HET TWEE-EN-DERTIGSTE JAAR 1929-30

August Monet, 1939-07


Source

Een halve eeuw Nederlandsch Lyrisch Tooneel en Vlaamsche Opera te Antwerpen: herinneringen, feiten, datums, namen, cijfers en anecdoten, 1939-07-00


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET EEN-EN-DERTIGSTE... 1939-07
 2. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET VIER-EN-TWINTIGS... 1939-07
 3. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET VIJF-EN-TWINTIGS... 1939-07
 4. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET VIER-EN-DERTIGST... 1939-07
 5. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET DRIE-EN-DERTIGST... 1939-07

HET TWEE-EN-DERTIGSTE JAAR 1929-30

Samenstelling van het Gezelschap

Algemeen Orkestmeester: J.J.B. Schrey,

Orkestmeesters: Fl. Bosmans, R. Veremans, H. Claessens,

Hoofdregisseur: F. Derickx,

Balletmeesteres: Sonia Korty,

Solisten: A. Ekstone, L. Autin, Milli Kansky,

Tenoren: J. Urlus (als gast), A. Verbert (als gast), J. Sterkens, J. Ordeman, A. Van Roey, G. Vercamer, J. Loos,

Baritons: R. Van Aert, K. Bogaers, A. Keizer, M. Tralbaut,

Bariton-bassen: K. Jochem, J. Heirstrate,

Bassen: G. Wouters, J. Cohen,

Sopranen: Lotte Lehmann (als gast), B. Dasnoy (als gast), B. Briffaux, M. Serverius, F. Hougaerts, J. Calewaert, M. Ségard, Francine Bruylants, A. Derèse, E. Kesner, B. Janssens,

Mezzo-sopranen: R. Christiane, I. De Borger, M. Boyen.

Karakteristieken van dit seizoen:

Overrompeling door de operette: « Driemeisjeshuis »: 10 maal, « Christi »: 6 maal, « Paganini »: 9 maal, en een nieuwe — « Weenerbloed » van Johann Strauss... achttien maal! !

En drie creaties, die alle de moeite waard waren, maar ...waarvan de kosten dan door de operette moesten worden betaald :

Op Zaterdag 12 October 1929 : « Sly », van Wolff-Ferrari.

Op Dinsdag 3 December 1929 : « Lara », van Armand Marsick.

Op Zaterdag 15 Februari 1930 : « Falstaff » van Verdi.

Alle drie geleid door Julius Schrey en op het tooneel gebracht door den heer Derickx die zich van den heer Engelen had gescheiden en dit jaar zélf den last der regie op zich genomen had.

En nog een andere dienstoverste was toen weggegaan : Mevr. Sonia Korty, wier plaats als balletmeesteres door mevr. Hallez — vroeger mevr. Katicza-Kiss — was ingenomen.

« Lara » was een Waalsch nationaal werk en op Zondag 9 Februari 1930 — in matinée — kwamen prins Leopold en prinses Astrid een vertooning ervan bijwonen.

Zij hadden erop gestaan, dat ze als gewone bezoekers beschouwd zouden worden en dat heel de zaal ter beschikking van 't publiek zou worden gelaten, maar vanzelf werd het natuurlijk een gala met laaiende begeestering voor de twee jonge en schoone vorstenkinderen.

De tweede — ditmaal Vlaamsche — creatie dit jaar was deze — op Zaterdag 18 Januari 1930 — van « Rink Folkema », nog een « spel van de zee » door Fr. Van Lancker, waarop de reeds bejaarde Gentsche componist, Leo Moeremans een melodieuze, maar vrij conventionneele Fransche opera-muziek gezet had.

Een ongemeene glans werd twee avonden op ons Vlaamsch zangtooneel geworpen door het optreden van de wereldberoemde Lotte Lehmann, in « Fidelio ».

Als noviteit bracht het ballet — op 25 Januari 1930 — « De Gitana en de Roos », van Henri Prunières en van Carlos Pedrell.

Dit jaar verliep weer de termijn voor het bestuur en dat leidde andermaal tot de onvermijdelijke en onverkwikkelijke campagnes en perspolemieken.

Dezen keer werden niet minder dan vijf candidaturen tegen die van de heeren Derickx en Tokkie gesteld !

Deze van den heer Van Aert, die in den Gemeenteraad 10 stemmen behaalde, deze van den heer K. Bogaers (4) deze van den heer Van Deuren (1) en deze van de heeren Versturme en Naurdy — (ieder 0) — terwijl de heeren Derickx en Tokkie met 25 stemmen werden herbenoemd.

En ditmaal voor vijf jaar.

Maar het Lot zou er anders over beslissen.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET EEN-EN-DERTIGSTE... 1939-07
  heer • (author) August Monet • Fidelio • Fé Derickx • Julius Schrey • (date-month) 1939-07 • Driemeisjeshuis • Bernard Tokkie • — • heeren derickx • (date-year) 1939
 2. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET VIER-EN-TWINTIGS... 1939-07
  (author) August Monet • Fidelio • Fé Derickx • Julius Schrey • (date-month) 1939-07 • Driemeisjeshuis • Bernard Tokkie • — • (date-year) 1939
 3. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET VIJF-EN-TWINTIGS... 1939-07
  (author) August Monet • Fidelio • Fé Derickx • Julius Schrey • (date-month) 1939-07 • Driemeisjeshuis • Bernard Tokkie • gast • (date-year) 1939
 4. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET VIER-EN-DERTIGST... 1939-07
  heer • (author) August Monet • derickx • Johann Strauss • Fé Derickx • Julius Schrey • (date-month) 1939-07 • Bernard Tokkie • lotte lehmann • — • heeren derickx • gast • (date-year) 1939
 5. ◼◼◻◻◻ August Monet: HET DRIE-EN-DERTIGST... 1939-07
  (author) August Monet • derickx • Fidelio • Fé Derickx • Julius Schrey • (date-month) 1939-07 • Driemeisjeshuis • Bernard Tokkie • lotte lehmann • — • heeren derickx • gast • (date-year) 1939
 6. ◼◼◻◻◻ August Monet: EPILOOG... 1939-07
  (author) August Monet • (date-month) 1939-07 • — • (date-year) 1939
 7. ◼◻◻◻◻ August Monet: HET ACHT-EN-TWINTIGS... 1939-07
  (author) August Monet • Fé Derickx • Julius Schrey • (date-month) 1939-07 • maal • Bernard Tokkie • — • heeren derickx • (date-year) 1939
 8. ◼◻◻◻◻ August Monet: HET ZEVEN-EN-TWINTIG... 1939-07
  heer • (author) August Monet • derickx • Fé Derickx • Julius Schrey • (date-month) 1939-07 • Bernard Tokkie • — • heeren derickx • (date-year) 1939
 9. ◼◻◻◻◻ Lode Monteyne: De Koninklijke Vlaam... 1929
  Fé Derickx • Fidelio • Moeremans • Julius Schrey • Giuseppe Verdi • Rink Folkema • Falstaff • Bernard Tokkie • Sly oder Die Legenden vom Wiedererweckten Schläfer • Ermanno Wolf-Ferrari
 10. ◼◻◻◻◻ August Monet: HET DERTIGSTE JAAR 1... 1939-07
  heer • (author) August Monet • Fé Derickx • Julius Schrey • (date-month) 1939-07 • Driemeisjeshuis • Bernard Tokkie • — • Paganini • (date-year) 1939