Archief Etcetera


Ze was en zis, zellefs, gintegreertZe was en zis, zellefs, gintegreert

Etcetera vroeg om een performatieve tekst van een politiek schrijver, en kreeg een theatertekst als pamflet.

Ze was en zis, zellefs, gintegreert

Solo voor jonge (ongesluierde) vrouw En gaste da voor mij gaan pakke een negerin

vrij naar Jan Fabres Ze was en ze is, zelfs in den Delès of een mé spleetoogskes zo geel

(1975), Gebt van die manne in uniform da mij nooit Parasolleke

herschreven à la façon de Jan Decorte, geen boetes nie geve en da mijn dossier gaan parapluke

en te spelen à la façon de Jan Lauwers, arrangere eentje voor de rege

door Sachli Gholamalizad Gebt van die manne en eentje voor de zon

Da voor nikske mijnen douch Pardon désolé Entschuldigung

Opgedragen aan Sachli kome reparere voor mijn gemompel

Manne Kzijn van Iran

da goe kunnen beffe Of van Irak

(gekreun Manne da goe kunne nadenke Van Montenegro of van Moldavië

gesteun En da mij Van Turkmenistan of van Transdnjestrië

gehijg — elpen mé mijn take van tschool De dutskes

in een micro) Gebt zellefs manne Maar ze zijn zo onderdanig meneer

Waar zijn we? da komen afwasse en kuise op mijn kot Ze beffe en ze beffe

Waddiser, iseriet misschienst? En ik, ik zijn gelijk de konegin van Shaba, En ik smaak naar chocola

We gaan stillekes naar omhoog preciest... Ik lig in mijne zetel, mé ne Cosmopolitan, Ze beffe en ze beffe

Poepe is al wa telt Ene voor te leze, en ene voor te drinke En ik maar pijpe zonder te slikke

Ik zijn voor niksken anders goe Gebt manne da voor mij den tgv tegenouwe Ik kreegt in mijn gezicht

Moeta? of den boemel doen ontploffe Gelijk in da filmke van

Poepe is al wa telt of voor mij van tijd die een die ander

nog ne kee den eurostar doen botse Dadook op tschool gezeten eeft

en nog ne kee Voor mij te doen lache Maar dan omgekeerd

en nog ne kee Keilief gewoon! Tisnie gemakkelijk voor nee te zegge

en nog ne kee (lacht van contentement) Nikske marcheert gelijk gat gedacht

en nog ne kee, en nog ne kee, en nog ne kee De dutskes De chocola van kwieniewaar

in allemaal verschillige pozieses Het spelleke isda eeft vlekken gemaakt

Poepe is al wa telt de chance isdak maar tgeeft nie tis toch voor de was

Gebt van die manne da wille van kleur verander gelijk ne cameleon Die mannen zijn precies soldate

dak alles tegen un vertel kzijn een blanke vrouw of zijnt coiffeurs

POLITIEK

etcetera 95 ••• 13Hun mitraillettekes zijn precies gilettekes Kzijn een moderne vrouw Pardon ik moe puffe peins ik

Hun mitraillettekes zijn precies gilettekes Kzijn een moderne vrouw Pardon ik moe puffe peins ik

Trop compliqués pour moi volledig en al gintegreert Den elen tijd zegge ze van die zellefste pijnlij-

de dutskes mé verschillige pozieses ke dinges

Ne kee vanlangsachter, hadkgedacht... in de maatschappij van tweste Totta sop één punt samenkome

(doedoogskes toe) Ochottekes de dutskes Ge moe van nikske mee verschiete

Black beauty De dutskes dakonder mijn schoon botte ver- Ze binde mij vast

Backdoor booty pletter Gelijk anders

nog ne kee De dutskes da verlange naar mij en ik da speel En kerkèn ze nie mee, mé unne zotskap, mé

en nog ne kee méta verlange unne muts,

en nog ne kee De dutskes dakkèm in mijne macht en ze steke dinges in mij,

en nog ne kee Ik commandeer un dasse moete doen wakzeg Ge weet wel...

en nog ne kee Gebt er nikske van begrepe En zebbe kaarskes da druppele

en nog ne kee En al waddagezegt zijtgezellef Druppelke drup op mijn velleke vel

en nog ne kee Ik gaan erachteraan Of wilt ge dak ier over zwijg?

naar vore Ze vinne vanalles uit man En kzie... ze gaan flauwvalle, of is tmaar efkes,

naar achtere Tis anders als de sinema Zun ebbe geen karakter, zun kunne ier zellef

en maar hijge Médunnen aftershave nooit nie tegen nie

De dutskes Ik riek un Tisflou tisalweg

We doentop een machien mé mijn oge toe, zellefs De sissies

In de fitness Gas da licht uitstraalt Black beauty

Dadeen en weer beweegt En ze zinge Backdoor booty III

Mé onze beweginge Gelijk da vente van tijd kunne janke nog ne kee

(doet traagskes haar oogskes ope) Klaaglijke geluide da kome van en nog ne kee

Gebt manne da alleen wille kijke Black beauty en nog ne kee

Ge voeldun oge vanachter tgordijn Backdoor booty II en nog ne kee

Gebt manne da vandicht wille zien nog ne kee en nog ne kee

Mé zoon spiegelke en nog ne kee en nog ne kee

spiegelke aan de wand en nog ne kee en nog ne kee

Wie is de schoonste gans van tland? en nog ne kee Toen ware ze nog mé vier

Ik draai mij om en nog ne kee en da ware vieze vetzakskes

Ik zijn alles vergete en nog ne kee naar vore

nog ne kee en nog ne kee en naar achtere

en nog ne kee naar vore en maar hijge

en nog ne kee naar achtere De kaarskes druppele

en nog ne kee en maar hijge En de druppelkes worre hartjes

en nog ne kee Op tgemakske Tisflou tisalweg

en nog ne kee Vicieuze cirkelzaag Klaar in mijn gezicht

en nog ne kee Horizontaalfaud De dutskes

naar vore Tournée générale voor den buffer Tisflou tisalweg volgens

naar achtere Stront De manne da alleen wille kijke

en maar hijge Goedkoop machien En kga derop zitte

Al die verschillige pozieses Blik Nu direct subiet

De pozieses van plezier Koordekes en ijzerdraad En dartjes van de druppelkes

Zouwen één oog toe Zijn verliefd geworre zo kei-erg...

Asse naar mij staan te gape Van die dinges waarmee da ge dinges kunt (ze lacht gelijk een varke)

In mijnen bloten optrekke mé een koordeke En de druppelkes da blijve maar

En ze moete geld bijsteke Een wiel van tmachien da van da zellefst kome en kome en kome

Anders gaat tschuifke toe ambetant geluid maakt den elen tijd In mijn gezicht en pats in mijn oog

KUNST ALS

14 99m etcetera 95En zun zich nie genere assop mij masturbere Over moeilike dinges (lacht maar nie geforceerd

En zun zich nie genere assop mij masturbere Over moeilike dinges (lacht maar nie geforceerd

Ze durve nogal! Da niemand nie versta astnie gaat dan gaat nie)

Nen droom trotsere Juistekes boven tgleufke is gelijk een knoppeke Zietannekee

Ik zijn alles voor un Waarop dagge zachtekes moe duwe Oedassedrinvliege

En alles is ier zo bangelijk in die bange gang mé drade da naar mijn knoke gaan Den boksmatch, tisalweg

En alles kan en niets moe, Het zachte plekske En nooitniegedaan nie

Ne kee dat komt ist nie tegen touwe Tis vandaar da tallemaal stillekes vertrekt Is elektriek

En dan staan ik ineens onder ne gouwen naar mijne kop en trug De elektrieke striptease doet de vlam in de

douch zo duur Spiegelke spiegellce aan de wand petrol

En de druppelkes branne op mijn velleke Wie is de schoonste geit van tland? van mijn liefdesmachien

Kippevelleke! Langs achtere Ik zijn passief, zun trekke mijn klere van mijn

De druppelkes, da branne in un bocht Langs vore zie lijf

Ze komen in mijn mondje ze menge mé mijn nog ne kee Kwacht gelijk altijd

vocht en nog ne kee Kwacht zonder veel avans

Kut en nog ne kee Kzijn nerveus

Kut kut kut kut kut en nog ne kee Mijn liefdesmachien komt traagskes op gank

Wij zijn samen onderweg en nog ne kee Kzijn saai kweet kval in herhaling zekerst

Allelujah onderweg en nog ne kee

Black Beauty en nog ne kee Ik zijn aan tpoepe

Backdoor Booty IV naar vore Eel traagskes, eel eel voorzichtekkes, nog een

nog ne kee en naar achtere beke, omhoog...

en nog ne kee en maar hijge Kzijn heet kzijn wild

en nog ne kee Ge moe nogal een systeem ebbe voor dadalle- Kdoet bij mijn eige

en nog ne kee maal tincassere Tga traagskes kzijn een echten diezei peins ik

en nog ne kee Het putteke van mijn systeem Black beauty

en nog ne kee In mijne kop zien kallemaal trillinge zo Backdoor Booty V

en nog ne kee schoon nog ne kee

naar vore Kzijn op een wolkske zonder eind en nog ne kee

en naar achtere Enttrekt en nog ne kee

en maar hijge Enttocht en nog ne kee

De dutskes Hevig heftig en nog ne kee

Daarmee zijn zelemaal leeggespote Sterrekes rond mijne kop en nog ne kee

ochere de dutskes toch en nog ne kee

Onder die sterrekes naar vore

As ge voorzichtekkes Nog een beken hoger ... en naar achtere

Maar eel voorzichtekkes en traagskes terin Negen schete van een opblaaspop mé en maar hijge

steekt... echt haar en al zeven dage

Een beke Geure van tijde gelede zeven nachte

Maar nie elegans van pure chance zeven manne ...

Zachtekes De schete buige de bocht van de dutskes un gedurig van drome naar kome

Dan kunt ge tlanger ouwe druppelkes da branne Dutskes, nog een efforke

Dan ebt ge slaafke meer reserf Tis tijd voor nog nen effort Machien, machien

Om van petrol te geve Kzijn klaar voor den boksmatch Ik bloei ik bloei

En daar juistekes ier zo En de druppelkes doen ook nen effort Ge moogt, ik wilt

1st plekske da ge zoekt maar niet kunt vinne Druppelke drup en druppelke drup Nog ne kee van tzellefste gelijk

Verstaat gullie dutskes waddak bedoel? Da drupt ier nogal LARS

Of zijn ik weeral moeilike woorde aan tzegge in België

Gelijk nen intellectueel da boeke schrijft Flauw moppeke (danske op gelijk twelk maar gene wereldmuziek)

POLITIEK

etcetera 95 ••• 15


Development and design by LETTERWERK