Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


19 document(en) met "Barre Land en Dood"Nr. 12, Januari 1985 • Luk Van den Dries, Johan Thielemans, Klaas... • KRONIEK
Georg Büchner is voor mij een mysterie: op 21-jarige leeftijd gedoctoreerd, schreef hij een jaar later Dantons Dood, daarna op enkele weken Leonce en Lena, en ten slotte Woyzeck...Maar dan voegt hij eraan toe dat Duitsland zich moet hoeden voor vreemde heersers, die 'in het land der Duitsers onzuivere lucht en valse beuzelarij verspreiden...Zijn produktie valt op door de grote kwaliteit van de decors en kostuums (die ook van zijn hand zijn): in het eerste deel citeert hij de van dood-symbolen doordrenkte sculpturen uit de Italiaanse en

Nr. 13, April 1986 • Fred Int Panis, Klaas Tindemans, Johan Thielemans,... • KRONIEK
De Sapeurloot (Rik Hancké) en zijn minnaressen Apostasie (Lisette Mertens) en Espermanza (Lydeke Harsch-nitz) bewegen en schreeuwen zich met hels ritme door dit taaigedrocht, even vinnig begluurd en...Ik heb niets tegen het theater dat vitaal en dwaas en zeer menselijk is. Maar in Duitsland, in Hamburg is het theater zo dood...Guiraud heeft het werk georkestreerd na Offenbachs dood en wat nog schets was verder uitgewerkt

Nr. 54, Februari 1996 • Jan Goossens • Is kunst genoeg?
En in hoeverre moest hij de muziek laten spreken en ervoor zorgen dat hij met zijn uitspraken Hitler en Goebbels niet voor het hoofd stootte...straten en pleinen van Mainz en het hoofdkwartier van Albrecht, kardinaal van Mainz en mecenas van Mathis...Om te beginnen is er de barre voedingsbodem: de financiële en materiële drempel van het Royal Opera House blijft bijzonder hoog, en 'posh entertainment' blijft er de norm

Nr. 61, Januari 1997 • Peter Anthonissen • De weg van het gezond verstand
bestaan van een 'Hollandse golf' zou kunnen bevestigen, terwijl bijvoorbeeld de namen van gezelschappen als De Federatie, Dood Paard en 't Barre Land al langer dan vandaag sluimerden in theaterland...Wie er de recente nummers 58 en 59 van dit eigenste Etcetera op naslaat, ziet waar het festival zijn mosterd heeft gehaald: in artikels van respectievelijk Marianne Van Kerkhoven en Rudi Laermans, die...Roepen producties als Torquato Tasso (althans in de lezing van 't Barre Land), Wie ...en De Hartstreek geen vragen op over een individueel eerder dan een sociaal engagement

Nr. 66, December 1998 • Clara Van den Broek • Juul en Peter, All for Love
Hij was cultuurredacteur van De Standaard en medewerker van de toenmalige brt-3 en van verschillende tijdschriften, waaronder Etcetera - waarvan hij twee jaar hoofdredacteur was...Als ik er ook maar een heel klein steentje toe kan bijdragen, bijvoorbeeld vorig jaar als jurylid van Het Theaterfestival, dat groepen als Dood Paard en Het Barre Land wat meer erkenning krijgen, dan...Dat voortdurend heen-en-weer schakelen tussen het spreken vanuit een personage en het spreken vanuit zichzelf

Nr. 68, Juni 1999 • Marianne Van Kerkhoven • Van de kleine en de grote dramaturgie
De Roovers en 't Barre Land wél met een dramaturg en Stan, Dito'Dito en Maatschappij Discordia niet...triumviraat functioneert, 't Barre Land dat meestal als collectief werkt maar er soms een regisseur bij vraagt, Maatschappij Discordia waar de leden - al zo lang samen - door de jaren heen een subtiele...verstand en gevoel, tussen spel en gedachte, tussen denken en voelen te overbruggen

Nr. 72, Juni 2000 • Marianne Van Kerkhoven • Van archipels en satellieten
producties... In De Vere wordt een aantal gezelschappen op ad hoc basis voor een korte periode met elkaar versmolten: Maatschappij Discordia, Stan, Dito'Dito, Dood Paard, 't Barre Land,... Deze en de vele...Waarom laat zij zich leiden door of creëert zij zelf het opbod en de 'terreur' van de dossiers, die vanwege de indieners almaar uitgebreider worden opgesteld en duurder gelayout en vaak geschreven...De relatie tussen kunstenaars en overheid zal altijd een relatie zijn die op spanningen is gebaseerd: waar het artistieke en het economische elkaar raken, kan je sowieso vuurwerk verwachten

Nr. 75, Maart 2001 • Marianne Van Kerkhoven • Belangrijke kunst gooi je toch niet weg...
Uitspelen De Vere, de tijdelijke repertoirevereniging die wij ten gepaste tijde samenstellen uit Maatschappij Discordia, Stan, Dito’Dito, ’t Barre Land, Dood Paard, de Roovers enz...nu, nu ’t Barre Land Hamlet instudeert, dat zou toch meer tijd moeten krijgen, dat is toch in het diepe springen, maar misschien is het wel goed dat zo’n jonge groep dat doet...Wanneer je echt een repertoireschouwburg zou neerzetten in Amsterdam die continu draait, dan maakt het niet uit of nu de Theatercompagnie of Toneelgroep Amsterdam of ‘t Barre Land daarin staat, met

Nr. 77, Juni 2001 • Rud Vanden Nest • (H)AMLET(T) of De Muizenval
Ritsema: Hamlet of Words, words, words Wie zweert bij tekstgetrouwheid is derhalve niet bij Brook aan het juiste adres, maar des te meer bij Ritsema en het gezelschap 't Barre Land...Normaal is de enscenering van Ritsema en 't Barre Land namelijk geenszins...de versie van Ritsema en 't Barre Land wordt een zin uit die tekst (een captatio benevolentiae) als inleiding gebruikt voor de hele voorstelling

Nr. 77, Juni 2001 • colofon
Stefan Loeckx Druk Arte-Print 1. The Princess Project (Vincent Dunoyer / Vanity vzw) Mirjam Devriendt 2. Hamlet (Jan Ritsema / 't Barre Land - Kaaitheater) Herman Sorgeloos...Yukiko Shinozaki en Heine R. Avdal) 56 Hamlet (Jan Ritsema / 't Barre Land & Kaaitheater) 21 Het leven van Galileï (Ger Thijs / Het Nationale Toneel) 30 Hommages (Mark Tompkins / Cie IDA) 4I...13, 2de kolom: Kasai danste met Hijikata (en niet met Tanaka) in de prilste beginperiode en Tanaka werkte nauw samen met Hijikata, kort voor diens dood

Nr. 81, Februari 2002 • (advertentie)
MAATSCHAPPIJ DISCORDIA 8 'T BARRE LAND [nl] Der Theatermacher 25 APRIL 20.30 - KAAITHEATERSTUDIO'S 'T BARRE LAND [nl]2x2 = 5 [Misdaad en straf] 26,27 APRIL 20.30 - KAAITHEATERSTUDIO...BRUGGL 2002) VAN WO 1 T/M ZA 4 MEI, VAN Dl 4 TIM ZA 8 JUNI IN DE BOURLA TE ANTWERPEN VANAF MEI OOK TE ZIEN IN HANNOVER, ZÜRICH, DUSSELDORF, BERLIJN, MÜNCHEN, AARHUS, ROTTERDAM EN GENT...MEI, VAN Dl 28 MEI T/M ZA 1 JUNI SN DE BOURLA TE ANTWERPEN IN HET NAJAAR OOK TE ZIEN IN ANTWERPEN, GENT, LEUVEN, EINDHOVEN, SINT-MIKLAAS, STROMBEEK, TURNHOUT, KORTRIJK, HASSELT EN ROESELARE

Nr. 82, Juni 2002 • Erwin Jans • De religie, de media, de terreur... en...
gets wings by this.’12 In onze fascinatie voor het sentimentele en het spectaculaire zijn wij, westerlingen, geïntoxiceerd door het christendom: het verhaal van lijden, dood en verrijzenis...En dat geldt niet alleen voor de islam (en de jihad), maar eveneens voor het jodendom (en de mythe van het Beloofde Land) en voor het christendom (de kruistocht die vader en zoon Bush voeren tegen...En welke rol spelen de nieuwe informatie- en communicatietechnologieën in de processen van dood en verrijzenis van de religie(s)? Mondia-latinisering TODAYulysses ontwikkelt een

Nr. 85, Februari 2003 • Marianne Van Kerkhoven, Sara De Bosschere • Dialoog
En verder Jeroen Olyslaegers met een tekst over Antwerpen en Bart van Nuffelen van het MartHAltentatief met een tekst over acteurs die zich lenen voor reclamespots op de radio, voor de Bank...Daar ontmoetten wij - de Roovers, Dito'Dito, Stan, Discordia zelf, Maten (nu: de Onderneming) en ook 't Barre Land en Dood Paard - elkaar, konden we gedachten en ideeën uitwisselen...Geschiedenis als het wegen en herwegen, ijken en herijken van gebeurtenissen verdwijnt

Nr. 90, Februari 2004 • Marianne Van Kerkhoven • 'De gedachten zijn vrij...': Brief aan jonge...
Barre Land, Dood Paard, Stan, Dito'Dito, de Roovers, Monk, SKaGeN...handkar; en als ze geluk hadden zouden zij tweeën tegen tienen al over de verkeersweg kunnen zoeven, niet vergetend onderweg te stoppen om zaad te kopen en nog wat andere spulletjes, en wellicht in een wijde...En als de oude man uit de kar klauterde en zich uitrekte (alles raakt nu in een stroomversnelling) en naar de plek keek waar zich de pomp had bevonden waarvan niets meer overeind stond nadat de

Nr. 93, Januari 2004 • Elke Van Campenhout • 'Being in love is like being in...
En het jongetje dat beweert datzelfde meisje liever te zien dan zijn eigen moeder, vindt bij haar afwijzing jammerlijk de dood...Een soldaat stapt recht uit de Bosnische slachtvelden het bed en hun leven binnen, verkracht de vrouw, en hiermee ook de aanvankelijke illusies van de toeschouwer...Haar destructieve nihilisme getuigt niet enkel van de oorlogsslachtoffers in een ver land, en evenmin van het lijden van de Goede Marginaal

Nr. 111, April 2008 • Klaas Tindemans • Tasso vandaag
Zopas nog hernam ’t Barre Land zijn enscenering uit 1997 (waarmee het toen het Theaterfestival haalde). Vijfentwintig jaar geleden al gebruikte Jan Decorte het stuk om een middelvinger op te steken...Bij Maatschappij Discordia paste Tasso nog enigszins in hun volgehouden oefening, destijds, om de hele 19de eeuw te ensceneren, Margijn Bosch in Torquato Tasso van ’t Barre Land © Fran van der...Johan wolfgang goethe, Torquato Tasso (1789), vierde bedrijf, vijfde scène, in de vertaling van martijn nieuwerf / ‘t Barre land (1997) bij De Tijd ging het om de gevoelslading van het

Nr. 111, April 2008 • Sébastien Hendrickx, Mia Vaerman, Ditte Pelgrom, Johan... • Kroniek
Samenwerkingen met de toneelgezelschappen Maatschappij Discordia en ’t Barre Land...Het blijkt een voorslag te zijn op wat volgt, want ook door Anouk Driessen van ’t Barre Land en Gillis Biesheuvel wordt gebruik gemaakt van de dramaturgie van mislukking...Anders dan groepen als ’t Barre Land en Discordia, die spreken via bestaand toneelrepertoire en zo de nodige afstand creëren – alleen al in tijd – om te kunnen beschouwen, heeft Dood Paard steeds

Nr. 112, Juni 2008 • Ditte Pelgrom • Baal, the artist who swallowed the world
Waar toneelgroep Baal en ’t Barre Land een compilatie maakten uit de verschillende versies, werkte het RO dus met de versie waar Brecht uiteindelijk het meest tevreden over was...Barre Land legt in zijn voorstelling de nadruk op de vriendschap/liefde tussen Baal en de muzikant en vrijbuiter Ekart (Vincent van den Berg), er zijn geen scènes met de moeder te vinden...Hoewel er vanzelfsprekend grote overeenkomsten zijn met het werk van Arne Sierens en Alain Platel, is er toch ook een verwantschap zichtbaar met ’t Barre Land en Maatschappij Discordia

Nr. 113, September 2008 • Johan Reyniers • ‘Het enige wat je aan oorspronkelijks kunt...
Zonder Maatschappij Discordia geen tg stan, Dood Paard, De Roovers, ’t Barre Land, Comp.Marius, ... Hun invloed reikt bovendien verder dan het theater: ook voor iemand als Anne Teresa De Keersmaeker...Maar je voelt hen wel en je hoort hen ook, je ruikt hen, en er is ongetwijfeld een verschil, maar je denkt daar niet over na...toneelvoorstelling bestaat pas als hij gemaakt is en pas dan kan nog niet eens echt met ultieme zekerheid worden vastgesteld hoelang en hoe vaak en waar hij het best gespeeld kan worden


Development and design by LETTERWERK