Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december Omslag Ottone, Ottone/1991 Foto: Anne Van Aerschot Redactie Pol Arias, Alexander Baervoets, Sigrid Bousset, Erwin Jans, An-Marie Lambrechts, Gunther Sergooris, Luk Van den Dries, Mariannne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay, Benoît Vreux Coördinatie Cecilia De Moor Aan dit nummer werkten mee Herman Asselberghs, Tone Brulin, Paul De Bruyne, Peter De Jonge, Paul Demets, Emil Hrvatin, Bruno Koninckx, Dieter Lesage, Jan Simoen, Frank Theys, Willy Thomas, Pieter T'Jonck, Maarten Van Steenbergen, Odette Thuysbaert, Bart Verschaffel, Dirk Verstockt Zetwerk en vormgeving Erwin Jans, Chris Lodewyckx Advertentiewerving An Van Den Broeck Dienst Cultuur Promotie Hamerstraat 47-51 1040 Brussel 02/230.17.46 Filmaanmaak Aero-Physics Neerstraat 26 1743 S.M. Bodegem Drukwerk Indruk Dok Noord 13 9000 Gent

Abonnementen

een jaarabonnement (4 nummers) kost 880 BF of fl. 52 (C.J.P./65+: 800 BF of fl.47); een steunabonnement (8 nummers) kost 2.200 BF of fl. 135; te storten op KB -rekeningnummer 433-1069951-66 van Etcetera, abonnementendienst, Anspachlaan 141-143 1000 Brussel; voor Nederland: AMRO-bank 47.29.50.312 Losse nummers kosten 250 BF of fl. 16

ETCETERA

Driemaandelijks, nummer 36, jaargang 9, december 1991 IN DIT NUMMER

In de ban van de Ring

Als afscheidsgeschenk van Gerard Mortier bracht De Munt een integrale opvoering van Wagners Der Ring des Nibelungen. Gunther Sergooris gaf zich vier dagen over aan één van zijn jeugdliefdes. Ook de gebroeders Theys zijn gepassioneerd door Wagners magnum opus. Lied van mijn land omvat de twee delen die klaarraakten van hun project om Wagners Ring voor de televisie te bewerken. Pag. 4

Tone Brulin

Tone Brulin was de theaterpersoonlijkheid op het Vlaamse luik van het Theaterfestival. Brulin is als theatermaker wellicht bekender in het buitenland dan hier in Vlaanderen. Paul De Bruyne schetst enkele aspekten van Brulins veelzijdig kunstenaarsschap. Ook de tekst in dit nummer is van de hand van Brulin: De Nacht van de Brandende Apen. Pag. 16

Walter Verdin

Met zijn dansvideo's Roseland en Ottone, Ottone/ 1991 scoort Walter Verdin op dit ogenblik hoge internationale toppen, net zoals de voorstellingen zelf. Het resultaat van jaren hard werken en van een groeiende sensibiliteit voor de emotionaliteit van het lichaam en de lichamelijkheid van de videoapparatuur. Een interview door Herman Asselberghs. Pag. 36

Klapstuk

De tweede editie van Klapstuk-Verbergt zit er op. Twee jaar geleden waren de meningen verdeeld, maar Verbergt kreeg het voordeel van de twijfel. Vier Leuvense festivalgangers namen plaats rond de tafel en maken hun balans op van drie weken internatinale dans. Pag. 40

Geheugen

Theater heeft van alle kunsten wellicht het kortste geheugen. Theater groeit uit het moment en verdwijnt ermee. Anders is theater onherroepelijk museum. Dat is zijn enorme kracht en tegelijk zijn meest kwetsbare plek. Bij de huldiging van Tone Brulin op het Theaterfestival Antwerpen zei Paul De Bruyne dat Vlaanderen zijn theatermakers weinig kansen geeft om zich te ontwikkelen, om een oeuvre uit te bouwen. Zich ontwikkelen wil zeggen: de tijd krijgen om een persoonlijke geschiedenis te schrijven volgens het eigen individuele ritme, de eigen individuele behoefte. Het betekent ook: werken in een context die een geheugen heeft voor de geschiedenis van de kunstenaar en voor de geschiedenis die de individuele kunstenaar overstijgt. Geschiedenis is heel concreet, heel materieel, vatbaar. Wat is er van de theatermakers die tien jaar geleden de Vlaamse scènes radikaal omvormden? Jan Decorte is in zijn ontwikkeling zo goed als genegeerd. Herman Gilis, Pol Dehert, Sam Bogaerts verdwenen een aantal jaren naar Nederland en werden daar nauwelijks gevolgd. Ze zijn nu terug, maar wat is er van hun werk? Wie of wat draagt er de sporen van hier in Vlaanderen? En wat met de jongste generatie van theatermakers die zich al tastend een weg zoekt tussen de grote structuren enerzijds en het compromisloze kleinschalige werk anderzijds? Theater mag dan op het moment zelf onstaan, dat moment ligt ingebed in een historische en maatschappelijke context. Iedere samenleving krijgt uiteindelijk het theater dat het verdient.

Erwin Jans

De Etcetera-redactie wenst u prettige feestdagen.

Verder in dit nummer:

Willy Thomas over Jan Decorte. Pag. 2 Emil Hrvatin over Jan Fabre. Pag. 46

Benoît Vreux over zijn tiendaags bezoek aan Moskou. Pag. 50 Dirk Verstockt over Stekelbeesfestival 1991. Pag. 56

In de Kroniek: Het is nieuwe maan en het wordt aanzienlijk frisser door STAN, Toch zonde van die hoer door Zuidelijk Toneel, Epiloog van de Eenzaamheid door Cie de Koe, Jules en Alice door NTG, Wilde Lea door BMCie, We liegen door de Vereniging van Enthousiasten voor het Reële en het Universele. Pag. 59

ETCETERA

is een uitgave van Theaterpublikaties vzw Verantwoordelijke uitgever Johan Wambacq Pieter Coeckeweg 5 1861 Meise

Redactie en administratie

Anspachlaan 141-143 1000 Brussel Tel. 02/511.24.60 Fax 02/514.19.13


Development and design by LETTERWERK