De witte non

Hippoliet van Peene, 1937-02-15


Source

De Standaard, 1937-02-15


Items that may be related to this text • More...

 1. ◼◼◻◻◻ D.: De Gebroeders De Gra... 1934-05-02
 2. ◼◼◻◻◻ H.B.: Het Klooster... 1935-09-09
 3. ◼◼◻◻◻ T.B.: Beschaving... 1920-02-06
 4. ◼◼◻◻◻ Mart. S.: Mvoula... 1934-03-14
 5. ◼◼◻◻◻ Anon.: De Spooktrein... 1936-04-27

Te Brussel "De witte non" in de Koninklijke Vlaamsche Schouwburg

Het bestuur van den Koninklijke Vlaamsche Schouwburg te Brussel heeft voor deze week een der boeiendste drama's uit zijn repertorium op het programma genomen: "De Witte Non". Het stuk is genoegzaam bekend doordat het ook in een film werd verwerkt en daar ook een groote vermaardheid mocht verwerven.

De spelers van den Vlaamschen Schouwburg hebben er een vertolking van gegeven die in alle opzichten merkwaardig mag heeten. Daarbij kwam dan de grootsche monteering, die op den toeschouwer een geweldigen indruk heeft nagelaten.

Met een vertooning van de "Witte Non" werd de geschiedenis uitgebeeld van Angela, dochter uit het tweede huwelijk van prins Charamonte, die door haar stiefzuster werd gehaat. Deze laatste meent haar haat te moeten uiten door het stelen van het testament van Angela's vader en het te vernietigen. Op deze wijze wordt Angela die een hoofdrol in het stuk vervuld, onterfd. Het ongelukkige meisje bewandelt nu een heele lijdensweg. Haar wordt bekend gemaakt dat haar verloofde gedood werd. Zij wordt op straat gezet en liever dan dit nog alles te verduren besluit zij in het klooster te treden en er te bidden voor allen die haar zoo hebben mishandeld. Ook zal zij aan haar stiefzuster vergiffenis schenken.

Op het oogenblik dat zij gaat gewijd worden keert haar verloofde terug, te laat echter want zij heeft reeds haar gelofte gedaan.

Angela blijft in het klooster en mag er als voorbeeld worden gesteld van al haar medezusters.

Mevrouw Irène de Veirman heeft op pakkende wijze de rol van Angela vertolkt, eerst als jong meisje en daarna als "De Witte Non". De heer A. Denis veroverde alle harten door het uitbeelden van de rol van Giovanni, den verloofde van Angela.

Het verdorven karakter van de stiefzuster Enriquetta werd door Mevrouw A. Bascour met passende diepte uitgebeeld; De drie hoofdpersonen werden in hunne vertolking heerlijk gesteund door de dames H. Cabanier en J. Puissant, alsmede door de heeren S. Sonck, I. Bascour, A. Bouchez, Fr. Joossens, P. Van der Auwera, e.a.

Al de vertolkers verdienen den meesten lof. Zij hebben het publiek dezen spannenden liefderoman als het ware laten meeleven. Mevrouw Irène De Veirman mag echter het grootste gedeelte van het sukses opeischen in haar uiterst zwaren rol van Angela.


Items that may be related to this text

 1. ◼◼◻◻◻ D.: De Gebroeders De Gra... 1934-05-02
  koninklijke vlaamsche • vlaamsche schouwburg • Arthur Bouchez • Adolf Denis • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 2. ◼◼◻◻◻ H.B.: Het Klooster... 1935-09-09
  koninklijke vlaamsche • vlaamsche schouwburg • Arthur Bouchez • Adolf Denis • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 3. ◼◼◻◻◻ T.B.: Beschaving... 1920-02-06
  koninklijke vlaamsche • vlaamsche schouwburg • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 4. ◼◼◻◻◻ Mart. S.: Mvoula... 1934-03-14
  Adolf Denis • Arthur Bouchez • vlaamsche schouwburg • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 5. ◼◼◻◻◻ Anon.: De Spooktrein... 1936-04-27
  Adolf Denis • Arthur Bouchez • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 6. ◼◻◻◻◻ Anon.: De Levende Brug... 1935-04-12
  Adolf Denis • Arthur Bouchez • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 7. ◼◻◻◻◻ W.B.: David Teniers de jon... 1935-03-01
  Adolf Denis • Arthur Bouchez • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 8. ◼◻◻◻◻ J.B.: Te Brussel: Koninkli... 1923-10-22
  vlaamsche schouwburg • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 9. ◼◻◻◻◻ D.W.: Baas Ganzendonck... 1930-01-14
  Arthur Bouchez • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel
 10. ◼◻◻◻◻ M.S.: Rozemarieke... 1936-03-02
  Adolf Denis • Koninklijke Vlaamsche Schouwburg, Brussel