Januari 1999 • Erwin Jans • Desoriëntaties in een multiculturele wereld
Uitgangspunten voor het cultuurbeleid 2001-2004, zorgde wekenlang voor journalistiek vuurwerk in de Nederlandse kranten en weekbladen...de Volkskrant 31/5/99), 'Cultuurbeleid verrijkt de kunst' (nrc 29/5/99), 'Dit is welzijnsbeleid, geen kunstbeleid' (nrc 28/5/99),'Het nieuw beschavingsoffensief' (nrc 11/6/99), 'Van der Ploeg wil

Nr. 69, Januari 1999 • Pascal Gielen • Dans in Vlaanderen 1980 - 1995
Voor een enkele keer ligt het Franstalig cultuurbeleid hier voor op het Vlaamse

Nr. 70, December 1999 • Redactioneel
cultuurbeleid, noch met het streven naar interessante artistieke werkvoorwaarden

Nr. 70, December 1999 • Bart Eeckhout • Het monstertje heet Calimero
Het cultuurbeleid is in Brussel net als alle politiek-communautaire problemen een kwestie van taxatie en representatie...Op die manier schakelen de auteurs zich immers in in de definitie van cultuurbeleid als aanwezigheidspolitiek...De institutionele structuur van Brussel maakt een coherent cultuurbeleid allerminst evident, maar van de hoofdstedelijke theatermakers mag iets meer verwacht worden dan dat ze dat, huilend in een

Nr. 73, Januari 2000 • Klaas Tindemans • Theater maken, theater leren
Ten derde levert Schiller een uitstekend ideologisch alibi voor een politiek correct cultuurbeleid

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Minister Anciaux heeft nu werk gemaakt van een nieuw wettelijk kader: hij legt zowel een ontwerpdecreet voor de culturele centra als een ontwerpdecreet voor het gemeentelijk cultuurbeleid...2b). Gemeentelijk cultuurbeleid Met het ‘ontwerp van decreet houdende het stimuleren van een kwalitatief en integraal gemeentelijk cultuurbeleid’ (versie van 1.12.2000...getoetst wordt aan de algemene doelstellingen van het cultuurbeleid en in concrete, meetbare parameters (ook financiële) omgezet wordt

Nr. 76, Maart 2001 • 
Culturele centra new look Minister Bert Anciaux heeft een ontwerpdecreet klaar voor de culturele centra en voor het gemeentelijk cultuurbeleid

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
Katrien Darras & Dries Moreels De eerste versie van het ontwerp van decreet op de culturele centra en het gemeentelijk cultuurbeleid zorgde voor nogal wat opschudding...Je zou natuurlijk ook stadsgewestelijk kunnen denken, of culturele regio's afbakenen en een geïntegreerd cultuurbeleid ontwikkelen voor die hele regio...Etcetera: Het ontwerp van decreet moet dus tegelijkertijd de spreiding (geografisch en economisch) optimaliseren én een geïntegreerd gecoördineerd cultuurbeleid in de gemeenten stimuleren én

Nr. 77, Juni 2001 • Rudi Laermans • De kunstenaar, de stad en Brussel
Ook daarom is een cultuurbeleid dat louter kwantitatieve publiekscijfers laat prevaleren boven de inspanningen om het kunstenpubliek vanuit kwalitatief oogpunt sterker te differentiëren, een non...En vooral moet een bijdetijds stedelijk cultuurbeleid het aanmoedigen dat toonaangevende buitenlandse artiesten of culturele bemiddelaren in de eigen stad een tijdlang organisatorische posities...de onmiddellijke toekomst kan een stedelijk cultuurbeleid deze geuzennaam wel of niet verder actief gestalte geven

Nr. 77, Juni 2001 • Inhoudstafel
Bart Caron: 'We denken niet in termen van ruimtelijke ordening' De eerste versie van het ontwerp van decreet op de culturele centra en het gemeentelijk cultuurbeleid zorgde voor nogal wat

Nr. 77, Juni 2001 • Etcetera JAARGANG 19 NR 77 JUNI 2001
NEDERLAND: 7 EURO / 15.5 HFL De kunstenaar en de stad culturele centra en gemeentelijk cultuurbeleid Grote theaterhuizen en hun taken vandaag 2 x Hamlet

Nr. 79, December 2001 • Dries Moreels • Kijk mama, zonder commissies: Esthetica voor beslissers
beleidsbeslissing opgetrokken is. Het huidige cultuurbeleid Voor Pascal Gielen wordt het cultuurbeleid, zoals het op dit moment in Vlaanderen bestaat, getekend door drie grote krachten...De politisering van het cultuurbeleid, in de partijpolitieke betekenis, mag dan wel samen met de verzuiling stilaan verdwenen zijn, een aantal beslissingen werkt tot vandaag door (p. 41-42). De...belangrijker is de door dit model ten top gedreven 'atomisering' (p. 75) van het cultuurbeleid in deelsectoren die onderling onafhankelijk zijn en steeds minder nog met elkaar kunnen communiceren

Nr. 79, December 2001 • Eric Corijn • Sociaal-artistieke projecten zijn artistieke projecten en vice...
Vlaanderen heb je al lang die oude, zeg maar volksverheffende gedachte a la Van Mechelen, die het cultuurbeleid laat vertrekken van een culturele canon, waarin het volk zijn culturele identiteit toont...En het probleem van het cultuurbeleid is niet in de eerste plaats spreiding en toeleiding naar de culturele centra, maar de conceptie zelf van integratie en inburgering die een particuliere cultuur


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK