Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


88 document(en) met "Akkoord" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Johan Callens • Melodrama, romantiek of bittere ernst. Hoe speelt...
opvatting dat Kunst (met een grote K) universeel is (zie Dramatisch Akkoord 1976-'77). Peter Brook daarentegen eist voor elke nieuwe Shakespeare-regie tegenwoordig een nieuwe vertaling...Zoals hijzelf ooit zei, voelt hij nog steeds geen nood om schuil te gaan achter de woorden van een auteur (Dramatisch Akkoord 1976-'77). Jo Gevers verkort de tekst en introduceert (trouwens minder

Nr. 1, Januari 1983 • Johan Thielemans • Een scenograaf reveleert zich als regisseur: La...
Het antwoord van Gerard Mortier is categoriek: omdat hij niet akkoord gaat met het gangbare verdict

Nr. 2, Maart 1983 • Paul De Bruyne, Jef De Roeck • De afstand van tiran tot Boeddha: Tone...
Verpletterd In Dramatisch Akkoord schreef je dat de echte breuk in je leven en werk kwam met Terug naar de bron, een KVS-produktie die op toernee ging naar Kongo

Nr. 3, Juni 1983 • Theo Van Rompay • Een badje water, een washandje en zeep:...
Misschien mooi, maar met de achterliggende ethiek kan men niet akkoord gaan, zodat het voor mij lelijk blijft

Nr. 4, September 1983 • Johan Thielemans, Ingrid Vander Veken, Jef De... • KRONIEK
De tien aangesloten gezelschappen verklaarden zich ermee akkoord de respektievelijke subsidies van Stad en Provincie te centraliseren, en het totaal beschikbare bedrag ZELF onderling SOLIDAIR te

Nr. 4, September 1983 • Klaas Tindemans • 1983-1984: Het voordeel van de twijfel
het schrijverscollectief 't Akkoord (met o.a

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Robinson Geen enkel akkoord bleek harmonie

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Jeronimus In haar huis, akkoord, maar als zij er niet is om mij eruit te zetten, dan wordt dat mijn huis, he Juul, daar moet je geen geleerde voor zijn om dat te snappen...Akkoord...Ons Vera is weggegaan, en daar zitten wij allemaal voor iets tussen, akkoord, maar dat zo een stuk advokaat zoiets komt zeggen, dat hij ne mens de grond wil inboren om te overleven, o neen, over mijn

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Akkoord

Nr. 7, Juli 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans • Het is vijf voor twaalf voor de...
dat een andere directie van een A-gezelschp akkoord gaat of zelf van mening is dat ongeveer de helft van zijn acteurs en actrices niet eens een contract waard is in een officieel gezelschap...Akkoord, maar wat is haalbaar

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Bert Verminnen
bracht de Studio Herman Teirlinck met succes zijn stuk De Rioolvogels uit (gepubliceerd in Dramatisch Akkoord, 1969, Amsterdam, P.N

Nr. 7, Juli 1984 • Marianne Van Kerkhoven • Lea Daan, de éminence grise van de...
Maar daar zijn we op korte tijd over akkoord geraakt

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Als voorzitter van de Raad van Advies en geïnterviewde in dit artikel kan ik akkoord gaan met de weergave van de citaten uit ons gesprek, al betreur ik persoonlijk enkele conclusies of stellingen die

Nr. 9, Januari 1985 • Sam Bogaerts • Sam Bogaerts
Hunningher, Dramatisch Akkoord nr...Deze tekst was oorspronkelijk bedoeld als bijdrage voor het boek 1984 voorbij, nummer 17 in de reekst Dramatisch Akkoord

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
zijn overprikkeld Daniel Paul overbevolkt ik weet precies waarover ik praal Flechsig ik ga met U akkoord zonder twijfel vormt de schors van de grote hersenen...een geest als Shakespeare kan razen zoals Ophelia terwijl de werkelijkheid van de gekken daadwerkelijk een heel andere is U zal bijvoorbeeld met ons akkoord

Nr. 12, Januari 1985 • Wil Beckers • VRIJE TRIBUNE: J'ACCUSE
Diezelfde heer heeft zich akkoord verklaard de H. van Peene-V. Miry-prijs van een belangrijke Vlaamse cultuurorganisatie toe te kennen aan ondergetekende voor het stimuleren binnen het NVT van de...Diezelfde heer gaat er binnen een ander orgaan, de RAT, gelijktijdig mee akkoord datzelfde NVT af te schaffen

Nr. 13, April 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Theo Van Rompay • Bij de aanvaarding van een erfenis
een interview in Vrouw en Theater (Dramatisch Akkoord, 1978-79) zei u dat weggaan uit de KVS gelijk zou staan met desertie t.o.v

Nr. 14, Juli 1986 • Jan Joris Lamers • Jan Joris Lamers
Artistieke ondernemers kunnen wanneer men met deze gang van zaken akkoord gaat van de ene dag op de andere worden gedumpt, terwijl de zaak met alles erop en eraan blijft zitten

Nr. 14, Juli 1986 • Luk Van den Dries • DOSSIER OPLEIDING
Carlos Tindemans somt in een essay in Dramatisch Akkoord de fouten nog eens op: "geïmproviseerd opleidingsprogramma, politieke docentenselectie, onoordeelkundig afstemmen van theorie en praktijk...Dramatisch Akkoord 77-78, pp

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Akkoord


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK