Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


215 document(en) met "markt" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Jan Decorte • Torquato Tasso
Met boeren, die naar de markt kwamen, nu naar huis terugkeren

Nr. 2, Maart 1983 • Daan Bauwens, Pol Arias, Johan Callens, Johan... • K R O N I E K:...
Delcampe ziet "een aantal gekwalificeerde mensen op de markt, die gepassioneerd worden door het theater en die bezig zijn de geïnstalleerde generaties een duwtje te geven", en ook de angst voor

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Toen ik heel jong was, was dat de Vlaming, later de Zwarte Jef op de markt, maar partijlid ben ik nooit geworden...Het was een echte markt-aangelegenheid

Nr. 3, Juni 1983 • Daan Bauwens • Stad en Theater GENT
Net als bij het Speeltheater bestaat de exclusiviteit van Poëzien in een originele invalshoek, een gat in de markt waarbij de artistieke ambities en verwezenlijkingen niet van aard zijn om van een...Voor kinderen blijft Stekelbees het beste wat op de markt is, maar daar moet aan toegevoegd dat concurrentie nauwelijks aan de orde is. Kindertheater ontsnapt daardoor makkelijk aan het kritische oog

Nr. 3, Juni 1983 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Grotendeels blijft dat eenrichtingsverkeer: de Amerikaanse theater-markt reageert veel geslotener, zodat behalve enkele occasionele tournees, de Amerikanen het Europese theater alleen van de boekjes

Nr. 3, Juni 1983 • Johan Thielemans, Theo Van Rompay, Marianne Van... • KAAITHEATER
Grotendeels blijft dat eenrichtingsverkeer: de Amerikaanse theater-markt reageert veel geslotener, zodat behalve enkele occasionele tournees, de Amerikanen het Europese theater alleen van de boekjes

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
makers als bij de kritiek). Er is het voorzichtige kamertheater: Vertikaal Gent brengt Eric Idles Pass the butler - Monty Python is wel pikant, maar ligt goed in de markt - en Albees Zoo Story, waar

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
bloedsopdrang kreeg en met filozofie den put inging... Dat was het begin,.. Brabo Toen, zekeren dag, ('t was juist markt geweest, en ik zag aan m'n voet de verlatenheid van appelsienen en schol en radijs

Nr. 6, Maart 1984 • Bart Patoor, Paul De Bruyne • Ceci n'est pas het Epigonentheater
Het is tenslotte niet voor niks dat de surrealistische markt in mekaar is gedonderd

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het bespelen van de markt is part of the art...Kwaliteit drijft boven, maar het succes is evenzeer te danken aan Fabres kennis van de markt, aan zijn organisatietalent, zijn doorzettingsvermogen, al die kwaliteiten die in personeelsadvertenties zo...Fabre zet zich af tegen de structuren die de kunst omringen (het opiniën-tendom, de markt, waar ik het over had) en zegt te willen infiltreren in het kamp van de Vijand door diens taal te assimileren

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven • In het teken van de recuperatie
dit een bewust tricheren ten koste van een onderwerp dat nog steeds in de markt schijnt te liggen

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • De klatergouden gids van het Antwerpse theater
Als het dit is wat bedoeld wordt met 'de vrije markt', moet Poma nodig eens gaan kijken

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Gaat het om de markt of om de artistieke prestatie

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • BRIALMONT INTRODUCEERT THOMAS BRASCH
Blijkbaar was er geen markt meer voor maatschappijkritisch jeugdtheater, daar bovenop kwam nog een negatief rapport van de Raad van Advies (wat stopzetting van de subsidies inhoudt wanneer er niet

Nr. 9, Januari 1985 • Luk Van den Dries • Kwartet van Heiner Müller, Bogaerts contra Buyse
Maar een zeer protectionistische regel zegt dat wie de rechten van een stuk koopt, zonder concurrentie de (onvrije) markt mag bespelen

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Het is heel belangrijk dat ook choreografen deel uitmaken van de raad, omdat wij het werk van binnenuit kennen en niet oordelen in functie van de mode of van wat in de markt ligt

Nr. 10, April 1985 • Jef De Roeck • KRONIEK
Ook is het misschien te weinig bekend dat onze kerken en kathedralen, tot vorige eeuw zonder stoelen, veeleer als openbare markt dan als devote gebedhuizen dienst deden

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Toch werd gepoogd daar uit te breken door de Grote Markt als lokatie te gebruiken voor de spektakels van Pat Van Hemelrijck en Alberto Vidal...Nog als ik op de Grote Markt sta stap ik door Van Hemelrijcks rommelig voortuintje

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Studenten volgen, tussen verschillende audities door, les bij die of die beroemdheid, proberen binnen te geraken bij de docenten die het best in de markt liggen: een vrije-marktsituatie die

Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Twee dingen werden voortdurend herhaald: er is geen golf, en er is te weinig geld (een thema dat zeer goed in de Hollandse markt ligt, nemen we aan). Over het inhoudelijke kwam er niets naar boven


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK