Archief Etcetera


(advertentie)"Hij droomde van die ene onmogelijke toneelrol, op de planken als in het dagelijks leven" (Hugo Claus)

Te koop bij het Vlaams Theater Instituut Visverkopersstraat 13 - bus 19 -1000 Brussel (Tel. 02/513.14.18 / Fax.02/514.19.13) aan de speciale lanceerprijs van BF.475,-of via de boekhandel (BF.595,-) ISBN 90 70924 83 8

Naam :

Organisatie :

Adres :

Telefoonnummer :

Handtekening :

Het Vlaams Theater Instituut start in samenwerking met uitgeverij Dedalus een nieuwe reeks PARADE. Een verzameling monografieën rond personen of belangrijke fenomenen die ons theaterleven bepalen of gekleurd hebben.

Als eerste deel verschijnt een postuum portret van . Carlos Tindemans schetst zijn carrière. Hugo Claus, Freddy De Vree, Raf Rey-men, Jan Devos, Frans Redant, Franz Marijnen,

Marc Didden en Ivo Van Hove vullen aan met herinneringen, persoonlijke impressies, getuigenissen. Een gedetailleerd rollenrepertoire samengesteld

door Alex Mallems en Anton Segers zorgt voor een volledig profiel. Een veertigtal foto's brengen de acteur Van Royen bovendien ook in beeld.

(1929-1986) was acteur bij het Nederlands Kamertoneel te Antwerpen, bij de belangrijkste Nederlandse gezelschappen, de BRT en de Nederlandse Omroepen. Met Hugo Claus werkte hij nauw samen, zowel in de beroemde Thyestes bij Toneel Vandaag, maar ook als theatertheoreticus - samen met Carlos Tindemans - bij het tot stand komen van het T68 manifest. Als geëngageerd docent aan het RITCS drukte hij zijn stempel op een hele regisseursgeneratie.

, bezeten, de bijna utopische perfectie zoekend, controversieel, een man die sporen naliet, maar in de zomer van '86 in stille eenzaamheid overleed.

bestelt...........exemplaren van «Op de top van de Citadel - Over Alex van Royen» aan 475 Fr. per exemplaar

en betaalt dus............... Fr. op bankrek.nr.KB 433-1064941-03 van het VTI


Development and design by LETTERWERK