Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


22 document(en) met "II en IV" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Luk Van den Dries, Johan Callens, Theo... • K R O N I E K:...
Deze produktie werd door de auteurs-regisseurs Pierre Fri-loux en Françoise Gédanken (van het Parijse Théâtre d'en Face) eerder opgezet in Parijs en New York en toert nu in de Lage Landen in een...Het lege rollenspel van de therapie - deel II van het stuk heeft trouwens als titel Het Leven een Therapie - kan model staan voor dit inhoudloze en als dusdanig ook zinloze van de menselijke...En in de volgende scène vertelt Jandl ons via zijn hoofdpersonages expliciet wat hij begoogt met zijn speciale taal : namelijk objectivering relativering en verbreken van de illusie (IV, 95

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Om mensen te wassen en de pot leeg te gooien en eten te brengen...Heel het appartement stond vol gas, en ze lag in de keuken, in een plas op de grond, ze was gevallen met een pan water en ze kon niet meer recht...En: doe goed en zie niet om

Nr. 15, September 1986 • De redactie • WENENDE VROUW
Deze feitelijke vereniging waar zowat de hele theaterwereld in en uit kon lopen en wier functie voor niemand nog duidelijk was, is sinds begin juni in twee gesplitst...De ene helft, die zich VVTD blijft noemen, groepeert de directeurs (en dit keer alléén de directeurs) van alle (of bijna alle) A-, B-en C-gezelschappen; de andere helft noemt zich VNTB, Vereniging...regisseur, gekend om zijn talent en zijn degelijkheid aan de ene kant en een geroutineerde 'arrangeur'-regisseur aan de andere kant

Nr. 20, December 1987 • Guy Joosten • Een stuk Sehnsucht van
TWEEDE BEDRIJF Eerste scène: moeder en kind II Marianne en Stefan zitten aan tafel...Onze klas heeft nu nog maar vier minuten nodig om de jassen en de schoenen uit te trekken en de pantoffels en schooljasjes aan te trekken...Vijfde scène: Moeder en kind IV Marianne en Stefan zitten in bad

Nr. 21-22, Mei 1988 • Klaas Tindemans • Buitenlandse bedrijfsmodellen
en een doorbreken van de barrière tussen professioneel en dilettant, tussen speler en toeschouwer: de grote 'modelensembles' hebben geprobeerd aspecten van die aanpak over te nemen -- de RSC met name, om...Drie stukken van Shakespeare -- aanvankelijk waren er meer gepland, maar enkel Richard II, Twelfthnight en Henry IV (part I) kwamen tot stand -- en in het verlengde hiervan de hedendaagse geschiedenis...Het definiëren van de verhouding tussen theater en stad, theater en repertoire, theater en ('breed') publiek blijkt telkens maar een resultaat van korte adem op te leveren: althans in de mate dat dit

Nr. 27, September 1989 • Frank Hellemans • LOUIS XIV EEN AUTOPSIE
trekt verwonderd de wenkbrauwen op) Het is een bekend feit dat hij door zijn wenkbrauwen te fronsen (fronst zijn wenkbrauwen) , velen heeft doen sidderen, (beproeft het frons -effect op B. en II...gelijkmatig humeur en zijn volmaakte zelfbeheersing... (H. en B. grijpen zelf in en slepen een stokzwaaiende L. naar zijn chaise percée) Deze vorst met zijn gelijkmatig humeur en zijn volmaakte zelfbeheersing...Spot uit beginscène fixeert nog even een nahijgende L. en flitst dan ook uit) II (Alles donker

Nr. 29, Maart 1990 • Erwin Jans • DE AANTREKKINGSKRACHT VAN ZWARTE GATEN
Ivo van Hove (Met Jan Versweyveld, Klaas Tindemans en enkele Vlaamse acteurs) ensceneerde Richard II bij Het Theater van het Oosten in Arnhem, één van de Nederlandse theatervoorzieningen...Richard II is chronologisch het eerste deel van die cyclus en vertelt het verhaal van de usurpatie van de koningstroon door Henry Bolingbroke (Henry IV) nadat deze door koning Richard II onrechtmatig...Het dramatische conflict in Richard II dat men traditioneel interpreteert als een botsing tussen de statische en ceremoniële middeleeuwse orde van Richard, en een nieuwe orde die zich, nog onzeker van

Nr. 29, Maart 1990 • Marianne Van Kerkhoven • MARGINALIA OMTRENT POLITIEK, MONUMENTALITEIT, PSYCHOLOGIE EN HET...
Ivo Van Hove levert met Lulu en Richard II twee grote zaalprodukties af...De beelden die we in ons droegen omtrent een Westen en een Oosten, omtrent het zwart en het wit van een autoritair communisme en een burgerlijke democratie hebben hun oude betekenis verloren...Beckett maakte van de nood een deugd: steeds meer ging het om ritme en intonatie, om beweging en vlakverdeling steeds minder om wat er buiten deze fysieke tastbaar gemaakte dimensies van de taal

Nr. 63, Maart 1998 • Luk Van den Dries • Ten Oorlog
deze versie van de feiten was die lange slachtpartij tussen de huizen van York en Lancaster uiteindelijk één grote wraak van God op de onwettelijke en godslasterlijke afzetting van Richard II, de...het eerste deel van de trilogie In de naam van de vader en de zoon, worden ineens al vier History Plays verwerkt (Richard II, de twee delen van Hendrik IV, Hendrik V); het middenpaneel Zie de...Waar Hendrik IV zich bij Shakespeare met zijn zoon verzoent nadat deze zich op het slagveld onderscheiden heeft en zijn vader gered, blijft de Hendrik IV van Vic De Wachter op zijn zoon kankeren: 'Heb

Nr. 69, Januari 1999 • Myriam Van Imschoot, Rudi Laermans • De sprong van Nijinski
damenteel voor het zich onderscheiden weten van de geënsceneerde andere - van 'het volk' of plebs, van 'wildemannen' en 'wilde vrouwen'. II De door Nijinski in 'zijn' Sacre geënsceneerde...IV En toch - toch is het meest algemene effect van Nijinski's manifeste breuk met de academische ballettraditie en haar gratie-ideaal een letterlijke verlichamelijking, een verlijfelijking van...belanden zo opnieuw bij de al terloops aangeduide spanning tussen choreografie en performance, regie en uitvoering van een dansvoorstelling - en ook: tussen ballettraditie en modern dance, tussen

Nr. 69, Januari 1999 • David Michael Levin, Rudi Laermans • Balanchines modernisme
II Volgens Greenberg voltooien de modernistische schilder- en beeldhouwkunst een intrinsieke logische progressie van deze kunstgenres...Dit betekent dat de verhouding tussen kijker en object (ten dele) moet worden gedefinieerd als een verhoogd bewustzijn van de beperkende ordening van de lichamelijkheid van de kijker en het object...Het menselijk lichaam is geheel en al intentioneel; zelfs in rusttoestand overstijgt het zijn objectieve bestaan in de richting van een immanente en virtuele toestand

Nr. 69, Januari 1999 • Rudi Laermans • Achter de schermen van het ballet
IV In het licht van het gedane veldwerk heeft het mij ook meermaals verwonderd dat Ballet across Borders zo sterk analytisch van opzet en betoogtrant blijft...Over het eigenlijke repetitie- of werkproces en de verhoudingen tussen de dansers en de choreografen of balletmeesters ('coaches') is de auteur van Ballet across Borders al even bondig en...Solisten en sterren, deels ook choreografen en balletmeesters, wisselen regelmatig van werkgever en bouwen zo een transnationale carrière uit

Nr. 70, December 1999 • Rudi Laermans • Kleine verschillen, grote gevolgen
subsidieronde inderdaad maar eens een dossier indienen dat een podiumkunstenorganisatie tot podiumkunstwerk promoveert...). II Kunstorganisaties (co-)produceren en/of distribueren kunstwerken...en hun geografische spreiding, het management en het personeelsbeleid, en - jawel - de eventuele samenwerking met andere organisaties...Sindsdien beheert ze haar geld met zorg; ze bewaakt de inkomsten en uitgaven, en ze wikt en beschikt met niet minder nauwlettendheid over de budgettaire post der kunstsubsidies

Nr. 73, Januari 2000 • Gerald Siegmund • Het geheugen van ballet
deze drie stukken zijn bedrijven I en III kleurrijk en narratief, terwijl bedrijven II en IV wit en abstract zijn...tussen heden en verleden en vormen een tussenruimte waar de lineaire tijd opgeheven is en echo's slechts nog echo's beantwoorden...sauer- pascale platel tom dewispelaere en ben segers - ad van iersel en ulrike doszman tine embrechts, nele bauwens en dett peyskens - eftuentafel gastvoorstellingen van silvia

Nr. 75, Maart 2001 • Rud Vanden Nest • Falstaff mist de trein
Wèl een uniek en specifiek, min of meer realistisch, symbolisch of emblematisch scènebeeld waarin het hele verhaal zonder changementen wordt verteld en dat veelal aanleiding geeft tot het verschuiven...Pro memorie: het libretto van Falstaff werd door Arrigo Boito gedistilleerd uit Shakespeares Merry Wives of Windsor, her en der aangevuld met passages uit diens Henry IV (waarin het personage, zoals...Wat je dank zij huisdirigent Pappano van het orkest te horen krijgt, verklankt waar het in dit stuk eigenlijk om gaat: om kolkend en bruisend leven, met zijn uitschieters en excessen, met zijn lach en

Nr. 79, December 2001 • Loek Zonneveld • Het vernieuwde Berliner Ensemble: Claus Peymann &...
Scholieren en studenten, werkelozen en anderszins uitkeringsgerechtigden, gepensioneerden en asielzoekers kunnen bij het Berliner Ensemble allemaal naar binnen voor de eenheidsprijs van 10 DM...politici Petra Kelly en Gert Bastian - 'Sudelei in Wort und Bild' ('geknoei in woord en beeld', aldus de kop van een Berlijnse krant). Gespeeld werd het stuk door twee topacteurs, Traugott Buhre en Therese...Een theateropleiding heeft-ie niet gevolgd, dat wil zeggen: hij heeft het vak geleerd in de praktijk, in eerste instantie door veel te kijken, en regisseurs te assisteren, en dat op veel plekken (één

Nr. 80, Februari 2002 • Rudi Laermans • Artistiek zijn is geen kunst: kanttekeningen bij...
participatie en/of toeleiding naar de kunsten, de emancipatie en integratie van de doelgroepen te bevorderen en hun culturele competentie te verhogen'. Het is een mondvol, maar het gaat dan ook oin een...tot-pourfaire vite-de postmodernisering van onze cultuur en, daarmee samenhangend, de groeiende incongruentie tussen kunst en artisticiteit, tussen de legitieme cultuur en het vermogen tot creativiteit...IV En daar ben ik gebleven was zeker niet de beste, wel een van de interessantste theatervoorstellingen die ik in 2001 bijwoonde

Nr. 85, Februari 2003 • Geert Sels • Kunst in de ban van het getal
Daarvoor wou ze het orkest en het koor uitbreiden, de orkestbak vergroten, de akoestiek verbeteren en overzeese zangers en regisseurs engageren...Naarmate de kunst zich verder institutionaliseert en haar eigen geschiedenis maakt, wordt ze moeilijker en dus ontoegankelijker...Rudi Laermans omschrijft hen als volgt: 'Het is een nieuwe klasse van hoger opgeleiden, progressief en politiek-correct, en die stelt zich overwegend anti-intellectualistisch op

Nr. 95, Februari 2005 • Dieter Lesage • Ze was en zis, zellefs, gintegreert
en nog ne kee Gebt manne da alleen wille kijke Black beauty en nog ne kee Ge voeldun oge vanachter tgordijn Backdoor booty II en nog ne kee Gebt manne da vandicht wille zien nog...achtere en nog ne kee naar vore en maar hijge en nog ne kee naar achtere De kaarskes druppele en nog ne kee en maar hijge En de druppelkes worre hartjes en nog ne kee Op tgemakske...onderweg en nog ne kee Kzijn saai kweet kval in herhaling zekerst Allelujah onderweg en nog ne kee Black Beauty en nog ne kee Ik zijn aan tpoepe Backdoor Booty IV naar vore Eel

Nr. 96, April 2005 • (colofon)
Liefde zonder mededogen Ana Vujanovic in gesprek met Igor Stromajer over intimiteit en het publieke, over het lichaam en over internet als instrument tot verzet...Portfolio Agnès Noltenius Een reeks beelden van Agnès Noltenius, die 13 jaar bij William Forsythe danste en vanuit deze 'insider'-positie foto's begon te maken...DIGITAAL PLATFORM IV Edit Kaldor en Eric Joris


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK