Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


49 document(en) met "polemiek" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 2, Maart 1983 • Wim Van Gansbeke • Wim Van Gansbeke
eens een SERIEZE polemiek op gang komt...EEN DAVERENDE POLEMIEK, ET QUE CA SAUTE, NOM DE DIEU

Nr. 2, Maart 1983 • Inhoudstafel
Een vlammende oproep tot polemiek...NRC-Handelsblad titelde: 'Hardhandige polemiek in Vlaams theatertij dschrift...Een polemiek die hardhandig is, meer nog, waar wapengekletter uit opklinkt

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Het NTG wil de polemiek uit de weg gaan en herleidt maatschappelijke items tot een individuele problematiek

Nr. 6, Maart 1984 • Geert Opsomer • Arca haalt Starkadd uit het museum
en besloot zijn polemiek met een citaat van Maudsley: "Het is gelukkig... dat de dood der grijsaards den vooruitgang der beschaving verzekert" (1). Alfred Hegenscheidt (1906...Met deze polemiek raken we meteen een tweede belangrijke factor voor de appreciatie van Starkadd binnen de VN&S-kring...Bij de laatste uitgave van het werk in 1939 (Standaard Boekhandel) ontstond er een korte polemiek, waarbij Starkadd voorgoed naar het cultuurhistorische museum werd verwezen

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
Waar blijft dan de polemiek die het Vlaamse theater zozeer behoeft

Nr. 15, September 1986 • Philiep Bossier • OPERA EN ARCHITECTUUR
Bovendien stoffeert deze studie de polemiek en de verantwoording

Nr. 21-22, Mei 1988 • Luk Van den Dries • Sire, er zijn geen grenzen meer
Nu is die breuk met het bestaande theater niet bedoeld als een polemiek, we willen geen manifest zijn van een alternatief theater

Nr. 24, December 1988 • Hildegard De Vuyst • DOSSIER OPLEIDING
Tindemans een polemische stelling in. Zijn definitie van theaterwetenschap als een objectief-wetenschappelijke discipline hoort thuis in de veel bredere polemiek over de exactheid van de menswetenschappen of de

Nr. 25, Maart 1989 • De weinig culturele hoofdstad van Europa
Onvermijdelijk ontstaan overlappingen: vragen die verschillend gesteld worden, antwoorden die nog meer verschillen, aanzetten tot polemiek

Nr. 25, Maart 1989 • Marianne Van Kerkhoven • Die dingen doen die elders niet kunnen
Polemiek is zeker niet de sterkste kant van de Vlaming

Nr. 27, September 1989 • Nic Balthazar, Alex Mallems, Luk Van den... • KRONIEK
Onverhoeds begint er dan tussen de regels een polemiek door te sijpelen, die een buitenstaander van de Vlaamse theatersituatie niet op waarde kan schatten...Dat lijkt me echter een hels karwei voor mensen die dat niet gewend zijn, zeker als de polemiek over een verstard theater-bestel waar Van Royen blijkbaar het slachtoffer van is geworden, nog lang niet

Nr. 28, December 1989 • Dirk Verstockt, Klaas Tindemans, Luk Van den... • KRONIEK
Vaste festivalgangers bevestigen dat de selectie ook kwalitatief minder sterk is: politieke beroering zoals met de Hamlet uit 1980 (regie Ljubisa Ristic) blijft achterwege, polemiek zoals met Fa-bres

Nr. 40, Februari 1993 • Inhoudstafel
14 Polemiek: Heeft Brussel nood aan een Internationaal Kunstenfestival

Nr. 41, April 1993 • Inhoudstafel
19 Polemiek: het Brussels Kunstenfestival Johan Thielemans' pleidooi voor een internationale cultuur in Brussel

Nr. 41, April 1993 • Paul Goossens • Eric Antonis
Als ik daar eens een jaar geen ruzie had of geen polemiek had gevoed, wist ik dat ik slecht met mijn stiel bezig was

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Daar ik hun houding echter als een ziektebeeld interpreteer, is er geen reden tot onnodige polemiek

Nr. 44, Februari 1994 • Luk Van den Dries • Het betere theater voor kleine mensen is...
Kunst behoeft geen krans en zeker geen uitleg, maar is uit op confrontatie, op botsing, op polemiek, op het voortdurend openen wat in onze wereld verder dichtgespijkerd wordt

Nr. 47, December 1994 • Pascal Gielen • Theatercritici op het podium
Er wordt zelfs een handschoen geworpen naar andersdenkende collega's, wat een interessante polemiek oplevert binnen de Vlaamse theaterkritiek

Nr. 49, April 1995 • Stef Ampe, Geert Opsomer • Over kannibalisme en verscheidenheid
Geert Opsomer en Stef Ampe openen een polemiek

Nr. 49, April 1995 • Etcetera JAARGANG 13, NR 49, APRIL 1995
JAARGANG 13, NR 49, APRIL 1995 Afgiftekantoor Gent X KANNIBALISME EN VERSCHEIDENHEID Polemiek over het theater vandaag NIET ALLEEN THEATER Dito'Dito ALLEEN THEATER


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK