Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


78 document(en) met "Zowel Ivo" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
Boorman, een "sluwe jongen van de negotie", zal Laarmans een opleiding geven in de weinig scrupuleuze praktijk van het "lijmen", die eruit bestaat zowel meer als minder argeloze slachtoffers zodanig...De nodige vaart bleef gehandhaafd, en zowel regie en decoruitvoering als acteerprestaties droegen bij tot een, zij het niet vernieuwend spectaculaire, maar toch uiterst genietbare voorstelling...het verslag wijst de jury op de multi-sectoriële aanpak van Thielemans die zowel vertrouwd is met theater, opera en dans als met architectuur, design, beeldende kunst en niet het minst met literatuur

Nr. 17, Maart 1987 • Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Zowel de zegging als de gestiek van de personages bezitten een grote mate van artificialiteit: op de beste momenten van de voorstelling groeit ze uit tot een door de acteurs geassimileerde teken-taal...De catastrofe die zowel Oidipoes als Iocaste treft, is diep ontroerend...Een sterke opvoering dus, die bewijst dat Tanghe zowel het register van de komedie als van de tragedie beheerst

Nr. 17, Maart 1987 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Van specialisaties ben ik terugge- Frank Focketyn en Bart Slegers in "Blessures3, regie Ivo Van Hove, Conservatorium Antwerpen - Foto Keoon komen: de leerling moet...heb ik een gevechtssport, aikido, met een goeie leraar gevonden, waarin zowel de aspecten ruimte, souplesse, reflex, kracht, samenspel aan bod komen, als het coördineren van geest en lichaam...Daarna heb ik ook Ivo Van Hove gevonden en is Peter Gorissen erbij gekomen

Nr. 18, Juni 1987 • Frank Peeters • Theater maken in de tegenstroom
Twee jonge Vlaamse regisseurs, Ivo Van Hove (28) en Guy Joosten (23), gaan zo ieder op hun manier de uitdaging aan een Griekse tragedie te ensceneren...Met ontbloot bovenlijf of geheel naakt; hun extatische dansen zowel verwijzend naar derwisjen als naar ontaarde square-dancers en ten slotte hun zegging waarin een heel gamma aan paralinguïstische...inconsequenties betrappen, van waaruit vervolgens de centrale these wordt ontwikkeld dat zowel hij als het volk wel van alle feiten op de hoogte moet zijn geweest, vervreemdt deze voorstelling zodanig van haar

Nr. 18, Juni 1987 • Pol Arias, Johan Thielemans, Luk Van den... • K R O NI E K
Zowel uit Vlaanderen als uit Nederland zijn een redelijk aantal daarvan door de jury besproken...Ik sta ook heel huiverig tegenover wat er nu gebeurt met al deze nieuwe Vlaamse theatermakers die, op één na, Ivo van Hove geloof ik, allemaal gevraagd zijn om in Nederland...Ook de regie van Jappe Claes is niet vernieuwend, maar hij bewijst ten overvloede een ruimte, lichamen, stemmen, het licht, geluid, als theatraal materiaal uit te kunnen spelen, zowel in de grove

Nr. 19, September 1987 • Alex Mallems, Luk Van den Dries, Marianne... • KRONIEK
Theater brengen voor de Brugse bevolking in het algemeen, hoe "nobel" ook, bleek in de huidige periode een onvoldoende omlijnde motivering om een sterke aantrekkingskracht te kunnen uitoefenen, zowel...Theatrical Gestures from the Belgi-an Avant-Garde David Willinger is de man die mee aan het cultsucces bouwde van Geruchten, de eerste produktie van Ivo Van Hove, door er over te berichten...Het thema wordt zowel globaal benaderd als in deelstudies die zich beperken in tijd en plaats (USA, Sovjetunie, Duitsland voor WO 1 en 2) of per auteur (Ernst Toller). Ook hedendaagse auteurs als J.P

Nr. 20, December 1987 • Erwin Jans, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Pol... • KR O N I E K
Goudlokje en de twee beren (Speeltheater) en Sneeuwwitje (NJT) zijn, zowel qua doelgroep als qua theatrale vormgeving, nauwelijks met elkaar te vergelijken, maar beide voorstellingen tasten even...Muziek, zowel het instrument als de klank, wordt een theatraal object, een element van de vertelling, en zeker geen vrijblijvende vondst...Later zal het stuk een topper worden zowel wij andere kleine Vlaamse gezelschappen als bij amateurverenigingen

Nr. 20, December 1987 • Marianne Van Kerkhoven • Over het belang van wortels en andere...
gereageerd, op alle niveaus (zowel bij theatermakers en publiek als bij pers, overheid, enz...Ondanks het feit dat de vergelijking dus twee verschillende jaren betreft en dat er zeker onnauwkeurigheden zitten, in zowel de ontvangen lijsten als onze telling van de gegevens (het gaat hier dus...de Macbeth van De Tijd letterlijk het volgende lees (hij citeert de passus uit het hoofd): "Als ik nu een nieuwe goeroe (???) moet aanwijzen dan mik ik op Ivo Van Hove, want ten slotte is Sam Bo

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • De jongste van de jonge garde
heeft zware indruk op mij gemaakt, niet alleen de mogelijkheden van dat grote apparaat, maar ook de beroepsernst, de overgave en het streven naar perfectie van zowel artistiek als technisch personeel...Wat hebben wij gemeen met Ivo Van Hove of Dirk Tanghe...Ivo Van Hove beweert dat het theater vandaag terug in de grote schouwburgen moet

Nr. 23, September 1988 • Johan Thielemans, Jan Versweyveld • Het beeld van De Tijd
Gent, tot slot De Tijd: in al deze theater-avonturen stond Jan Versweyveld als vormgever (decor, kostuums, belichting, programmaboek) trouw aan de zijde van regisseur Ivo Van Hove...Ik vorm met Ivo Van Hove een artistiek team, maar dat wil niet zeggen dat we een makkelijke, rimpelloze samenwerking hebben...Geen donkere drukkende ruimtes dus, maar temperamentvolle contrasten, felle kleuren die we zowel terugvinden in de Spaanse arena's als in de Engelse landhuizen

Nr. 23, September 1988 • Etcetera • Raad van Advies voor de Toneelkunst ...und...
Persmededeling ondertekend door Franz Marijnen - Erik Antonis - Car-los Tindemans - Pol Arias - Johan Thielemans - Frie Leysen - Hugo De Greef - Ivo Van Hove - Lukas Van-dervost - Oda Van Neygen...Dit roept vragen op zowel ten aanzien van het aantal gezelschappen als van de spreiding van kinder- en jeugdtheater in Vlaanderen...Met het oog op het in stand te houden van het enige professioneel theatergezelschap uit Limburg en in het vooruitzicht van zowel een programmatori-sche als administratieve heropbouw van het L.P.T

Nr. 24, December 1988 • Marianne Van Kerkhoven • De Tijd, BMC en Arca wringen zich...
organiseerde, werd zowel door Jan Versweyveld als door Ivo Van Hove bevestigd dat zij in hun werking de overgang willen maken naar grotere zalen en grotere middelen...Arca heeft drie artistieke leiders (Jo Decaluwe, Jos Verbist en Jappe Claes), De Tijd twee (Ivo Van Hove en Lucas Vandervorst) en BMC eveneens twee (Luk Perceval en Guy Joosten, straks hebben ze er...De Tijd, Auteur: Friedrich Schiller; vertaling: Gerrit Komrij; regie: Ivo Van Hove; dramaturgie: Klaas Tlndemaas; decor en licht: Jan Versweyveld; kostuums: Jan Versweyveld en Valentine Kempynck

Nr. 25, Maart 1989 • (advertentie)
Hugo Claus, Freddy De Vree, Raf Reymen, Jan Devos, Frans Redant, Franz Marijnen, Marc Didden en Ivo Van Hove vullen aan met herinneringen, persoonlijke impressies, getuigenissen...Met Hugo Claus werkte hij nauw samen, zowel in de beroemde Thyestes bij Toneel Vandaag, maar ook als theatertheoreticus -- samen met Carlos Tindemans -- bij het tot stand komen van het T68 manifest

Nr. 27, September 1989 • (advertentie)
Hugo Claus, Freddy De Vree, Raf Rey-men, Jan Devos, Frans Redant, Franz Marijnen, Marc Didden en Ivo Van Hove vullen aan met herinneringen, persoonlijke impressies, getuigenissen...Met Hugo Claus werkte hij nauw samen, zowel in de beroemde Thyestes bij Toneel Vandaag, maar ook als theatertheoreticus - samen met Carlos Tindemans - bij het tot stand komen van het T68 manifest

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Zowel binnen-(o.a...Sam Bogaerts heeft zich verbonden aan Toneelgroep Amsterdam, Ivo Van Hove wordt artistiek leider van het Zuidelijk Toneel, Guy Joosten en Luk Perceval kunnen alleen aan het werk blijven door co

Nr. 29, Maart 1990 • Dirk Verstockt, Tom Decorte, Pol Arias, Luk... • KRONIEK
Dit doen zij terwijl het overgrote deel van hun collega's doet alsof z'n neus bloedt, navelstaart of een gelukstreffer scoort zoals Ivo Van Hove met Richard II...Doorlopend werden videofilms vertoond, zowel van groepen die niet aanwezig konden zijn op het festival (Spring uit Nederland, The Can and Will Théâtre uit Zweden, Stepping out uit Australië) als van...Woyzeck hoorden we dus zowel Nederlands als Frans praten

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
Ivo van Hove (Met Jan Versweyveld, Klaas Tindemans en enkele Vlaamse acteurs) ensceneerde Richard II bij Het Theater van het Oosten in Arnhem, één van de Nederlandse theatervoorzieningen...Toch is vertalen geen academische aangelegenheid, maar een bepalend moment voor zowel dramaturgie en regie...Er wordt naar een zekere stilering gestreefd zowel in de karakterisering als in de vormgeving

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven, Hildegard De Vuyst • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Ivo Van Hove Als je Lulu en Richard II met je vroegere enscenering van Don Carlos vergelijkt, dan voel je dat er een grote stap gezet is in het hanteren van 'de grote middelen'. Toch hebben...Ik vind dat ik door een aantal recensenten misbegrepen ben zowel in positieve als in negatieve zin en voor een stuk is dat ook bij het publiek zo : er zijn mensen die de tweede natuur van de...Ik ben tot nog toe alleen bezig geweest met mensen te laten spelen, zowel de amateurs in Torhout, als de jonge wolven van Studio waarmee ik De Getemde Feeks gedaan heb, als de acteurs in KVS en NTG

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Ivo Van Hove levert met Lulu en Richard II twee grote zaalprodukties af...nodig een ziektegeschiedenis uit te diepen tot een vertelling of verhaal: alleen dan hebben we zowel met een 'wie' als met een 'wat' te maken, met een werkelijke persoon (...).(...) het onderzoek naar

Nr. 30, Juni 1990 • Klaas Tindemans, Fred Six, Wim Vermeylen, Erwin... • KRONIEK
Er is ook Ivo van Hove, die in een interview zegt dat theater los van het leven staat, dat de scène het rijk van de verbeelding is. En dan is er die zelfde Van Hove die bij de Tijd als...Het lichaam van de acteur als drager van een onontvreemdbare eigenheid, zowel individueel als cultureel, is de uitkomst van Brooks jarenlang zoeken naar de essentie van het theater...deze context is het een beetje eigenaardig dat hij zowel met de mythomanen onder de theaterhistorici als met de erudieten en de positivisten afrekent


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK