Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


20 document(en) met "Toegepaste Kunst"Nr. 1, Januari 1983 • Katie Verstockt • Is dit nog ballet, is het al...
Velen spelen in op nieuwe (of al niet meer zo nieuwe) tendensen in plastische kunsten en muziek (constructieve en geometrische kunst, repetitieve en elektronische muziek,...). Ze doen ook pogingen om...De toegepaste bewegingen zijn ontdaan van alle dramatiek, ze hebben geen enkel narratief karakter, staan voor zichzelf, zijn abstract

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Andalusia amarga ontleende precies zijn kracht aan deze uiterst zuivere en in zijn grootste eenvoud toegepaste symboliek...Het is in zijn ogen rampzalig dat café-théâtre, music hall, one man show en dramatische kunst door elkaar worden gehaspeld: "Theater met een krukje en een glas water is niet de artistieke creatie die...de steeds weerkerende yerslagen-met-foto's over Yangdagen en -prijsuitreikingen waar "druk gepalaberd wordt over kunst en cultuur, hoppebieren andere facetten van het leven" - Yang, nr

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
nee (Theater Poëzien) Foto Frank Bollaert Uitgesproken Bert Vervaet is 32 jaar, volgde kunstdrukschool en de afdeling Toegepaste Kunst aan de Gentse academie...Andere zijn de bouw van een stadsbibliotheek en een nieuw museum van hedendaagse kunst...De bedragen voor deze gezelschappen schreven op de begroting maar worden uit de globale pot voor amateuristische kunst geput

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Roger Aver-maete, waar men de heropbloei van de toegepaste kunsten wilde bevorderen...Van bij de oprichting van de Studio van het Nationaal Toneel, het huidige Hoger Instituut voor Dramatische Kunst Herman Teirlinck, werd Lea Daan er aangetrokken als lerares bewegingsleer

Nr. 9, Januari 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Alex Mallems,... • KRONIEK
Deze acteurs, oude ratten in het vak al, beheersen de kunst een volle zaal (het Leuvense Stuckpubliek) ademloos toe te laten kijken...Er zijn natuurlijk artistieke ambities aanwezig, waarbij kunst echter als een maatschappelijke en minder als een formeel-esthetische term begrepen wordt, en in die zin kan je heel streng oordelen over...Ik vind Anatomie geen grote kunst, maar heb af en toe toch erg genoten

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
stichting van de toneelklas bij het Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunst (Ter Kameren) in 1928...Over Kantor zou hij zeer enthousiast zijn: omdat dat strookt met zijn visie dat kunst moet aansluiten bij de mentaliteit, het klimaat van een volk...Nationaal Biografisch Woordenboek, Brussel, Paleis der Academiën, 1983 (10) Fons Goris, Over de opleiding van de tonelist, p. 2 en 5 (11) Hoger Instituut voor Dramatische Kunst, p. 21

Nr. 23, September 1988 • Hildegard De Vuyst, Johan Thielemans, Klaas Tindemans,... • KRONIEK
Hij verstaat als geen ander de kunst om de theatermachinerie van een grote schouwburg te hanteren...De kunstenaar begrijpt niet dat zijn kunst kunst-matig is, en enkel wrevel veroorzaakt, dat er voor authentieke appreciatie in deze wereld van wanhopige arrivisten (Hamiets Deense hof, Tsjechovs...inspecteur-generaal van de Dienst Letteren en Dramatische Kunst, Koloniënstraat 29-31, lokaal 4.13, 1000 Brussel (tel

Nr. 36, December 1991 • Herman Asselberghs • Videowerk van Walter Verdín
Je kan het gebruiken in en voor iets anders; het is een toegepaste kunst

Nr. 39, December 1992 • Geert Opsomer • Van schilder tot schrijver van de ruimte
Voorontwerpen De Ring, Richard Wagner/ 1924 Voor de Grieken was de 'skenographia' de kunst van het versieren van de scène met beschilderde decors...de reactie die volgde op deze 'toegepaste schilderkunst' is de scenograaf eerst een soort architect geweest die als opdracht had een functionele theatrale ruimte te creëren

Nr. 62, December 1997 • Clara Van den Broek • Klapstuk 97 en het dansgeheugen
goede dag uit een boom komt gevallen en dan besluit kunst te gaan maken', houdt artistiek leider Johan Reyniers met zijn laatste festivaleditie een pleidooi voor een doordachtere contextualisering van dans...Arabesque In het raderwerk van dit symbolische mechanisme draait natuurlijk een evidente en veel toegepaste verkoopstrategie mee...hoe het ambachtsdenken intrinsiek met ons denken over kunst verstrengeld zit

Nr. 63, Maart 1998 • Ritsaert ten Cate • Als het niet stuk is, probeer het...
al zijn pracht zal het festival uitgegroeid zijn om zijn publiek te blijven vermaken... zoals het oorspronkelijk was opgevat, ongeacht hoezeer de wereld, producties, kunst of de makers ervan intussen...Cultuur, onder welke vorm dan ook - Kunst, kunst en alles daartussenin - is het instrument van een hele nieuwe industrie geworden...Ze komen niet omdat het festival hun kunst te bieden heeft (wat zeker het geval is). Ze komen omdat het leuk is. Het toeristische en het artistieke aspect staan op het punt in elkaar over te

Nr. 71, Maart 2000 • Roel Verniers, Rudi Laermans • Allemaal Indiaan: verhevigde realiteit of emo-terreur?
De kunst van het theater kijken bestaat erin om dat soort referentiekaders te vergeten...Jonck merkt daarin onder meer het volgende op: 'Er is een populair geloof dat kunst je half bewusteloos moet slaan, je naar de keel moet grijpen, etc...Kunst als een geslaagde aanval op de zenuwbanen - dat lijkt mij ook de opvatting die jij bepleit

Nr. 73, Januari 2000 • Dirk Tuypens • GELEGENHEID IS DE BEPALENDE FACTOR
DE KUNST VAN HET VERZWIJGEN Annan, Clinton en Verhofstadt bieden om twee redenen hun excuses aan...Zo wordt verzwegen dat het principe van verdeel en heers een tot in onze tijd toegepaste en ondersteunde strategie is ten behoeve van het politiek-economisch eigenbelang

Nr. 74, December 2000 • Rudi Laermans • Het theater gedacht
Zij bevrijdden het theater van de dominantie van de tekst en gingen op zoek naar 'de essentie van hun kunst', 'dat wat specifiek theatraal is' (p. 55). Sarrazac is het overigens niet meteen te doen om...Dort wil echter niet nog eens een cursus doceren en herdefinieert zijn opdracht: hij zet een atelier voor toegepaste dramaturgie op

Nr. 82, Juni 2002 • Rudi Laermans • Media, ervaring, geloof: een gesprek met Arjen...
Dat is toch het hele verschil tussen mediatheorie en al die toegepaste kundes...Maar in het schrijven over kunst frappeert mij wel de weigering om te praten over de vraag waarom men wil zien wat men ziet...Maar men moet van al die kapotte muziek geen kunst willen maken, want dan klinkt het dodelijk saai

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
De wonderlijke theatert(r)ip van Ton cn Thea, Kunst in Zicht, 2003 Gesteld dat De wonderlijke theatert(r)ip van Ton en Thea al een antwoord zou zijn op een vraag vanuit het onderwijs, dan nóg...Kunstbende wil jongeren immers niet alleen in aanraking brengen met kunst of hen stimuleren om zich artistiek te ontwikkelen, maar wil hen ook responsabiliseren voor kunst en jongerencultuur in de...Licht gekanteld Dit festival voor, door en met jongeren vanaf 15 jaar uitstond uit de samenwerking van enkele Leuvense organisaties die elk vanuit hun invalshoek werken met jongeren en kunst

Nr. 92, Juni 2004 • 
de onverschilligheid van nogal wat jonge dansers en dansmakers voor het onderscheid tussen kunst en niet-kunst...Dat is uiteraard ook aan de orde bij goede cinema of interessante beeldende kunst...Hedendaagse dans vandaag is hedendaagse mediatheorie is toegepaste cognitieve wetenschap

Nr. 92, Juni 2004 • Rudi Laermans, Carine Meulders • Het lichaam is de voorstelling: Wat ons...
Niet-dan-sen en toch dansen: deze paradox van 'doen' en 'niet-doen' kennen we natuurlijk van de historische avant-garde in de beeldende kunst...de reflectie over moderne, postmoderne of hedendaagse kunst waren en zijn de visuele kunsten en de literatuur toonaangevend, gevolgd door de muziek...onderscheid tussen kunst en niet-kunst

Nr. 99, December 2005 • Matthias Dusesoi • Kunst is een onderneming: Een case-study: Het...
Deze organisatie toont, zoals het in een artikel van het muziektijdschrift Spex stond, hoe je met politieke kunst goede reclame kan maken...Eigenaardig genoeg laat zich dat vooral in de beeldende kunst steeds opnieuw voelen, terwijl het voorbehoud tegenover bedrijven vanuit de podiumkunsten, die minder duurzame producten creëren...Eveneens geloof ik in de mogelijkheid om artistieke projecten te laten ontstaan in overeenstemming met ondernemingen, zonder dat die kunst een instrument voor marketing wordt en toch de

Nr. 114, December 2008 • Timmy De Laet, Myriam Van Imschoot • Het is theater zoals te verwachten maar...
tussen verschillende disciplines voorbij de grenzen van kunst en toegepaste kunst, iets wat haar erg inspireerde


Development and design by LETTERWERK