Archief Etcetera


Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48 tot 53Register Etcetera jaargang XIII (1995), nrs 48 tot 53

Auteurs

Abicht, Ludo, nr 49 p 26

Allegaert, Patrick, nr 48 p 21

Opsomer, Geert, nr 49 p 10

Ampe, Stef, nr 48 p 4, nr 49 p 10, nr 53 p 19

Anthonissen, Peter, nr 51 p 48

Arias, Pol, nr 52 p 13

Arteel, Inge, nr 53 p 11

Asselberghs, Herman, nr 50 p 61

Baervoets, Alexander, nr 52 p 31

Baeten, Marleen, nr 48 p 6, nr 49 p 5, nr 49

p 21, nr 50 p 4, nr 51 p3, nr 51 p 19, nr 52

p 7, nr 53 p 16 Blokdijk, Tom, nr 51 p 65 Boer, Christien, nr 51 p 55 Bousset, Sigrid, nr 53 p 30 Brouwers, Toon, nr 52 p 12 Brugmans, George, nr 52 p 33 Brummel, Klazien, nr 52 p 33 Buyck, Marianne, nr 53 p 35 Carels, Edwin, nr 49 p 36 Claus, Hugo, nr 52 p 25 De Boeck, Christoph, nr 50 p 14 De Haas, Arnos, nr 50 p 35 De Jonge, Peter, nr 49 p 18, nr 53 p 38 De Vuyst, Hildegard, nr 49 p 14, nr 51 p 6 De Weerdt, Herwig, nr 49 p 24 Decreus, Freddy, nr 48 p 13 Decroux, Etienne nr 50 p 32 Demets, Paul, nr 50 p 38 Devens, Tuur, nr 48 p 37, nr 52 p 14, nr 53

p27

Durieux, Hugo, nr 52 p 21 Eggermont, Pol, nr 51 p 65 Gielen, Pascal, nr 50 p 17 Hessels, Wouter, nr 52 p 5 Humblet, Steven, nr 50 p 11 Jans, Erwin, nr 50 p 20 Kheder, Ali, nr48 p9 Koninckx, Bruno, nr 53 p 14 Lannoye, Kurt, nr 48 p 6, nr 52 p 43 Lauwaert, Dirk, nr 50 p 22 Lesage, Dieter, nr 49 p 7 Mallems, Alex, nr 49 p 30 Meuleman, Bart, nr 50 p 55 Michielsen, Tom, nr 50 p 6 Opsomer, Geert, nr 49 p 10 Pieters, Jürgen, nr 52 p 46

Reyniers, Johan, nr 49 p 38, nr 50 p 50

Ritsema, Jan, nr 51 p 4

Rubens, Véronique, nr 48 p 17, nr 49 p 33

Sergooris, Gunther, nr 49 p 43, nr 50 p 59

Shakespeare, William, nr 53 p 25

Smisdom, Agna, nr 50 p 29

Steijn, Robert, nr 53 p 32

Stouten, Bart, nr 52 p 44

T'Jonck, Pieter, nr 48 p 41, nr 51 p 10

Thielemans, Johan, nr 48 p 33, nr 50 p 42,

nr 52p 18 Thomas, Willy, nr 52 p 2 Tindemans, Carlos, nr 52 p 25 Van Besien, Dominiek, nr 53 p 41 Van den Dries, Luk, nr 50 p 2, nr 50 p 24,

nr 52 p 4 Van Imschoot, Myriam, nr 49 p 28 Van Istendael, Geert, nr 53 p 3 Van Kerkhoven, Marianne, nr 50 p 29, nr 51

p41

Van Looy, Wouter, nr 48 p 17 Van Rompay, Theo, nr 53 p 20 Van Royen, Alex, nr 52 p 25 Van Schaik, Eva, nr 52 p 27 Van Weert, Sophie, nr 53 p 40 Vandenabeele, Lukas, nr 50 p 30 Vandervost, Lucas, nr 53 p 25 Vandesande, Ilse, nr 48 p 29 Vanhoutte, Kurt, nr 48 p 25, nr 53 p 6 Zonneveld, Loek, nr 51 p 3, nr 51 p 10, nr 51 p25

Beleid

Dansbeleid in Vlaanderen. Pleidooi voor een gevarieerde biotoop; Myriam Van Imschoot, nr 49 p 28

Interview met minister Weckx. Naar een globaal cultuurbeleid?; Kurt Lannoye en Marleen Baeten, nr 48 p 6

Verzuchtingen van het muziektheater. Gesprek met Het Muziek Lod, Walpurgis, Soil en Transparant; Gunther Sergooris, nr 49 p 43

Het podiumkunstendecreet. Gesprek met leden van de vier Raden van Advies; Theo Van Rompay en Stef Ampe nr 53 p 19

Boeken

Addenda/Bij Samuel Beckett, E.M. Corian, S. Beckett, E.M. Mulder, P. T'Jonck, Th. Adorno, R.W.N. Kuil, onder redactie van het Vertalerscollectief in Groningen. Historische Uitgeverij, Groningen, 1995, nr 52 p 44

Alkema, Hanny, e.a., Bewogen beelden: beeldend theater, poppentheater, objecttheater sinds 1945. Theater Instituut Nederland, Amsterdam, 1994, nr 48 p 37

Alkema, Hanny, Hinderik, of de schoonheid van roest en plexiglas. Theater Instituut Nederland, Amsterdam, 1994, nr 48 p 37

Banes, Sally, Writing Dance in the Age of Post-modernism, hoofdstuk Dancing in Leaner Times (over improvisatie), Hannover and London, Wesleyan University, 1994, nr 53 p41

De Moor, Cecilia (red), Podiumkunsten en management. Handboek Theaterbedrijfsvoering. Vlaams Theater Instituut, Brussel, 1995, nr 52 p 43

Festivals

Festival De Beweeging, nr 50, p 35 Flemish Dance Platform, nr 49 p 30 Klapstuk 95, nr 53 p 32, nr 53 p 35, nr 53 p 38 KunstenFESTIVALdesArts, nr 52 p 7 Monologenfestival (Monty en deSingel), nr 49 p 14

Theaterfestival, nr 51 p 10

Gezelschappen en organisaties

ae Jeux Interdits, nr 53 p 27 Alibicollectief, nr 53 p 27 Annamirl Van der Pluijm, nr 49 p 30 Azuur/Alexander Baervoets, nr 49 p 30, nr 53

p 32, nr 53 p 35 Bert Van Gorp 8c Sean Tuan John, nr 49 p 30 Beursschouwburg, nr 52 p 7 Blauwe Maandag Compagnie, nr 51 p 19 Centre Arabe d'Art et de littérature, nr 52 p 7 Canadair vzwCie De Brune, nr 53 p 40

Damaged Goods, nr 53 p 32, nr 53 p 35

Dansgroep Krisztina de Chatel, nr 52 p 33

Danstheater Arena, nr 50 p 38

De Meekers, nr 50 p 38

De Roovers, nr 51 p 41

De Trust, nr 51 p 6, nr 52 p 4, nr 52 p 5

De Victors, nr 50 p 50

De Vlaamse Opera, nr 50 p 59

Dito'Dito, nr 49 p 7, nr 49 p 10, nr 50 p 61,

nr 51 p 41 Ea Sola, nr 52 p 7 Firma Rieks Swarte, nr 49 p 21 Goodman Theatre, nr 48 p 33 Hans Tuerlings, nr 50 p 38 Het Gevolg, nr 48 p 17 Het Muziek Lod, nr 49 p 43, nr 53 p 16 Het Nationale Ballet, nr 52 p 33 Het Nationale Toneel, nr 50 p 42 Het Zuidelijk Toneel, nr 48 p 29, nr 50 p 50 Hoghe, Raimund, nr 53 p 38 Kaaitheater, nr 51 p 48 Karin Vyncke, nr 49 p 30 Koninklijk Jeugd Theater, nr 53 p 27 Koninklijke Nederlandse Schouwburg, nr 50

p 50, nr 53 p 6 Koninklijke Vlaamse Schouwburg, nr 48 p 13,

nr 50 p 50, nr 53 p 6 Les Ballets C. de la B., nr 49 p 30, nr 53 p 16 Maatschappij Discordia, nr 51 p 41 Maquette, nr 50 p 35 Marc Vanrunxt, nr 49 p 30 Maten, nr 51 p 41, nr 51 p 48 Mechels Stads Poppentheater, nr 53 p 27 Mehmet Sander, nr 53 p 32 Michael Matthews, nr 53 p 32, nr 53 p 35 Mickery Theater, nr 52 p 33 Nederlands Dans Theater, nr 52 p 33 Nederlands Toneel Gent, nr 50 p 50, nr 53 p 6,

nr 53 p 11 Onafhankelijk Toneel, nr 52 p 33 Paxton, Steve, nr 53 p 32, nr 53 p 35 Piet Rogie, nr 49 p 30 Plateau, nr 52 p 7

Pretty Ugly Dancecompany/Amanda Miller,

nr 53 p 32, nr 53 p 35 Ria De Corte, nr 49 p 30 Ro Theater, nr 50 p 42, nr 51 p 48 Rosas, nr 49 p 33 Shaffy Theater, nr 52 p 33 Soil ,nr 49 p 43

Speelteater Gent, nr 48 p 17, nr 50 p 38 Stella Den Haag, nr 48 p 17, nr 50 p 50 Stan, nr 51 p 6, nr 51 p 41 Stichting Dans Produktie, nr 52 p 33 Studio Hinderik, nr 48 p 37 Tanztheater Wuppertal, nr 53 p 30 Teater Taptoe, nr 53 p 27 Teatro Piccoli Principi, nr 48 p 17 Teneeter, nr 48 p 17

Theater aan de Werf, nr 51 p 55

Theater Antigone, nr 53 p 11

Theater van het Oosten, nr 50 p 42

Theater Zuidpool, nr 50 p 50

Theatergroep Hollandia, nr 50 p 42, nr 52 p 18, nr 52 p 21

Théâtre Balsamine, nr 52 p 7

Toneelgroep Amsterdam, nr 50 p 42, nr 52 p 18, nr 52 p 21

Toneelgroep Ceremonia, nr 49 p 14

Toneelschuur Haarlem, nr 51 p 48

Transparant, nr 49 p 43

Ultima Thüle, nr 53 p 27

Veerle Baekelants, nr 49 p 30

Victoria, nr 50 p 38, nr 51 p 55, nr 53 p 35

Volksbühne am Rosa Luxemburg Platz (Berlijn), nr 48 p 25

Walpurgis, nr 49 p 43

Xi Ju Che Jian, nr 52 p 7

Yurgen Schoora, nr 50 p 35

Manifest

Fragment uit Paroles sur le mime van Etienne

Decroux, ingeleid door Lukas Vanden-

abeele, nr 50 p 32 Fragmenten uit T68 van Carlos Tindemans,

Hugo Claus en Alex Van Royen, nr 52 p 25 Sonnet 76 van William Shakespeare, ingeleid

door Lucas Vandervost, nr 53 p 25

Personen

Abdoh, Reza, nr 50 p 29 Abramovic, Marina, nr 49 p 18 André, Bert, nr 53 p 6 Asselberghs, Herman, nr 50 p 17 Baervoets, Alexander, nr 53 p 32, nr 53 p 35

Bal, Eva, nr 50 p 14 Bausch, Pina, nr 53 p 30 Binnerts, Paul, nr 51 p 10 Blankert, Beppie, nr 52 p 33 Blok, Petra, nr 51 p55 Bousset, Sigrid, nr 50 p 17 Bronkhorst, Truus, nr 52 p 33 Bruneel, Hans, nr 49 p 43 Cassiers, Guy, nr 51 p 48 Castorf, Frank, nr 48 p 25 Chaikin, Joseph, nr 49 p 18 Claus, Hugo, nr 50 p 55 Contreyn, Louis en Paul, nr 53 p 27 Coolen, Guy, nr 49 p 43 Daan, Lea, nr 50 p 29 Daniels, Paulien, nr 52 p 33 De Bosschere, Sara, nr 51 p 41 De Graef, Peter, nr 52 p 14 De Greef, Hugo, nr 50 p 14

De Groot, Hinderik, nr 48 p 37 De Keersmaeker, Anne Teresa, nr 49 p 33 De Mey, Thierry, nr 49 p 33 De Jonge, Roberto, nr 52 p 33 De Paepe, Stef, nr 50 p 17 De Volder, Eric, nr 49 p 14 Deconinck, Romain, nr 48 p 4 Decroux, Etienne, nr 50 p 30, nr 51 p 36 del Corral, Santiago, nr 52 p 13 De Wit, Harry, nr 52 p 33 Deweer, Marina, nr 52 p 12 Duck, Katie, nr 53 p 32, nr 53 p 35 Frans, Eddy, nr 53 p 19 Gaudreau, Lynda, nr 53 p 40 Gramser, Waas, nr 50 p 14, nr 51 p 41 Grotowski, Jerzy, nr 51 p 36 Halasz, Peter, nr 49 p 18 Hoghe, Raimund, nr 53 p 38 Hubay, Miklós, nr 53 p 3 Jozef, Joris, nr 53 p 27 Kortekaas, Niek, nr 53 p 11 Lambrechts, Franciska, nr 49, p 36 Lamers, Jan Joris, nr 49 p 18, nr 51 p 36, p 51 p 41

Lubbers, Albert, nr 53 p 6

Maillard, Marc, nr 53 p 27

Matthews, Michael, nr 53 p 32, nr 53 p 35

Miller, Amanda, nr 53 p 32, nr 53 p 35

Neirynck, Freek, nr 53 p 27

Oei, Angelika, nr 52 p 33

Ophüls, Marcel, nr 53 p 35

Pauwels, Dirk, nr 51 p 55

Pelckmans, Staf, nr 53 p 19

Perceval, Luc, nr 51 p 19

Platel, Alain, nr 53 p 16, nr 53 p 35

Raaijmakers, Dick, nr 52 p 21

Redant, Frans, nr 50 p 14

Ribot, Marc, nr 53 p 35

Rijnders, Gerardjan, nr 51 p 25

Sander, Mehmet, nr 53 p 32

Sellars, Peter, nr 48 p 33

Sierens, Arne, nr 53 p 35

Sonnen, Arthur, nr 51 p 10

Swarte, Rieks, nr 49 p 21

Stockhausen, Karlheinz, nr 52 p 21

Stuart, Meg, nr 53 p 32, nr 53 p 35

Tabori, George, nr 49 p 26

Terpstra, Koos, nr 51 p 65

Thielemans, Johan, nr 51 p 10

Tindemans, Carlos, nr 50 p 24

Thomas Willy, nr 51 p 41

Use, Sven, nr 53 p 14

Van der Harst, Dick, nr 53 p 17

Van de Velde, Jaak, nr 53 p 6, nr 53 p 11

Van Dillen, Bianca, nr 52 p 33

Van Gansbeke, Wim, nr 50 p 17

Van Goethem, Geert, nr 49 p 43

Van Heddegem, Johan, nr 53 p 19

Van Hemelrijck, nr 53 p 27

Van Kerkhoven, Marianne, nr 50 p 17Van Manen, Hans, nr 52 p 33 Vandervost, Lucas, nr 50 p 14 Verbergt, Bruno, nr 53 p 19 Vercruyssen, Frank, nr 51 p 41 Verdin, Mieke, nr 51 p 41 Verheyden, Willem, nr 53 p 27 Von Horväth, Ödön, nr 53 p 11 Voortman, Maria, nr 52 p 33 Weckx, Hugo, nr 48 p 6 Wellens, Nikol, nr 49 p 43

Produkties

18 Action - Life, Mehmet Sander, nr 53 p 32 Alleen. Alleen. - Speelteater Gent, nr 50 p 38 Als werkelijkheidszin bestaat moet mogelijkheidszin ook bestaan - Speelfilmdebuut van Franciska Lambrechts, nr 49 p 36

Amor Constante - Rosas, nr 49 p 33 Anatomie - Cie De Brune/Lynda Gaudreau, nr 53 p 40

Angels in America - Ro Theater, nr 51 p 48 Anobium Domesticum - Ria De Corte, nr 49 p 30

Antilichaam - Marc Vanrunxt, nr 49 p 30 Blauw - Azuur/Alexander Baervoets, nr 49 p 30

Blauw Blauw - Theater Zuidpool, nr 50 p 50 Blindeman - Koninklijke Nederlandse

Schouwburg, nr 50 p 50 Cargo/Montage - Piet Rogie, nr 49 p 30 Could Can Be - Karin Vyncke, nr 49 p 30 Das Stück mit dem Schiff - Tanztheater

Wuppertal/Pina Bausch - nr 53 p 30 De Koopman van Venetië - Peter Sellars,

nr 48 p 33

De Nacht vlak voor de bossen/La Nuit juste avant la fôret - Dito'Dito, nr 49 p 7, nr 49 p 10, nr 50 p 61 De Opera - Het Gevolg, nr 48 p 17 De Pijl van de Tijd - Kaaitheater, nr 51 p 48

De Presidentes - Nederlands Toneel Gent, nr 53 p 6

De Val van Mussolini - Theatergroep Hollandia/Toneelgroep Amsterdam, nr 52

p l8,nr 52 p21 De vertellingen van 1001 Nacht - Firma Rieks

Swarte, nr 49 p 21 De Verzoeking - Theater Zuidpool, nr 50 p 50 Der Prinz von Homburg - De Vlaamse

Opera, nr 50 p 59 Diary of a Madman - Peter Halasz, nr 49 p 18 Een beschadigd sprookje - De Meekers, nr 50

p38

Eerste liefde - Koninklijke Vlaamse Schouwburg, nr 53 p 6 Everyman - Les Ballets C. de la B., nr 49 p 30

Faust - De Trust, nr 51 p 6, nr 52 p 4, nr 52 p 5

Frederick's First Kiss - Bert Van Gorp & Sean

Tuan John, nr 49 p 30 Freuds laatste droom - Koninklijke Vlaamse

Schouwburg, nr 53 p 3, nr 53 p 6 Gebeden en Wangebeden - Theater

Zuidpool, nr 50 p 50 Geleerde vrouwen - Koninklijke Nederlandse

Schouwburg, nr 53 p 6 Hekabe - Ro Theater, nr 50 p 42 Het Liegen in Ontbinding - Kaaitheater, nr 51

p 48

Het Recital - Het Gevolg, nr 48 p 17

Hyde or the strange clauses of will - Michael

Matthews, nr 53 p 32, nr 53 p 35 Ilias - Toneelgroep Amsterdam, nr 50 p 42 Impressies van Claus - De Victors, nr 50 p 50 Itinéraire - Canadair vzw, nr 52 p 7 Kasimir en Karoline - Theater Antigone,

nr 53 p 11 Kot - Stella Den Haag, nr 50 p 50 Kwartet - Koninklijke Vlaamse Schouwburg,

nr 53 p 6

La Pourriture Noble - Yurgen Schoora, nr 50 p 35

La Tristeza Complice - Het Muziek Lod/Les

Ballets C de la B, nr 53 p 16 Landschap van Laura - Speelteater Gent, nr

50 p 38

Lines - Dansgroep Krisztina de Chatel, nr 52 p 33

Live - Het Nationale Ballet/Hans van Manen, nr 52 p 33

Lopen - Stichting Dansproduktie, nr 52 p 33 Luidop Stilstaan - De Beweeging, nr 50 p 35 Meinwärts - Raimund Hoghe, nr 53 p 38 Mijnheer Bach! Mijnheer Bach! - Speelteater

Gent, nr 48 p 17 Miles - Teatro Piccoli Principi, nr 48 p 17 Moeder en Kind - Victoria, nr 50 p 38, nr 53

p 35

Monoloog - Jan Joris Lamers, nr 49 p 18, nr 51 p 36

Mooi en lelijk - Hans Tuerlings, nr 50 p 38 Nievelt - Azuur/Alexander Baervoets, nr 53

p 32, nr 53 p 35 Nooit nog nu - Veerle Baekelants, nr 49 p 30 No One is Watching - Damaged Goods/ Meg

Stuart, nr 53 p 32, nr 53 p 35 Oedipus/In Kolonos - Koninklijke Vlaamse

Schouwburg, nr 48 p 13, nr 50 p 50 Perzen - Theatergroep Hollandia, nr 50 p 42 Phaedra - het Zuidelijk Toneel, nr 50 p 50 Regen - Studio Hinderik, nr 48 p 37 Repelsteel - Teneeter, nr 48 p 17 Rovers - Stella Den Haag, nr 48 p 17 Royaal Lyrisch - Speelteater Gent, nr 50 p 38 Sécheresse et pluie - Ea Sola, nr 52 p 7 Solo M. - Annamirl Van der Pluijm, nr 49 p 30

Some English Suites - Steve Paxton, nr 53 p 32 Spacetimegravity - Mehmet Sander, nr 53 p 32

Splendid's - het Zuidelijk Toneel, nr 48 p 29 Stoere Binken, Lekkere Meiden - Danstheater

Arena, nr 50 p 38 Suiker - Nederlands Toneel Gent, nr 50 p 50 Texts for Nothing - Joseph Chaikin, nr 49 p 18 The Answering Machine - Stan, nr 51 p 6 The Biography - Marina Abramovic, nr 49

p 18

The Fuck - Mehmet Sander, nr 53 p 32

The Merchant of Venice - Goodman Theatre/

Peter Sellars, nr 48 p 33 Thuis - Theater Zuidpool, nr 50 p 50 Troilus en Cressida - Het Nationale Toneel,

nr 50 p 42

Troje Trilogie - Theater van het Oosten, nr 50 p 42

Two Pears - Pretty Ugly Dance Company/

Amanda Miller, nr 53 p 32, nr 53 p 35 Veilles d'armes. Histoire du journalisme en

temps de guerre - Marcel Ophüls, nr 53 p 35 Verhalen uit het Weense Woud - Nederlands

Toneel Gent, nr 53 p 6, nr 53 p 11 Verliefd/Verloren - Speelteater Gent, nr 50

p 38

Yellow Flowers Under The Sky In The Homeland - Xi Ju Che Jian, nr 52 p 7

Zooitje Ongeregeld - Danstheater Arena, nr 50 p 38

Statements, lezingen, essays

Allegaert, Patrick, Tussen kwaliteit en pulp snelt pop te hulp. Jongeren, pop en theater, nr 48 p 21

Ampe, Stef en Opsomer, Geert, Kannibalisme en verscheidenheid. Over het theater vandaag, nr 49 p 10

Asselberghs, Herman, Brief aan Geert Opsomer en Stef Ampe (reactie op Kannibalisme en verscheidenheid, nr 49), nr 50 p 61

Baervoets, Alexander, Klassieke dans, hedendaags in essentie, nr 52 p 31

Baeten, Marleen, Beleid, flexibiliteit, identiteit. Redactioneel, nr 49 p 5

Baeten, Marleen, Mene-tekel. Inleiding bij het dossier theaterkritiek, nr 50 p 4

Brugmans, George en Brummel, Klazien, 59-95: is de cirkel rond? Hans van Manen en de Nederlandse dans van 1959 tot nu, nr 52 p 33

De Weerdt, Herwig, Zoete littekens. Over theater en politiek, nr 49 p 24

Humblet, Steven, Onvruchtbare krenterigheid. Over theaterkritiek, nr 50 p 11

Jans, Erwin, Out, out, brief candle. Over theaterkritiek, nr 50 p 20Kheder, Ali, De parabel van de olifant. Cultuur en politiek, nr 48 p 9

Lauwaert, Dirk, Het schot in de spiegel. Over kunstkritiek, nr 50 p 22

Pieters, Jürgen, Voor een kritiek van onbegrip en ironie. Reactie op het dossier theaterkritiek in Etc.50, nr 52 p 46

Ritsema, Jan, Het overkomt ons niet. Over zin en onzin van het theater vandaag, nr 51 p 4

Thomas, Willy, Jusqu'ici tot va bien. State of the union bij de opening van het Theaterfestival 1995, nr 52 p 2

Van den Dries, Luk, Redactioneel ter gelegenheid van Etcetera nr 50, nr 50 p 2

Van Imschoot, Myriam, Hoge bomen, struikgewas en onkruid. Dansbeleid in Vlaanderen: pleidooi voor een gevarieerde biotoop, nr 49 p 28

Van Kerkhoven, Marianne, De stem van de toneelspeler. Over een politiek theater, nr 51 p 41

Van Schaik, Eva, De opmars van de danser, nr 52 p 27

Teksten

Claus, Hugo, Een bruid in de morgen (1953), nr 50 p 55

Claus, Hugo, Het lied van de moordenaar

(1956), nr 50 p 55 Claus, Hugo, Mamma, kijk, zonder handen

(1960), nr 50 p 55 Claus, Hugo, De dans van de reiger (1962),

nr 50 p 55

Claus, Hugo, Tand om tand (1964), nr 50 p 55 Claus, Hugo, Masscheroen (1967), nr 50 p 55 Claus, Hugo, Morituri (1968), nr 50 p 55 Claus, Hugo, Vrijdag (1969), nr 50 p 55 Claus, Hugo, Leven en werken van Leopold u

(1970), nr 50p55 Claus, Hugo, Interieur (1971), nr 50 p 55 Claus, Hugo, Thuis (1975), nr 50 p 55 Claus, Hugo, Pas de deux (1973), nr 50 p 55 Claus, Hugo, Blauw blauw (1973), nr 50 p 55 Claus, Hugo, Jessica! (1977), nr 50 p 55 Claus, Hugo, De verzoeking (1981), nr 50

p 55

Claus, Hugo, Het haar van de hond (1982), nr 50 p 55

Claus, Hugo, Serenade (1984), nr 50 p 55 Claus, Hugo, Blindeman (1985), nr 50 p 55 Claus, Hugo, Het schommelpaard (1988),

nr 50 p 55 Claus, Hugo, Gilles! (1989), nr 50 p 55 Claus, Hugo, Onder de torens (1994), nr 50

p 55

De Graef, Peter, Et Voilà, nr 52 p 14 De Graef, Peter, Ombat, nr 52 p 14

De Graef, Peter, Hun!, nr 52 p 14

De Graef, Peter, Een gemeenschap van Schurken, nr 52 p 14

De Graef, Peter, Jeanne, nr 52 p 14

Hertmans, Stefan, Kopnaad, Meulenhoff/ Kritak, 1992, nr 49 p 38

En Verder

Herontdekking van de negentiende eeuw.

Gerenoveerde theaters in Gent, Pieter

T'Jonck, nr 48 p 41 Opdienen als snoepgoed aub. Gesprek met

cultuurredacteurs en recensenten van de

Vlaamse kranten, Tom Michielsen, nr 50

p6

Durven springen. Hoe denken theatermakers en organisatoren over kritiek?, Christoph De Boeck, nr 50 p 14

Kritische verhoudingen. Hoe kijkt de dramaturg naar kritiek?, Pascal Gielen, nr 50 p l7

Het mooiste en het vreselijkste theatermoment van..., verzameld door Sonja Van der Valk, Tuur Devens, Lutgard Daniels, Pascal Gielen en Myriam Van Imschoot, nr 51

Van jaargang XIII zijn alle nummers nog beschikbaar, aan 120 Bf./stuk. Wie de hele jaargang (6 nummers, waaronder twee extra dikke) bestelt, betaalt 650 Bf.

Ook van de oudere nummers zijn er meestal nog exemplaren beschikbaar. Tot en met de 12de jaargang betaal je voor een los nummer 80 Bf. Voor 10 nummers betaal je slechts 500 Bf. Voor 2000 Bf. krijg je alle nog beschikbare, tot nog toe verschenen nummers (dat zijn er ca. 45).

Zit hier geen leuk geschenkidee in?!

Verzendingskosten betaal je zelf. Je kan je bestelling natuurlijk ook komen afhalen. Geef dan eerst een seintje.

Inlichtingen en bestellingen: Sainctelettesquare 19 1210 Brussel 02/201.09.18

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 1995-12, jaargang 13, nummer 53, p. 44-47

Trefwoorden claushugograefsandermehmetkoninklijkespeelteaterhinderikpeter

Namen Action - LifeAgnaAlainAlbertAlex Van RoyenAlibicollectiefAmanda MillerAmericaAmor ConstanteAnatomieAndréAngelikaAnnamirl Van der PluijmAnne TeresaAnobium DomesticumArenaArneArthurAzuurBartBeleidBeppieBerlijnBertBeursschouwburgBfBiancaBij Samuel BeckettBinkenBlankertBlauw BlauwBlauwe Maandag CompagnieBlindeman - Koninklijke NederlandseBlokdijkBoerBoussetBrief aan BrummelBruneelBrunoBrusselBuyckCanadairCargoCastorfCeciliaCentre ArabeChristienChristophContreynCoolenCorralCould Can BeCressidaDaanDansgroep Krisztina de ChatelDas StückDe BoeckDe BosschereDe BruneDe GraefDe GreefDe GrootDe JongeDe KeersmaekerDe Koopman van VenetiëDe MeyDe MoorDe NachtDe OperaDe PaepeDe Pijl van de TijdDe TrustDe VerzoekingDe VolderDe VuystDe WeerdtDe WitDeconinckDecrouxDen HaagDer Prinz von HomburgDiaryDickDieterDirkDito'DitoDuckE.M.Ea SolaEddyEdwinEggermontEricErwinEt VoilàEtc.50EtceteraEtienneEverymanFestival De BeweegingFirma Rieks SwarteFlemish Dance PlatformFrankFreddyFreekGebedenGeertGeorgeGerardjanGoodman TheatreGramserGroningenGrotowskiHaarlemHandboek TheaterbedrijfsvoeringHannover and LondonHannyHans van ManenHarryHekabeHermanHerwigHet GevolgHet Nationale BalletHet Nationale ToneelHet RecitalHet Zuidelijk ToneelHildegardHogeHubayHugoHumbletIlseIngeInterieurItinéraireJaakJeanneJerzyJessicaJohanJosephJürgenKannibalismeKarin VynckeKarlheinzKasimir en KarolineKatieKhederKlapstuk 95KlassiekeKlazienKoninklijk Jeugd TheaterKoninklijke Nederlandse SchouwburgKoninklijke Vlaamse SchouwburgKopnaadKritakKurtKwartetLa NuitLa Pourriture NobleLa Tristeza CompliceLandschap van LauraLauwaertLekkere MeidenLeopoldLesageLoekLucas VandervostLudoLuidop StilstaanLukas VandenLyndaMaatschappij DiscordiaMadmanMammaMaquetteMarc VanrunxtMarcelMarianneMarinaMarleenMasscheroenMatenMechels Stads PoppentheaterMehmet SanderMene-tekelMeulemanMeulenhoffMichaelMickery TheaterMiekeMijnheer BachMoeder en KindMontageMontyMorituriMulderMyriamNederlands Dans TheaterNederlands Toneel GentNiekNikolNo OneNooitOmbatOnafhankelijk ToneelOnderOnvruchtbareOpdienenPascal GielenPatrickPaulienPerzenPeterPetraPhaedraPiet RogiePieterPinaPlateauPodiumkunstenPretty Ugly Dance CompanyPretty Ugly DancecompanyRaimundRegenRepelsteelRezaRia De CorteRo TheaterRobertoRomainRosa Luxemburg PlatzRoyaal LyrischSallySantiagoSaraSchiffSchurkenSeanSerenadeShaffy TheaterSigridSoil en TransparantSolo M.Sonja Van der ValkSophieSpacetimegravitySpeelfilmdebuut van Franciska LambrechtsSpeelteater GentStafStanStef en OpsomerStefanSteijnSteve PaxtonStevenStichting Dans ProduktieStichting DansproduktieStoereStuartStudio HinderikSuikerSvenSécheresseTaboriTanztheaterTeater TaptoeTeatro Piccoli PrincipiTeneeterTexts for NothingThe BiographyThe FuckThe Merchant of VeniceTheater AntigoneTheater InstituutTheater ZuidpoolTheater aan de WerfTheater van het OostenTheaterfestival 1995Theatergroep HollandiaTheoThierryThomas WillyThéâtre BalsamineTom MichielsenToneelgroep AmsterdamToneelgroep CeremoniaToonTroje TrilogieTuan JohnTuurUitgeverijUltima ThüleVal van MussoliniVan BesienVan DillenVan GansbekeVan GoethemVan HeddegemVan HemelrijckVan IstendaelVan KerkhovenVan LooyVan SchaikVan WeertVan de VeldeVan der HarstVandenabeeleVanhoutteVercruyssenVerdinVerheydenVerliefdVertalerscollectiefVictoriaVlaamse OperaVlaanderenVon HorväthVoortmanVrijdagVéroniqueWangebedenWeckxWeenseWesleyan UniversityWillemWilliamWoudWouterYurgen SchooraZoeteZooitje Ongeregeld


Development and design by LETTERWERK