Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


18 document(en) met "Cultuurparticipatie"Nr. 76, Maart 2001 • Katrien Darras, Steven De Belder • Sociaal-artistieke projecten: de schaamte voorbij
De discussie over cultuurparticipatie en cultuurcommunicatie was onze derde dynamiek

Nr. 76, Maart 2001 • Dries Moreels • Culturele centra new look
Het decreet kent de CC’s drie basisopdrachten toe: cultuurspreiding, gemeenschapsvorming en cultuurparticipatie

Nr. 77, Juni 2001 • Katrien Darras, Dries Moreels • Bart Caron: "We denken niet in termen...
Ten eerste, met de horizontale spreiding van infrastructuur alleen krijg je niet het gewenste effect van cultuurparticipatie; er zijn meer drempels dan alleen maar de fysieke nabijheid

Nr. 80, Februari 2002 • Marleen Baeten • Theater is (niet) voor iedereen: het verschil...
Kwantitatief stellen deze praktijkervaringen niet veel voor - niet in de context van de basiseducatie en nog minder in die van het theater -, maar als kwalitatieve cultuurparticipatie kan het tellen...Tot slot Een werkelijk democratisch cultuurbeleid moet de inspanningen voor publieksverbreding koppelen aan inspanningen voor kwalitatieve kunst- en cultuurparticipatie...Luk Perceval over theater en leven, Van Halewyck, 2001 Miek Rijsbosch, Art 23* Cultuurparticipatie, over toeleidings- projecten voor mensen met een laag inkomen

Nr. 83, Januari 2002 • Marianne Van Kerkhoven • Werkverslag. Hoofdstuk I: Nuanceren: Over het innemen...
te realiseren sociale mix en brede cultuurparticipatie, omtrent het elitaire van de podiumkunsten, hun nut en functie in de samenleving, enzovoort

Nr. 85, Februari 2003 • Katrien Darras • Grote Storing in zuidelijk West-Vlaanderen
ETCETERA: Tijdens de voorbereiding van Anno'02 is het debat rond cultuurparticipatie losgebarsten

Nr. 85, Februari 2003 • Marleen Baeten • 'Een educatieve werking gaat over partnerschap'
het nu al enkele jaren aan de gang zijnde debat over cultuurparticipatie zijn de ogen veelal gericht op de kunstenaars en de huizen waarin ze hun werk maken en tonen...De discussie over cultuurparticipatie wordt terecht gevoerd, maar de invalshoek is veel te smal en tekenend voor de neoliberale tijdsgeest

Nr. 86, April 2003 • Marleen Baeten • Culturele competenties verhogen: Ann Olaerts over kunsteducatie...
Die noodzakelijke verhoging en verruiming van cultuurparticipatie is slechts zinvol indien ze gepaard gaat met een verhoging van de kwaliteit van de culturele bemiddeling...Als je nadenkt over cultuurparticipatie en culturele vorming, kan je er niet omheen dat alle jongeren onderwijs lopen...Als je nadenkt over cultuurparticipatie en culturele vorming, kan je er niet omheen dat alle jongeren school lopen

Nr. 87, Juni 2003 • (inhoud)
Jans over Guy Cassiers' ensceneringen van Prousts A la recherche du tempsperdu 'Kansen bieden tot een brede en blijvende cultuurparticipatie' Marleen Baeten over kunsteducatie in het

Nr. 87, Juni 2003 • Marleen Baeten • Kansen bieden tot een brede en blijvende...
Kansen bieden tot een brede en blijvende cultuurparticipatie KUNSTEDUCATIE IN HET LEERPLICHTONDERWIJS Marleen Baeten In België zijn alle kinderen en jongeren tussen zes en...hier zo goed als verdwenen, met als gevolg dat de cultuurparticipatie die het secundair onderwijs voor ogen heeft een sterk consumptief karakter dreigt te krijgen...Cultuurparticipatie start inderdaad met positieve ervaringen

Nr. 88, September 2003 • Leo de Haes • Intellectuelen tegen de elitecultuur, één front?
den Broeck, de beroepspolitici en de aan hen gelieerde sociologen), over cultuurparticipatie en culturele competentie, over betutteling en de eis tot sociale culturele mix a la Patrick Janssens

Nr. 88, September 2003 • Marleen Baeten • Werken vanuit de kracht en niet vanuit...
cultuurparticipatie werd de voorbije jaren een appèl gedaan op de kunstenaars en cultuurverstrekkers...Als mogelijke oorzaken van deze evolutie noemen de docenten: het effect-Anciaux: als gevolg van een cultuurbeleid dat cultuurspreiding en cultuurparticipatie stimuleert, is de culturele sector

Nr. 89, December 2003 • Marleen Baeten • Van Theaterstorm tot Kunstbende: Is theatereducatie te...
Indien het beleid werkelijk streeft naar kwalitatieve cultuurparticipatie en permanente ontwikkeling van de kunsten, moet kunsteducatie deel uitmaken van een maatschappelijk project, met kunst en...Door bijvoorbeeld 0,5% van het lesurenpakket aan een cultuurgangmaker te besteden kan op heel wat scholen een positief signaal gegeven worden omtrent de ernst waarmee de cultuurparticipatie binnen (en

Nr. 101, April 2006 • 
Van cultuurparticipatie, en dus ook van de participatie aan het gesubsidieerde kunstcircuit, wordt verwacht dat ze resulteert in meer 'culturele competentie' -overigens een notoir moeilijk

Nr. 101, April 2006 • Politiek van de kunst
Zowel in Vlaanderen als daarbuiten domineert een beleidsgericht discours dat hamert op de noodzaak van meer cultuurparticipatie, in de eerste plaats binnen het gesubsidieerde circuit...Kunstparticipatie is geen burgerschap Mijn voornaamste probleem met het dominante discours over cultuurparticipatie is dat het een directe relatie legt tussen de posities van kunstdeelnemer en burger

Nr. 104, December 2006 • Thomas Crombez • Massakunst en gemeenschaps­ drama
cultuurparticipatie...Sterker nog, Anciaux en zijn kabinet beseffen ten gronde dat grootse aspiraties het meest heikele punt vormen van hun plannen voor meer cultuurparticipatie...Met klem waarschuwt de Beleidsnota Cultuur 2004-2009 de lezer die zich al te zeer zou laten meeslepen door het visioen van de panculturele samenleving: ‘[Het] is niet zo dat cultuurparticipatie van

Nr. 104, December 2006 • Anne Dekerk, Sally De Kunst • Landschapsschets werkplaatsen
Maatschappelijk engagement versus autonomie De voorbije jaren werden we om de oren geslagen met begrippen als maatschappelijk engagement, diversiteit en cultuurparticipatie

Nr. 113, September 2008 • (Personalia + Advertentie) • (Personalia + Advertentie)
Hij publiceerde meerdere boeken, deels samen met Pascal Gielen, over cultuurparticipatie en cultuurbeleid


Development and design by LETTERWERK