Archief Etcetera


(advertentie)CAST

Binnenkort in Nederland en België. Alle acteurs en actrices in beeld en gebundeld bij iedere regisseur, producent en casting-director op tafel.

In maart ontvangt iedere beroèpsacteur en-actrice informatie over deze uitgave.

Heeft u na 10 maart nog niets van ons gehoord, neem dan contact op met CAST, postbus 718 1000 AS Amsterdam

PARADE

Op de top van de citadel over Alex Van Royen

Het Vlaams Theater Instituut start in samenwerking met uitgeverij Dedalus een nieuwe reeks PARADE. Een verzameling monografieën rond personen of belangrijke fenomenen die ons theaterleven bepalen of gekleurd hebben. Als eerste deel verschijnt een postuum portret van Alex Van Royen. Carlos Tindemans schetst zijn carrière. Hugo Claus, Freddy De Vree, Raf Reymen, Jan Devos, Frans Redant, Franz Marijnen, Marc Didden en Ivo Van Hove vullen aan met herinneringen, persoonlijke impressies, getuigenissen. Een gedetailleerd rollenrepertoire samengesteld door Anton Segers zorgt voor een volledig profiel.

Alex Van Royen (1929-1986) was acteur bij het NKT te Antwerpen, bij de belangrijkste Nederlandse gezelschappen, de BRT en de Nederlandse Omroepen. Met Hugo Claus werkte hij nauw samen, zowel in de beroemde Thyestes bij Toneel Vandaag, maar ook als theatertheoreticus -- samen met Carlos Tindemans -- bij het tot stand komen van het T68 manifest. Als geëngageerd docent aan het RITCS drukte hij zijn stempel op een hele regisseursgeneratie.

Op de Top van de Citadel -- over Alex Van Royen verschijnt half april. Te koop bij het VTI (inlichtingen: 02/513.14.18) of via de boekhandel.

HET

MODERNE TIJDSCHRIFT MET DE OUDE NAAM

• Verschijnt vijfmaal per jaar

• 800 bladzijden onafhankelijke en kritische informatie over het artistieke, het culturele en maatschappelijke leven in Nederland en Vlaanderen

• Abonnement: 1.400 BF / f 80 --

Vraag een gratis proefnummer:

STICHTING ONS ERFDEEL

Murissonstraat 260 B-8530 Rekkem

Tel. (056) 41 12 01


Development and design by LETTERWERK