Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


197 document(en) met "Buitenlandse" • Resultaten 21 tot 40 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 8, September 1984 • Erna Metdepenninghen • Valerie Panov leidt nu de dans
weigeren in het binnenland en dat er vrij wel geen dag voorbijgaat zonder reële buitenlandse belangstelling...Alle Panov-choreografieën zullen toch hopelijk niet alleen met het oog op buitenlandse tournees ontworpen worden ? Op vragen antwoordt Panov over het algemeen nogal vaag, misschien door zijn

Nr. 8, September 1984 • Sven-Claude Bettinger • BERLIN BRUSSEL 84
Deze visie delen ook talrijke buitenlandse kunstenaars die zich in deze periode in Berlijn komen vestigen, zoals de Hongaren Naum Gabo en Laszlo Moholy-Nagy of de Russen Archipen-ko, Chagall en

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Het Speelteater (Eva Bal), Stekelbees en De Sluipende Armoede (Arne Sierens). Daarnaast treedt het ook op als receptieve structuur voor belangrijke binnen -en buitenlandse produkties (dans, toneel...Om te beginnen is dit een buitenlandse groep, die òòk Parijs aandoet, wat het binnenlandse snobisme toch wel eventjes afzwakt

Nr. 8, September 1984 • Pol Arias • BERLIN BRUSSEL 84
Buitenlandse critici die dikwijls ontgoocheld zijn over de artistieke prestaties van die 'Freien' in West-Berlijn mogen niet vergeten dat die groepen zich bij gebrek aan geld vooral met inhoud bezig

Nr. 8, September 1984 • Klaas Tindemans • REPERTOIRES IN HET SEIZOEN 1984-85
En op enkele schaarse uitzonderingen na verschafte geen van allen mij de 'broodnodige kick'. Als er niet naar een vaak modieuze buitenlandse conjunctuur gekeken wordt, kijken ze meestal naar hun navel

Nr. 9, Januari 1985 • Patricia Kuypers • SUR LE PONT D'AVIGNON
Gevolg: omdat men hier geen artiesten vindt met een toereikende, hedendaagse opleiding, engageert men buitenlandse dansers --en dat terwijl we zelf een enorm danserspotentieel bezitten...buitenlandse produkties, maar de Franse dans is nog te jong om zich zulke voorrechten toe te eigenen

Nr. 10, April 1985 • Marianne Van Kerkhoven, Johan Thielemans, Bart Patoor,... • KRONIEK
een lijst van toegekende prijzen, buitenlandse gastvoorstellingen en Nederlandse manifestaties in het buitenland

Nr. 10, April 1985 • Pol Arias • Het Kaaitheater als exponent van het Europese...
Ondertussen stuurt hij, zonder geld maar met des te meer ijver, Vlaamse theatermensen de wereld rond en haalt hij buitenlandse verrassingen naar hier

Nr. 10, April 1985 • Johan Thielemans • De Shakespeare-Strauss-Bogaerts-connectie
Die buitenlandse toonaard is verdwenen en het stuk klinkt op alle punten juist, zachter, ironisch en van bij ons

Nr. 10, April 1985 • Redactie Etcetera • Het verdict van de Raad van Advies...
Van de buitenlandse gezelschappen die sporadisch Brussel aandoen, of die door b.v

Nr. 11, Juni 1985 • Luk Van den Dries • KAAITHEATER
Veel kolommen in de pers, ook in franstalige bladen, ook interesse van buitenlandse journalisten

Nr. 11, Juni 1985 • Redactie Etcetera • Het Onbeleid
dit jaar, zijn project van omvorming van het gezelschap via het investeren van buitenlandse regisseurs niet waarmaken

Nr. 11, Juni 1985 • Marijke Caris, Alex Mallems, Johan Thielemans, Mark... • K R O N I E K
Naast het introduceren van belangrijke buitenlandse voorstellingen en concerten, treedt de Beursschouwburg hier vooral naar voren als een podium dat in de recente evolutie van het Vlaamse

Nr. 11, Juni 1985 • Johan Thielemans • DOSSIER OPLEIDING
Het Vlaamse toneel werd geconfronteerd met buitenlandse voorbeelden, vooral tijdens de Expo '58...Men moet gewoon naar buitenlandse acteurs luisteren, en ik bedoel: luisteren...Greiff, de buitenlandse kracht die in vorige seizoenen zoveel op acteursvlak los had weten te maken, is dit jaar pijnlijk mislukt

Nr. 12, Januari 1985 • Pol Arias, Jef De Roeck, Klaas Tindemans,... • SEIZOEN 1984-1985
Het NTG had een zeer ambitieus programma aangekondigd waarbij allerlei buitenlandse regisseurs werden ingezet, maar dat is achteraf, helaas, niet lonend gebleken: alleen de regie van Franz Marijnen

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
Buitenlandse krachten binnenhalen, voornamelijk dan roemrijke regisseurs, is een taktiek die verscheidene gezelschappen toepassen

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
De minister laat niet na de uitheemse theatercultuur nog eens extra te favoriseren door de oprichting van het Vlaams theatercircuit, dat bijna uitsluitend buitenlandse produkties promoot

Nr. 13, April 1986 • Jef De Roeck • Jef De Roeck
Hij is aangenaam verrast door deze buitenlandse belangstelling en ontvangt mij in zijn kantoor achteraan in een grote papier- en boekhandel...Verrassend voor de buitenlandse bezoeker is het, hier een relatief bloeiend toneelleven aan te treffen

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
Daarnaast heb ik dan een aantal buitenlandse regisseurs aangetrokken" Wijzigt u het gezelschap, breidt u uit

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven • THEATER - EN DANSKRITIEK
Berliner Ensemble, Piccolo Teatro met zijn Knecht van twee meesters (Goldoni), Teatro Campesino, Bread and Puppet..." Allemaal buitenlandse groepen... "In Vlaanderen vind ik Claus een...Waren er buitenlandse critici die voor u als voorbeeld fungeerden


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK