Archief Etcetera


(colofon)(colofon)

O

theater, dans,

etcetera

N 96 APRIL 2005

3

4

12

16

17

18 22

24 30

Wat is er nieuw aan 'nieuwe media'?

Redactioneel.

Lexicon van de technocultuur

Kurt Vanhoutte stelde met studenten van de Universiteit Groningen een lexicon samen over nieuwe media, dat doorheen het hele nummer loopt. Geen encyclopedisch opzet, wel een eigenzinnige selectie van termen en interpretaties.

Liefde zonder mededogen

Ana Vujanovic in gesprek met Igor Stromajer over intimiteit en het publieke, over het lichaam en over internet als instrument tot verzet.

Five Finger Exercises

'Onaffe' bedenkingen die Marianne Van Kerkhoven zich de voorbije weken maakte, uitgezwermd over het hele nummer. (Ook op pagina's 13, 34, 42, 58.)

TERUGBLIK: De montage van attracties

Een historische tekst waarin Sergei Eisenstein vanuit zijn cinematografische praktijk de mogelijke invloed van het 'nieuwe' medium film op het 'klassieke' medium theater schetst.

DIGITAAL PLATFORM 1

Nieuwe mediakunstenaars aan het woord

Kurt Vanhoutte stelde voor Etcetera een compilatie samen van gesprekken met makers die technologie op een theatrale manier inzetten. De verschillende stemmen duiken op doorheen het nummer. Stefaan Decostere komt het eerst aan het woord.

De badjas van Poseidon

Liv Laveyne op het scherp van de snee over Tsunamiërs, 12-12 en Ricky Seabra.

De speler weggecijferd

Dramaturg Erwin Jans observeerde de impact van de technologie op het acteren tijdens de repetities van de Proust-cyclus van Guy Cassiers.

DIGITAAL PLATFORM II

De Filmfabriek.

Contact!

Alles wat je altijd had willen weten over behavioral spaces, responsive environments, mixed medw-installaties en architectuur.

DIGITAAL PLATFORM III

Christoph De Boeck en Lawrence Malstaf.

Boutique Vizique

Boutique Vizique laat je op een non-lineaire manier kennismaken met het Z-project voor 'Stad van letters' in het kader van ABC2004.

32

35

41

47

50

51 57

61 61

Buiten/binnen... berichten uit de studio

Jeroen Peeters tast de mogelijkheden van een 'inwendig' schrijven af aan de hand van een kritische lezing van vijf recente publicaties over dans en performance.

Portfolio Agnès Noltenius

Een reeks beelden van Agnès Noltenius, die 13 jaar bij William Forsythe danste en vanuit deze 'insider'-positie foto's begon te maken.

The Way to Make Something Yours Is to Fuck It up by Giving It Your Body

Bojana Cvejić over Marten Spangbergs Powered by Emotion.

'Het wordt tijd om de tautologie achter ons te laten'

Ive Stevenheydens bevraagt kunstenaars Joëlle de la Casinière en Jan De Pauw over nieuw mediawerk in België. 'Ambitieuze projecten, maar ze overstijgen de bliepzone van de alternatieve popcultuur niet.'

Is het 0K om een Luddiet te zijn?

Thomas Pynchon over Luddieten, booswichten en de angst voor nieuwe technologieën. Uit The New York Times Book Review, 28 oktober 1984.

DIGITAAL PLATFORM IV

Edit Kaldor en Eric Joris.

REACTIVE(S) ttl

Een persoonlijke stellingname van Bruno Pocheron naar aanleiding van de bijdrage van Bojana Cvejić over het Amperdansfestival in Antwerpen.

REACTIVE(S) #2

Een reactie van Bojana Cvejić op de brief van Bruno Pocheron.

REACTIVE(S) 83

Pieter T'Jonck zet het debat over het begrip 'Conceptuele Dans' verder: een wederwoord op de reactie van Bojana Cvejić op zijn tekst in Etcetera 95.

FLIPCORNER

Ontworpen voor Etcetera door Sarah de Clippele,

BINNENKANT ACHTERCOVER

Een beeld van David Bergé.

ACHTERCOVER

Een beeld van Sarah Michielsen.

WWW.E-TCETERA.BE

Nieuwe media: de organisaties, door Ive Stevenheydens

Volledig artikel als PDF

Auteur

Publicatie Etcetera, 2005-04, jaargang 23, nummer 96, p. 1

Trefwoorden digitaalbojanaplatformachtercoveragnèsnolteniusstevenheydensviziqueboutique

Namen


Development and design by LETTERWERK