Archief Etcetera

Zoeken naar  Auteur


69 document(en) met "ALS GIJ" • Resultaten 1 tot 20 worden getoond • Toon volgende resultatenNr. 1, Januari 1983 • Pat Van Beirs • Aantekeningen van een figurant: Belgische Cirque Belge
Tussen de shop-talk en de roddel door blijkt dat alles toch niet zo vlot verloopt als gedacht...Kleingeestig en lafhar-tig-wraakzuchtig als het Belgische Establishment is, heeft het wraak genomen op mensen die dachten de Duitsers te kunnen manipuleren maar zelf door hen op sleeptouw werden...Als het publiek is verdwenen kraken we een goed dozijn flessen met iets wat voor champagne doorgaat

Nr. 4, September 1983 • Anton Van de Velde • Tijl van Anton Van de Velde Vlaamsche...
Zend ons den wind als een gunst in de zeilen en wees ons kompas, gij...Blijf gij voor ons, als voor aüe zoekers, een koesterende benedictie... Moeder van Vlaanderen, bid voor ons...Heilige Antonius, patroon van alle verloren zaken, gij, gij krijgt tin kaars van dankbaarheid, zoo dik als den bil van 'n olifant, want Nele is mijn terug geworden

Nr. 5, Januari 1984 • Luk Van Brussel • Vera - Luk van Brussel
Pak nu een dag gelijk als vandaag: gij hebt uw baziliekske, en ge ziet allerhande volk... en dat kan best meevallen nog, maar dan moet gij weer over hogerhand beginnen, als het niet met sprinkhanen...dit voor... Juul Luister nu eens hier, mijnheer, ik weet niet of gij kinderen hebt, ik hoop van niet, en als ge er hebt, dan nooit zo een kinderen als ons Vera, en nu moogt gij nog duizend keren...advokaat zijn, nu zal ik u eens iets zeggen; als gij ooit in ons broekske zit, dat zult gij nog dubbel zo hard piepen als wij, want dit kan ik u zeggen he mijnheer den advokaat, gij zijt voor mij niks

Nr. 5, Januari 1984 • Paul De Bruyne, Luk Van den Dries • Karel Poma in de aanval
Als elke goede politicus slaagt hij erin hardnekkig zijn eigen opvattingen en vaagheden vast te houden en de kronkels van de Etcetera-hersenen niet te volgen...Ik zou bijna durven zeggen de lege stoelen, als ik stout was...Maar het is natuurlijk ook zo dat precies door het decreet een gezelschap als de KNS ook zijn toekomstige stadssubsidie verminderd ziet

Nr. 6, Maart 1984 • Pol Arias, Johan Thielemans, Marianne Van Kerkhoven • TILLEMANS
Ik deed Coriolanus als Studioproduktie, en meteen kon ik het daarop als openingsstuk van het seizoen doen met Jan Decleir, die pas was geëngageerd, in de hoofdrol...Als men zoiets wil doen als T-68 moet men desnoods de hel bij elkaar schreeuwen, en niet zo rap afhaken...Het kan alleen gebeuren als er een zekere beleid aanwezig is. Maar hier waren het niet meer dan rituele zittingen, eindeloze praatnamiddagen

Nr. 6, Maart 1984 • Marianne Van Kerkhoven, Paul De Bruyne, Jan... • K R O N I E K
Het niet-professioneel theater zorgt voor cultuurspreiding en is sociologisch erg belangrijk (als niet onzinnige vrije-tijdsbesteding). Uitgaand van amateurtoneel als een zeer afwisselend landschap...Als er zoiets als 'ambachtelijkheid' bestaat, dan bewezen de groepen over voldoende métier te beschikken...Adembenemend is hoe dat samenzweerderstrio over de scène tippelt: Burghart Klaussner als intrigerende éminence grise Baron Puck, Gerhard Garbers als de holle generaal Bum en Robert Tillian als de

Nr. 6, Maart 1984 • René Swartenbroeckx • René Swartenbroeckx: DE LEGE CEL
Als de papa zeggen "ja", ook de kind moeten zeggen "ja". Als de papa zeggen "nee", ook de kind moeten zeggen "nee". Gij hebben ene kind...Als gij zeggen "ja" en de kind zeggen "nee", wat gij doen ? Klets, klets, klets...Wat gij zeggen als ene man komt binnen uwe huis en zeggen: Daar moet staan de tafel, daar moet staan de stoel

Nr. 7, Juli 1984 • Bert Verminnen • ONBEKENDE BEWONERS
Al zijn Uw zonden als scharlaken, ze zullen wit zijn als sneeuw, of rood als purper, ze zullen blank zijn als wol...Zo gij gewillig zijt en gehoorzaam, zult gij het vette der aarde genieten: maar zo gij blijft weigeren, en u verzetten, zal het zwaard u verslinden, zegt Jahwehs mond...Eerste Bewoner Ik schaam me nu omdat ik je vervloekt heb, je was als een duivel in mijn ogen, als een sater, als een parasiet die in mijn kamer woekerde

Nr. 8, September 1984 • Franz Marijnen, Rob Scholten • Jules Verne een project
Verne Luister niet, Jules ! Caroline Mijn borsten zijn als druiventrossen ... De geur van mijn adem is als appels ... Mijn verhemelte is als de kostelijkste wijn...biermond tegen haar lippen heeft geplet, die gij als tedere rozenbladeren hebt bezongen...En als gij nu aan uw jeugd terugdenkt, ik weet het, is het niet zonder pijn

Nr. 8, September 1984 • Johan Thielemans, Marijke Caris, Marianne Van Kerkhoven,... • K R O N I E K
Op andere momenten wordt de beweging even kunstig bevroren : Sancho wordt als een plaatje uit een beeldverhaal geknipt en Gines de Passamonte verschijnt als een surrealistische horror-buste in arte...Met de onlust aan het gewone, de analyse verpakt in groteske, het bestaansrisico als voorwaarde tot kunstcreatie, het stomme beeld als welsprekende onrust, de uitvergroting van het detail als...Blakes totaal onkris-telijke visie op de eenheid van het zijnde, op dit zijnde als immanentie, en op goed en kwaad als slechts vluchtige, onderling zelfs verwisselbare afsplitsingen, celdelingen

Nr. 10, April 1985 • Lukas B. Suter • Schrebers Moestuin
dan de toestand van mijn lichaam volgens de geldende voorschriften als niet meer tot begraven in staat te noemen ben ik als dode nog...niet kent met Hem als hoofdregisseur en mij als hoofdspeler als maagd en als zoon stopt U zich maar rustig dicht ik heb het gapen van de leegte in Zijn maskers herkend de gapende...heb U slechts aangesproken omdat ik het als een onuitsprekelijke eer zou beschouwen als U mij een gesprek zou toestaan Daniël Paul zo Freud gelooft U maar niet dat ik

Nr. 12, Januari 1985 • Marijke Caris, Geert Opsomer • Vol verwachting klopt ons hart: Een blik...
Van die potentiële evolutie hangt het grotendeels af of de volgende opvallende titel bij het NTG, Prinses Maleine van Maeterlinck, ook als een dito produktie zal kunnen leven...Het beperkte publiekssucces van Koltès en Mamet vorig jaar, volstaat voor de KVS om, als officiële schouwburg, voortaan van elke vorm van experiment af te zien...Van Hove kiest bij Akt/Vertikaal auteurs als De Sade (Gij zult niet doden) en Mishima (Boom uit de Tropen). P. Peyskens ('t Stuc) werd hierboven al vermeld in verband met Tsjechov

Nr. 12, Januari 1985 • Frieda Pittoors • HADEWYCH
Refrein : O, wa zijde gij schoen (2x) Dat heb ik in jaren nie gezien Zoe schoen, zoe schoen O, wa zijde gij schoen (2x) Dat heb ik in jaren nie gezien zoe schoen, zoe schoen...En de doden, verschroeid als kleine kadetjes, dienen als mest voor de gezondheidskampen en makrobiotische kibboetsen ver van de stad...nu enkel mensen op een heilige manier verbranden of levend koken, of wij als stad of als staat een andere gemeenschap kwijt willen als de krematie een dramatische

Nr. 13, April 1986 • Willy Thomas, Guy Dermul • FRANS FRANZ
hebben evenveel schuld als we er geen hebben...Belang, Als ik zou beweren dat ik hier ongehoorde porties yoghurt zit te verorberen, terwijl jij staat te huilen en dat dat een belangrijke zaak is, wie zou me geloven...Als ze met iets naar je hoofd gooien zoek je toch liever wat je net niet kan vinden

Nr. 13, April 1986 • Luk Perceval, Dirk Roofthooft • ALLES LIEBE...
Doe gij die dingen es weg, doe gij die dingen es weg...Gij hier, gij daar... Zet u gerust neer waar ge wilt...Als ik afzwaaide uit het leger, als ik daar weg ging, heb ik drie dagen na mekaar gepoept

Nr. 14, Juli 1986 • René Verheezen • Moeder
Af naar keuken) Vriendin 1 Als ze nu zo gelukkig is. Als ze nu zo onnozel is. Vriendin 2 Soms wou ik dat ik zeker wist wat ik moest doen...Als je niet te kieskeurig bent...Als iedereen ging doen als jij had er binnenkort niemand nog iets

Nr. 14, Juli 1986 • Leo Geerts • Cambodja: Shakespeareaanse clownerie?
Net als Shakespeare, maar vooral ook als Rolf Hochhuth in zijn eerste grote docu-drama over de paus tijdens de Tweede Wereldoorlog De Plaatsbekleder, voert Cixous een onoverzichtelijke reeks...Maar gij weet, dierbare landgenoten, dat Sihanouk geen communist is. Ik zal het ook nooit worden en maoist al evenmin...Maar ze komen terecht in een gedegen traditionele vorm, zij het met parodiërende effecten; die vorm dient als vehikel voor de theatrale belichaming van een tragedie die aan de basis ligt van veel

Nr. 14, Juli 1986 • Marianne Van Kerkhoven, Pol Arias • Dries Wieme met open vizier
Etienne Debel was erbij, als die naam nog iemand iets zegt...Hoe kwam dat verdwijnen van het Brialmonttheater als gezelschap aan...Ik wou steeds iets verwekken, een instrument, waarin ik mij dan als speler, als acteur zou kunnen terugtrekken

Nr. 16, Januari 1987 • Patricia Niedzwiecki • SHAKESPEARE VERTELLEN VANDAAG
Wat ik ook als positief ervoer is, bijvoorbeeld, dat Anita Koninckx, wanneer ze Lady Anne speelt, haar dialect met adel en afstandelijkheid zegt, terwijl ze later, als volksvrouw, heel plat spreekt...Als je de woorden als louter klank beschouwt, zonder betekenis, zonder gevoel, abstract, kom je toevallig uit op een heel puur en summier element van expressie...De taal op het theater dient niet enkel als middel om iets uit te drukken maar fungeert ook als middel voor het scheppen van een bepaalde sfeer

Nr. 21-22, Mei 1988 • Charles Van Lerberghe • Charles Van Lerberghe: PAN
Petras Niets, Garde Gij gaat gij mij niet vertellen dat gij niet in verstandhouding zijt met hen...En daarom koos hij als huis, deze stal en als vrouw het meiske dat paste op de geiten...Mijn kerk is dit gezegende bos, deze open plek als een altaar, de bomen als zuilen, het oneindige azuur haar gewelf


Toon volgende resultaten

Development and design by LETTERWERK