Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


37 document(en) met "Bijbel" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Hij laadt de hoeken uit z'n mars en leest beurtelings de rugtitels, Thomas a Kempis... (van vader zaliger) Dit is den waeragtighen Roemschen bijbel (moeder's brevier)... Wat 'n stemming

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Fie Zie eens, daar ook en daar... het is precies gelijk als in den Bijbel, met die plagen van God

Nr. 5, Januari 1984 • Klaas Tindemans • Luk Van Brussel en Vera: Een woestijn...
Fassbinder) heeft te maken met enerzijds een gelijklopende inspiratie door klassieke literaire grootheden (de antieken, de Bijbel, Shakespeare) en anderzijds met een

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Ze bedoelt Abraham uit de bijbel

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
SCÈNE VIJF : MONOLOOG VAN DE EENZAME BEWONER (De eerste bewoner leest de bijbel, mijmering

Nr. 9, Januari 1985 • Jacques Franck • Naar de bronnen van Béjarts kunst
autre chant de la danse (Flammarion, 1974) lezen we: "Als de mens in de spiegel van zijn hart kon kijken, zegt de engel Seraphiel in de Bijbel, zou hij een tuin vol rozen zien

Nr. 12, Januari 1985 • Alex Mallems • Jean-Claude Carrière, de verteller vertelt
De Mahabharata is een immens omvangrijk werk: 12.000 bladzijden of ongeveer 15 maal de bijbel

Nr. 12, Januari 1985 • Klaas Tindemans • Brooks Mahabharata, het grote gedicht van de...
De Mahabharata is voor de hindoes wat de Bijbel is voor joden en christenen...Dit relaas is door Carrière als leidraad behouden, en de bewerker heeft nevenplots, die meestal herhalingen bleken, opsommingen van regels (zoals in de Bijbel-boeken Deuteronomium en Le-viticus) en

Nr. 12, Januari 1985 • Edward van Heer • Frieda Pittoors: Apostolos Panagopoulos
Men begon in die periode andere bronnen van kennis dan de Bijbel te herontdekken

Nr. 31, September 1990 • Sigrid Bousset, Hildegard De Vuyst, Dirk Verstockt,... • K R ON I E K
Waarom doet Odoardo een stap achteruit als zijn vrouw hem wil omhelzen ? Waarom die lange stilte als de prins Emilia, ontvoerd op Dosalo, uitnodigt hem te vergezellen ? Waarom laat ze haar bijbel

Nr. 39, December 1992 • Johan De Boose • Het eerste cijfer
De literatuur, waarmee ze omgaan alsof ze ze voortdurend ontdekken, fungeert bijna als bijbel-- het boek waarin alles geschreven staat, dat door iedereen gekend is en waarna niets meer kan worden

Nr. 39, December 1992 • Bruno Koninckx • Waar je bent, kan je niet meer...
Zo begint bijvoorbeeld de touroperator te zingen voor een eigenaardige lampenconstructie, als aanbad hij een god, waarna die lampen beginnen te branden (Micha is trouwens in de bijbel een figuur die

Nr. 42, Juni 1993 • Johan Thielemans • Het Hooglied als verzachter
hooglied uit de Bijbel

Nr. 42, Juni 1993 • Ludo Abicht • 'Zeg me, waar is mijn vaderland?'
Als marxist was hij een internationalist, als Jood voelde hij zich verbonden met de eeuwenoude profetische traditie van de Bijbel tot de ketterse sektes van de zestiende eeuw...Autonoom zonder de God van de Bijbel, het oude testament, autonoom zonder het voorbeeld van Jezus Christus

Nr. 46, Januari 1994 • Johan Callens • De Faustus van Torka T
Evenmin als het cirkelmotief was het aantal toevallig, gezien het belang van de getallensymboliek in de Bijbel, alchemie en astrologie (de 7 hoofdzonden, de 7 beweegbare sferen, 4 elementen, enz

Nr. 54, Februari 1996 • Johan Thielemans • Het woord dat mij ontbreekt
Het gegeven van Moses und Aron haalde Schönberg uit de bijbel, een boek dat voor hem zijn volle religieuze betekenis bezat

Nr. 56-57, Augustus 1996 • Anna Luyten • Alice in Wonden-land
Een tekst doorspekt met herinneringen aan de bijbel, poëzie, porno, scheldtirades

Nr. 60, Juni 1997 • Rudi Laermans • De denkbeeldige lichamen van Meg Stuart
keert hier terug naar die oorspronkelijke eenheid die de Bijbel al benadrukte maar die wij haast nooit waarnemen, laat staan ervaren: het Woord wordt opnieuw Vlees

Nr. 61, Januari 1997 • Klaas Tindemans • Shakespeare en het pelliculetaboe
Shakespeare-verfilmingen lokken blijkbaar een agressie uit die alleen geëvenaard wordt door de woede bij 'ketterse' interpretaties van de Bijbel of de Koran

Nr. 66, December 1998 • Veronique Patteeuw • De tijd van de muziek
De pessimisten kiezen voor een dalende lijn; het biologisme heeft een vooruitgangsidee in de vorm van een gebogen lijn (jeugd, volwassenheid, ouderdom); de bijbel heeft een omgekeerde boog (paradijs


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK