Archief Etcetera


InhoudstafelEtcetera

Tweemaandelijks tijdschrift over theater, dans, opera, etc. Verschijnt de 15de van september, november, januari, maart en mei.

Hoofdredactie

Erwin Jans Redactie

Pol Arias, Peter De Bie, Bruno Koninckx, An-Marie Lambrechts, Gunther Sergooris, Agna Smisdom, Klaas Tindemans, Johan Thielemans, Luk Van den Dries, Bart Van den Eynde, Marianne Van Kerkhoven, Benoît Vreux.

Eindredactie

Johan Wambacq, Erwin. Jans

Aan dit nummer

werkten mee

Tom Blokdijk, Johan de Feyter, Hugo De Greef, Karolien Derwael, Paul Goossens, Patrick Jordens, Johan Reyniers

Administratie

Kathleen Van den Eynde (VTI)

Ontwerp

Dooreman

Zetwerk en

vormgeving

Griffo, Gent

Druk

Sintjoris, Gent

Abonnementen

Een jaarabonnement (5 nummers) kost 450 fr. of fl. 27. Een steunabonnement kost 1000 fr. offl. 60. Betaalbaar op rekening 433-1069951 -66 bij de Kredietbank te 1000 Brussel. Voor Nederland op rekening 47.29.50.312 bij de Amro-bank. Uw abonnement wordt automatisch verlengd, tenzij u het opzegt één maand voor het afloopt.

Losse nummers

kosten 99 fr. offl. 6

Advertentiewerving

An van den Broeck, p.a. Ancienne Belgique Akenkaai 2, 1210 Brussel

02/218 58 58 Redactie en administratie

Theaterpublikaties vzw, Anspachlaan 141-143, 1000 Brussel, tel. 02/511 24 60, fax 02/514 19 13

Verantwoordelijke

uitgever

Johan Wambacq, Pieter Coeckeweg 5, 1861 Meise

Verkooppunten

Etcetera wordt verkocht in de betere boekhandels en krantenkiosken van Vlaanderen en Nederland en in de volgende theaters en culturele centra:

Aalst Centrum Netwerk, de Ridderstraat 28- Antwerpen - DeSin-gel, Desguinlei 25 - Monty, Montignystraat 3-5 - Theatercentrum, Theaterplein - Theaterwinkel, Sint-Jacobsmarkt 74 - Theater Zuidpool, Arenbergstraat28 - Brugge De Korre, Kraanplein 7 - Theater De Werf, Werfstraat 108- Brussel Beursschouwburg, Auguste Ortsstraat 22 -De Munt, Muntplein - Kaaitheater, Onze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat83 - Koninklijke Vlaamse Schouwburg, Lakensestraat 146 - Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23 -Théâtre Varia, Scepterstraat 59 -Vlaams Theater Instituut, Anspachlaan 141-143 - Gent Arca, Sint-Widostraat 3 - Nieuwpoortteater, Nieuwpóort 35 - Vooruit, Sint-Piet-ersnieuwstraat 23 - Hasselt Cultureel Centrum, Kunstlaan 5 - Kor-trljk Limelight, Jan Persijnstraat 6 -Leuven Stuc, Van Evenstraat 2d -Mechelen Theater Teater, Begijnenstraat 19 - Neerpelt Dommelhof, Toekomstlaan 5- Tielt Theater Mal-pertuis, Sint Michielsstraat 4-5 -Waregem, De Schakel, Schakelstraat 8

Nederland Amsterdam Nederlands Theater Instituut, Herengracht 168 - Den Haag Café Schlemmer, Lange Houtstraat 17 -Haarlem Toneelschuur, Smedestraat 23 - Rotterdam Rotterdamse Schouwburg, Schouwburgplein - International Théâtre Bookshop, Leid-seplein 26.

Distributie

Exhibitions International - Art books and catalogues, Leuvensesteenweg 18, 3080 Tervuren, tel. 02/ 767 94 14, fax 02/ 767 51 15

Etcetera

Tweemaandelijks, jaargang 11, nummer 41, 15 maart 1993

4 Antwerpen 93: kunst, macht en utopie

Paul Goossens ontmoet Eric Antonis.

8 Dans: de dans van het harnas

Volgens Johan Reyniers is Jan Fabre altijd choreograaf geweest.

11 Dans: een hoofd vol sneeuw

De dans van William Forsythe. An-Marie Lambrechts laat zich leiden.

16 Theater: Laura Fox en de Actors Gang

Johan Thielemans bezocht Los Angeles.

19 Polemiek: het Brussels Kunstenfestival

Johan Thielemans' pleidooi voor een internationale cultuur in Brussel.

20 Hoezo repertoire? Deel 3

Tom Blokdijk over de repertoire-oorlog in Nederland.

22 Kindertheater: Karaoké tussen literatuur en theater

Patrick Jordens bericht over het experiment van Pol Hoste.

26 Kindertheater: de kinderkunstencentra

Een aantal misverstanden uit de weg geruimd door Johan de Feyter.

28 Theater: Theater in Wallonië. Deel 2

Benoît Vreux over twee belangrijke experimenten in het Waalse theater.

34 Theater: de Abele Spelen van Dora van der Groen

Bart van den Eynde las de Vlaamse en vooral de Nederlandse recensies.

37 Beleid: het nieuwe podiumdecreet

Een aantal bedenkingen door Hugo De Greef.

41 Theater: Het liegen in ontbinding van Guy Cassiers

Karolien Derwael zoekt de waarheid in de leugen.

43 Theater: Nonkel Jan door Theater Antigone

Tsjechovs klassieker als brug tussen oud en nieuw, vindt Agna Smisdom.

45 Dans: de liefdevolle, liefdeloze dans van Betontanc

Johan Reyniers over het geweld van de Sloveense dans. Foto omslag:

Die Befragung des Robert Scott, William Forsythe / Dominik Metnzos

Partner voor Cultuur.

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 1993-04, jaargang 11, nummer 41, p. 3

Trefwoorden johaneyndereyniersderwaeldansfeyterkarolienagnaoffltheater

Namen Aalst Centrum NetwerkAbeleActors GangAgna SmisdomAmro-bankAmsterdamAn van den BroeckAncienne Belgique Akenkaai 2Anspachlaan 141AntwerpenArenbergstraat28Auguste OrtsstraatBart Van den EyndeBefragungBeleidBetontancBrugge De KorreBruno KoninckxBrussel BeursschouwburgBrussels KunstenfestivalCafé SchlemmerCultureel CentrumDe MuntDe SchakelDe WerfDeSin-gelDen HaagDesguinleiErwin JansExhibitions InternationalGentHaarlem ToneelschuurHasseltHerengracht 168Hugo De GreefInternational Théâtre BookshopJan FabreJan PersijnstraatJohan WambacqJohan de FeyterKaaitheaterKarolien DerwaelKathleen Van den EyndeKoninklijke Vlaamse SchouwburgKraanpleinKredietbankLange HoutstraatLaura FoxLeid-sepleinLeuven StucLeuvensesteenweg 18LimelightMechelen Theater TeaterMeiseMontignystraat 3MontyMuntpleinNederlands Theater InstituutNederlandseNeerpelt DommelhofNieuwpóortNonkel JanOnze-Lieve-Vrouw van Vaakstraat83Peter De BiePieter CoeckewegPol HostePolemiekRavensteinstraat 23Ridderstraat 28Robert ScottRotterdamse SchouwburgScepterstraatSchouwburgpleinSint MichielsstraatSint-JacobsmarktSint-Piet-ersnieuwstraatSint-Widostraat 3SloveenseSmedestraat 23TervurenTheater AntigoneTheater ZuidpoolTheatercentrumTheaterpleinThéâtre VariaTom BlokdijkVan EvenstraatVlaanderenWaalseWalloniëWaregemWerfstraatWilliam Forsythe


Development and design by LETTERWERK