Advanced Search found 3 item(s) featuring "Falstaff"

1939-07 HET TWEE-EN-DERTIGSTE JAAR 1929-30 (August Monet)
    1929 De Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen (Lode Monteyne)
      1921-02-25 MUZIEK TE BRUSSEL I (Karel Van de Woestijne)