Archief Etcetera


InhoudstafelETCETERA

Driemaandelijks tijdschrift over theater en aanverwante disciplines. Verschijnt in september, december, maart en juni.

Voorpagina

Kalldewey Farce, Schaubühne Berlijn, foto Ruth Walz

Redactie

Pol Arias, Daan Bauwens, Paul De Bruyne, Jef De Roeck, Johan Thielemans, Luk Van den Dries, Marianne Van Kerkhoven. Theo Van Rompay.

Redactiesecretaris

Luk Van den Dries

Aan dit nummer werkten mee

Johan Callens, Eric De Kuyper, Tino Haenen, Dirkje Houtman, Luc Mishalle, Carlos Tindemans, Klaas Tindemans, Wim Van Gansbeke, Ludo Verbeeck, Sigrid Vinks.

Eindredactie

Luk Van den Dries, Johan Wambacq

Vormgeving

Stefan Loeckx

Druk

Pencoprint, Leuven

Zetwerk

Kritak, Leuven

Abonnementen

kunnen ingaan bij elk nummer; een jaarabonnement (4 nummers) kost 500 fr. of fl. 30 (CJP 450 fr. of fl. 27); een

tweejaarabonnement (8 nummers) kost 900 fr. of fl. 50; een steunabonnement (8 nummers) kost 2000 fr. of fl. 120; te storten met vermelding van het aantal bestelde abonnementen op rekening nummer 001-1356966-12 van Etcetera, Abonnementendienst, Vesaliusstraat 1, B-3000 Leuven.

Losse nummers kosten 150 fr. of fl. 10 en zijn te koop in de boekhandel en in theaters en culturele centra.

ETCETERA

is een initiatief van Hugo de Greef en Johan Wambacq; is een uitgave van Uitgeverij en Verspreidingscentrum Kritak, B-3000 Leuven;.. verantwoordelijke uitgever is Luk Van den Dries, Van Eyckstraat 45, B-1050 Brussel.

ISSN 0771-4807

Wapengekletter

ETCETERA

Jaargang 1, nummer 2, maart 1983

IN DIT NUMMER

Tone Brulin

Tone Brulin geeft soms 'geestelijk afwezig' maar dat blijkt samen te gaan met een verhevigde 'creatieve aanwezigheid'. Zomer '82 zat Brulin, tegen het decor van de Nicaraguaanse revolutie, in de slums van Bluefields, theater te maken met een plaatselijk toneelgroepje. Dat was u onbekend? Lees het interview met 'de eeuwige outcast van het Vlaamse theater' en het relaas van zijn omzwervingen in 1982. Pag. 18

Goethe

'Bij het horen van de naam Goethe denken veel mensen eerder aan 'n bestoven foliant, of liever aan een onafzienbare rij van bestoven folianten, dan aan 'n schrijver.' Dat schreef ooit de alomtegenwoordige Gerrit Komrij. Twee stukken van de 'bestoven foliant ', Torquato Tasso en Clavigo, werden de jongste maanden geregisseerd, door respectievelijk Jan Decorte en Herman Gilis. Een uitvoerige analyse. Pag. 6 In zijn column komt Wim Van Gansbeke er op terug om de brand te steken in de Vlaamse gemoedelijkheid. Een vlammende oproep tot polemiek. Pag. 56

Het postmoderne theater

Jef Demedts (NTG) is een acteur die zich, in de grote Engelse traditie, inleeft in zijn rol. Willy Thomas (HTP) wil zich niet 'inleven' maar acteert heel nadrukkelijk. Vanuit deze simpele vaststelling en via uitstapjes naar de moderne literatuur, ontwikkelt Johan Thielemans een theorie over 'het postmoderne theater'. Pag. 40

Heiner Müller

Deze Oostduitse auteur is de laatste seizoenen opvallend aanwezig op de Vlaamse scènes. Luk Van den Dries bespreekt zes boeken die aan het oeuvre van Müller zijn gewijd. Pag. 29 U krijgt gratis voor niks ook nog de integrale ARC A-vertaling van De Opdracht. Pag. 30

Het eerste nummer van Etcetera werd meer en uitvoeriger besproken in de Nederlandse dan in de Vlaamse pers. NRC-Handelsblad titelde: 'Hardhandige polemiek in Vlaams theatertij dschrift.' Bedoeld werd de boude kritiek in het eerste nummer op een aantal Nederlandse produkties. Als verklaring werd aangevoerd de momentele bloei van het Vlaamse theater en dat de redactie van dit blad zich wil profileren door het Nederlandse theater met het slagersmes in de hand te bespreken. Nou !

In dit nummer wordt opnieuw gepolemiseerd, met name rond de recente (Vlaamse!) Goethe-ensceneringen. Een polemiek die hardhandig is, meer nog, waar wapengekletter uit opklinkt. Zonder wraaklust of leedvermaak overigens.

Polemiseren past niet zo goed in de Vlaamse traditie, dat moet maar eens veranderen. Zo moet de grote polemiek (in het Vlaams 'dialoog' ?) over het theaterbeleid alhier nog gevoerd worden.

Op het kabinet van Vlaamse Cultuur wordt luidop nagedacht over herstructureringen en besparingen. Prima. Openheid moet er zijn. Dat de subsidies voor het Vlaamse theater, in verhouding toch al veel lager dan in alle ons omringende landen, met zo een 50 a 60 miljoen zouden ingekrompen worden,... hoe er geherstructureerd en waar er bespaard wordt,... dat vraagt om een open discussie ! Vlaanderen is toch geëmancipeerd ?

Die polemiek hebt u van Etcetera tegoed!

De redactie

P.S, Plaatsgebrek noopte ons ertoe de aangekondigde artikels over De Nieuwe Scène {Moeder Courage) en over Toneelgroep Globe naar het volgende nummer te verhuizen.

In dit nummer ook nog

Als aanloop tot het Kaaitheater 83: de regies van Jürgen Gosch, pag. 2

Het Nederlandse Theater Instituut, actiever dan Alfons Van Impe wil weten, pag. 46 f

De grote zorgen van het 'kleine' theatercircuit, pag. 50

Columns van Carlos Tindemans, pag. 17 en Eric De Kuyper, pag. 39

Drie Duitse toneelauteurs, pag. 24

In de Kroniek berichten over het Yang-theaternummer, het Theaterjaarboek, het Administratie-adres ETCETERA Palais de Justice van het NTG, het poppentheaterfestival in Neerpelt, La Cuadra de Uitgeverij Kritak Vesaliusstraat 1 Sevilla, de Medea van Ro Theater, het Werktheater, Die Soldaten in de Munt, de B-3000 Leuven tel. 016/23 12 64 Hess van Piet Balfoort, een portret van toneelgroep Globe, het antwoord van Gie

Laenen aan Ivo Van Hove, de Hamlet van de Berlijnse Schaubühne, een crisis- Redactie-adres ETCETERA portret van Atelier Théâtral de Louvain-la-Neuve, en andere oprispingen en August Ortsstraat 30 signalementen, pag. 57 B-l000 Brussel tel. 02/513 14 18

Qua deadlines

Mededelingen aan de redactie, bestemd voor Etcetera 3, zendt u aan het redactieadres voor 6 mei 1983.Advertenties dienen gereserveerd voor 13 mei 1983 (tel. 02/219 69 17). Etcetera 3 verschijnt half juni 1983.

Met ingang van nummer 3 publiceert Etcetera een 'selectieve' agenda. Gegevens zendt u aan het redactie-adres vòòr 6 mei 1983.

Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. No part of this publication may be reproduced in any form, without written permission from the publisher.


Development and design by LETTERWERK