Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt 15 maart, 15 juni, 15 september en 15 december

Omslag

Pavlov - Het Nationaal Fonds

Foto : Ben Van Duin

Hoofdredactie

Luk Van den Dries Redactie Hildegard De Vuyst, Erwin Jans, An-Marie Lambrechts, Johan Thielemans, Klaas Tindemans, Marianne Van Kerkhoven Secretariaat Dirk Verstockt Aan dit nummer werkten mee Pol Arias, [naam op vraag van betrokkene verwijderd], Johan De Boose, Tom Decorte, Dirk Lauwaert, Mieke Kolk, Daan Meerburg,Bart Philipsen, Wim Van Gansbeke, Ellen Simoen, Dirk Verstockt. Eindredactie Luk Van den Dries Rud Vanden Nest Hildegard De Vuyst Zetwerk, vormgeving en lay-out Theaterpublikaties vzw Chris Lodewyckx, Dirk Verstockt Advertentiewerving DCP - Luk Notschaele Drukwerk Indruk Gent

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 780 fr. of fl. 45 (CJP en +65 : 700 fr. of fl. 42); een steunabonnement (8 nummers) kost 2.000 fr. of fl. 120; te storten op KB-rekening nummer 433-1069951-66 van Etcetera, Abonnementendienst, Visverkoperstraat 13, bus 13,1000 Brussel;

Vanaf 01/04/1990 nieuw adres:

Anspachlaan 143 1000 Brussel

voor Nederland: Amrobank 47.29.50.312 Losse nummers kosten 220 fr., in Nederland fl. 14

ETCETERA

Driemaandelijks, nummer 29, jaargang 8, maart 1990 IN DIT NUMMER

Groot en klein

De titel van één van de stukken van Botho Strauss kan ook toegepast worden op de verhouding tussen theater en wereld, individu en werkelijkheid, fragment en verhaal, grote middelen en margetheater. Hoe reageert het theater op de versnelling van de wereld ? En hoe politiek is het theater van Ivo Van Hove, Guy Joosten en Dirk Tanghe ? Pag. 2

Shakespeare

De teksten van Shakespeare zijn zwarte gaten : ze oefenen een mysterieuze aantrekkingskracht uit en worden altijd opnieuw anders ingekleurd. Erwin Jans bespreekt vier recente Shakespeare-vullingen : Richard II (Theater van het Oosten, Ivo Van Hove), King Lear (Toneelgroep Amsterdam, Sam Bogaerts), King Lear Junior (idem, Alize Zandwijk) en Rosalinde (Stan, Matthias de Koning). Pag. 24

Pavlov

is het zeer persoonlijke verhaal van twee vrouwen, een actrice, Frieda Pittoors, en een danseres, Pauline Daniels, die vertellen over hun levenskunst. Pavlov is de ontmoeting van twee media, het theater en de dans, en een poging tot dialoog. Pavlov is een stuk van Rob De Graaf, als auteur verbonden aan het gezelschap Nieuw West. De integrale tekst en een gesprek met Rob De Graaf. Pag. 33.

Mozart

Vrouwen doen het allemaal, beweert Don Alfonso, bedriegen. Met de weddenschap omtrent het gedrag van hun vrouwen, begint het verhaal van Mozart en Da Ponte. Mieke Kolk duikt onder in de tekst en de opvoeringsgeschiedenis van deze opera en bespreekt de recentste enseneringen van drie heren : Bondy, Sellars en Flimm. Pag. 47

In dit nummer ook nog :

Vaclav Havel, geprezen dissident, pag. 12

Samuel Beckett, poging tot in memoriam, pag. 14

Licht en tegenlicht. Over theaterfotografie, deel 2, pag 17

De poolpositie van Andrzej Wajda, pag. 40

Roberto Ciulli, vreemdeling in het Duitse theatersysteem, pag. 44

Wim Van Gansbeke columnt, pag. 54

In de Kroniek recensies van Discordia's Zestien scènes, Binocchio;.... Kvan het Andante Théâtre, de S tukken van Oud Huis Stekelbees, Van Wagner van Dito'Dito, het Europees Festival voor Theater door mentaal gehandicapten in Turnhout, het eerste festival van de Europese Theaterconventie in Saint-Etienne, Tout sur le Bruit van Grand Magasin, de rubrieken Gelezen en Het Gebeuren, pag 55

Opstand

"Mijn plaats, als mijn drama nog plaats zou vinden, zou aan beide kanten van het front zijn, tussen de fronten, erboven." (Heiner Müller, Hamletmachine, 1977). Müllers radicale Hamletversie vraagt naar de positie van zijn hoofdpersonage (Hamlet, man, acteur, schrijver, intellectueel,...) in de tijd van de opstand. Opstand tegen het onwrikbare regime van autoritaire machthebbers. Toen Muller dit stuk in 1977 schreef, was Honécker nog het volk en de opstand een projectie : "Mijn drama heeft niet plaatsgevonden. Het tekstboek is verloren gegaan. De acteurs hebben hun gezicht aan de kapstok in de garderobe gehangen." (idem)

Twaalf jaar later begint de opstand als wandeling; ze groeit tot manifestatie; ze eindigt aan de andere kant van de muur, aan gene zijde van de geschiedenis. Müllers vraag naar de plaats van de kunstenaar is/blijft actueel. Floe moet het theater zich verhouden tot de historische gebeurtenissen op het politieke toneel ? Wat kan de dynamiek van het theater zijn als de werkelijkheid zelf een spektakelstuk geworden is ? Hoeveel tijdsverschil is er tussen de klok van het individu en het ritme van de geschiedenis ? De vraag kringelt zich doorheen de verschillende teksten in dit nummer en vertakt zich in steeds nieuwe vragen, andere antwoord-stukjes en variërende houdingen : van aarzelend terughoudend bij de jonge gort theatermakers in Vlaanderen tot een radicaal pleidooi voor actieve inmenging in het politiek gebeuren bij de ex-'dissidenten' Vaclav Havel en Andrzej Wajda. Het uitgelopen rood als loopse rode draad. Bloed of schmink ?

Luk Van den Dries

THEATER

ETCETERA is een uitgave van Theaterpublikaties vzw Verantwoordelijke uitgever Alex Mallems, Leliestraat, 81, 2540 Hove

Redactie en administratie

Visverkoperstraat 13, bus 13, 1000 Brussel Tel. 02/511.24.60 02/513.14.18


Development and design by LETTERWERK