Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


117 document(en) met "Stan Hun" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Paul De Bruyne, Luk Van... • KRONIEK
Anna is de ver duldige en zorgzame vrouw van Stan Hun dochter Els is laatstejaars op het Atheneum en in de wensdromen van de vader al geneesheer...hun rol in. Geen oeverloze interpretatie van een al dan niet autobiografisch Wilde-stuk, geen reconstructie noch een adaptatie of actualisering van een society-komedie...een stad, van vele steden, hun sfeer, hun eten en drinken, én hun spektakels, alles geografisch in kaart gebracht

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Stan Milbou en Miel Geysen, mee het Laboratorium voor Vlaams Toneel op, waar hij zowat alles deed: schrijven (eenakters), acteren en regisseren...Jeronimus verschijnt hierin als een gefrustreerd, impotent mannetje, dat zijn verhaalfiguren (waaronder zijn vrouw) hun eigen weg ziet gaan...Overspel en moord zijn hun hoofdbezigheden

Nr. 16, Januari 1987 • Alex Mallems, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Hildegard... • KRONIEK
De Biechtvaders is de aangrijpende en wrede nachtelijke confrontatie tussen vier priesters, die zich elk op hun manier pogen te handhaven terwijl de muren van hun kerk afbrokkelen en er ratten dansen...Hun geloof is verweerd, en het decor dat hun sjofele oude pastorij voorstelt, weerspiegelt perfect hun van-god-verlaten geteisterde gemoed...Wanneer de met een pijnlijk been behepte mevrouw Lauwereyssen in hun val trapt, en naarmate de spanning tussen de in se met elkaar onverenigbare werelden van gevoel enerzijds en zaken anderzijds

Nr. 28, December 1989 • Inhoudstafel
Onder het motto kleur is macht, verstevigden de politieke partijen hun positie in deze expansieve sector...Groepen, organisaties, bewegingen -en er zijn er nogal wat in dit welvarend stukje land- werden, om hun bestaan veilig te stellen, verplicht aansluiting te zoeken bij de particratie...51 In de Kroniek echo's over het werk van de nieuwste Vlaamse gezelschappen Stan en het Gebroed, recensies van Zomergasten (Blauwe Maandag Compagnie), BisAin Bubbels (Oud Huis Stekelbees

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Kritak, Leuven, p. 65-67) Stan Antwerpen STAN staat voor Yolente De Keersmaeker, Waas Gramser, Damiaan De Schrijver en Frank Ver-cruyssen...hun onderlinge confronta- Jan, scènes uit het land (Stan) ties stuiten zij altijd weer op de stugge en egocentrische Professor...Mijnzoetje, pooier, en zijn vrouw, Nectarine, vinden het elk om hun redenen absoluut niet zo geslaagd dat hun zoon, Romeo, het plan heeft opgevat om acteur te worden

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
Zo nemen het duo Heyn van der Heyden en Gijs de Lange, in pandjesjas en gymschoenen, een hele reeks van bijrollen voor hun rekening : ridders, officieren, boden, dienaren, hovelingen, tolken...Weliswaar staat de verhouding tussen ouders en hun kinderen centraal, maar dan vanuit het perspectief van de ouders (Lear, Gloucester). Het is wellicht niet toevallig dat in de voorstelling van...Ik wil met deze vergelijking geen hypotheek leggen op het werk van Stan

Nr. 29, Maart 1990 • Inhoudstafel
24 Pavlov is het zeer persoonlijke verhaal van twee vrouwen, een actrice, Frieda Pittoors, en een danseres, Pauline Daniels, die vertellen over hun levenskunst...Met de weddenschap omtrent het gedrag van hun vrouwen, begint het verhaal van Mozart en Da Ponte...De acteurs hebben hun gezicht aan de kapstok in de garderobe gehangen

Nr. 32, December 1990 • Erwin Jans, Luk Van den Dries, Dirk... • Theater als een nauw pad
Er zijn in Vlaanderen enkele groepen die zonder regisseur werken en die heel mooie dingen maken, zoals STAN of Turbiasz, Dehollander en Van Dyck...Ik vond het interessant dat hij als theatermaker zei : waarom zitje zo te regisseren, waarom ga je niet zelf op de planken staan en doe je het gewoon ?" DR : "Ik vond datje bij hun...Zou je kunnen zeggen dat de mannen pas na hun dood weten wat de vrouw al wist, dat ze pas na hun dood op een andere, veel lichtere manier met elkaar omgaan, vrij van intriges en machtsstrijd

Nr. 32, December 1990 • Dirk Verstockt, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Johan... • K R O N I E K
Uiteraard is Wilde een zeer dankbaar auteur, maar Stan heeft intelligent gekozen uit dat rijke aanbod en hun speelstijl waarin iedereen iemand en iemand ook niemand is, verschaft dit kwartet een...De Mensenslinger, zo heet hun eerste gezamenlijke produktie, brengt een acteur op een podium in contact met een reeks tekstfragmenten...Van Hove analyseert zijn personages eerder vanuit hun hartstochten, hun emoties, dan vanuit hun psychische complexen

Nr. 33, Maart 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Erwin... • KRONIEK
Ze zijn schilders die zich bedienen van de suggestie en de kleuren van hun indringende aanwezigheid, kleine gebaren en vooral hun warme, mooie en 'eigen' stemmen...Met hun lichaam schrijven de jongeren het geheim van hun jeugd op de scène, uitbundig, spontaan, vitaal, uniek...Met haar eigenzinnige aanpak heeft (zij) ontzettend veel teweeggebracht" "Wat de drie grote gezelschappen (KVS, KNS, NTG) gemeen hebben is hun fabriekskarakter

Nr. 33, Maart 1991 • Luk Perceval • Theatermaker en criticus
Even vaak valt mij op dat deze uitspraken afkomstig zijn van gefrustreerde acteurs met een te lange neus en te korte beentjes die het failliet van hun voorstelling op rekening van de recensent...Discordia, Art & Pro, Rijnders, Fabre, Oud Huis Stekelbees, Stan, De Tijd en de BMCie belangwekkend werden en zodoende hebben bijgedragen tot de bestaanszekerheid van de betreffende individuen en groepen...Net zozeer als ik dat van toneelmakers verwacht dat zij hun bedrijf ter harte nemen vanuit integere artistieke overwegingen, evenzeer verwacht ik van de pers een integere reflectie

Nr. 35, September 1991 • Peter De Jonge, Erwin Jans, Dirk Verstockt,... • KRONIEK
Op deze 'setting' komen de personages hun zegje doen, staan, zitten, komen aan hun einde, maar mogen geen overbodige bewegingen doen...Het zijn respectievelijk Sara De Roo, Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver en Mieke Ver-din, en zij maken deel uit van STAN, het intussen bekende 'toneelspelersgezelschap' dat twee jaar...Ze luistert naar hun uitdagende verhalen over mannen, naar hun raadgevingen, er volgen stille, beschroomde gesprekken over de liefde, wild extatische dansen in een kring

Nr. 36, December 1991 • Dirk Verstockt, An-Marie Lambrechts, Bruna Koninckx, Paul... • KRONIEK
Het is nieuwe maan... door STAN Frank Vercruyssen, één van de STAN-leden, heeft iets met acteren, maar ook met Büchner, Bernhard, Afro-Amerikaanse culturen en eenvoud...De zin van het leven zou kunnen blijken op het moment dat de personages aan hun eenzaamheid ontsnappen - de titel kan in deze richting uitgelegd worden...twee van hun recentste stukken: Voader en De cocu magnifique). Deugd en braafheid passen dan weer in een ander 'project' van de BMCie, nl

Nr. 36, December 1991 • Pieter T'Jonck, Peter De Jonge, Dieter Lesage,... • Klapstuk
De andere voorstellingen in de Stadsschouwburg hadden inderdaad niet de kracht die ze door hun positie, op die plaats, in de Stadsschouwburg, verondersteld werden te hebben...De meeste mensen vinden dat inderdaad schoon, Mudances bijvoorbeeld, want hun schoonheidsstandaard, dat is meestal iets als hun kapperssalon...Er valt niets over te zeggen, of je kunt er van alles over zeggen, wat hetzelfde is." T'Jonck: "Het lijkt me een belangrijke vraag, omdat de meeste voorstellingen van deze Klapstuk-editie hun

Nr. 36, December 1991 • Inhoudstafel
Vier Leuvense festivalgangers namen plaats rond de tafel en maken hun balans op van drie weken internatinale dans...Ze zijn nu terug, maar wat is er van hun werk...56 In de Kroniek: Het is nieuwe maan en het wordt aanzienlijk frisser door STAN, Toch zonde van die hoer door Zuidelijk Toneel, Epiloog van de Eenzaamheid door Cie de Koe, Jules en Alice door

Nr. 37, April 1992 • Klaas Tindemans • De deuren van de tijd gaan niet...
de bereidheid van een half miljoen kiezers om lucht te geven aan hun zwartste sentimenten, hun afkeer voor wat vreemd is of er vreemd uitziet, én de verwarde reacties van weldenkend Vlaanderen, dat...Zij klampen zich vast aan hun individuele identiteit, weigeren de contradicties in hun eigen ziel naar boven te halen, waar zeker de Europese cultuur (maar misschien nog veel meer de Arabische, waar...Dat vernieuwende stromingen in de kunst, en in het theater met name, zich op 'authenticiteit' beroepen om hun kunstwerk te vergelijken met de verstarde codes (die, in deze redenering, niet authentiek zijn

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Erwin Jans • Luk Perceval
Ook bij Stan vind je dat terug, het niet meer willen vasthouden aan psychologie en identiteit...Alleen vind ik dat hun voorstellingen te zeer gaan over acteurs en niet over mensen, over hoe een acteur anno 1992 tegen theater aankijkt en daaraan maken zij hun vertelling ondergeschikt...Enerzijds zijn er programmatoren die hun zalen afschermen, anderzijds is Vlaanderen een braakliggend terrein wat zalen betreft

Nr. 37, April 1992 • Luk Van den Dries, Bruno Koninckx • Frank Vercruyssen
De kracht van toneel is dat het veel meer dan het door de commercie gecompromitteerde filmmedium in staat is mensen te kijk te zetten ten aanzien van zichzelf, direct, en vragen te stellen over hun...Ik ben ook geïntrigreerd door woorden die qua gevoel volledig overeenkomen met hun inhoud: de fysieke beleving van het zeggen deelt de inhoud mee...Etceterafe plaatst de personages van Ivanov niet in hun context, maar presenteert ze als tijdgenoten

Nr. 38, Mei 1992 • Erwin Jans • Kunstencentra: de noodzaak van keuzes
zijn opiniestuk 'Sluiswachters' (Etcetera 37) verwijt hij de programmators van de kunstencentra een te grote artistieke eigenzinnigheid en een gebrek aan pluralisme in hun (receptieve) werking...En die vraag heeft niets meer te maken met de keuze tussen Stan of de Blauwe Maandag Companie...Ik zou hun volgende project wel willen begeleiden, maar in welke context komen ze dan terecht: naast Maatschappij Discordia, Toneelgroep Amsterdam,... Dat naast mekaar zetten schept verkeerde

Nr. 39, December 1992 • Jean Pierre Rondas • De criticus als dilletant
Zij hebben hun keuze met redenen omkleed en hun rapport laat afdrukken in een begeleidende brochure...Maar evenmin als er nog een maatschappijmodel bestaat waarin maatschappijbeelden hun geldigheid of ongeldigheid kunnen hebben, bestaat er een esthetica van waaruit geoordeeld kan worden of iets mooi...Het Engels, het Duits en het Frans beklemtonen meer 'la langue' in hun theaterpraktijk, het 'Vlaams' meerde spraak, 'la parole'. Ook daarop zou de kritiek meer moeten ingaan, want het gaat hier over


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK